Szpitale powiatowe będą przekształcane w ośrodki opieki długoterminowej. Jest gotowy plan

  • Katarzyna Lisowska
opublikowano: 09-08-2022, 12:30

Projekt zakładający przekształcenie części łóżek w szpitalach powiatowych w miejsca opieki długoterminowej i geriatrycznej trafił do wykazu prac legislacyjnych rządu. Rada Ministrów planuje przyjąć go w trzecim kwartale 2022 roku.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
W 2030 r. szacunkowa liczba osób starszych potrzebujących opieki długoterminowej lub geriatrycznej wyniesie ponad 197,6 tys.
W 2030 r. szacunkowa liczba osób starszych potrzebujących opieki długoterminowej lub geriatrycznej wyniesie ponad 197,6 tys.

Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Kompleksowego przeglądu możliwości tworzenia w szpitalach powiatowych ośrodków opieki długoterminowej oraz oddziałów geriatrycznych w Polsce”.

Projekt przygotował resort zdrowia. Jak zaznaczają jego autorzy, rozwiązania planowane w projekcie uchwały RM stanowią wypełnienie tzw. kamienia milowego w komponencie D części pożyczkowej Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO):

  • D2L - Wejście w życie aktu prawnego dotyczącego wsparcia dla tworzenia w szpitalach powiatowych oddziałów/ośrodków opieki długoterminowej i geriatrycznej, w oparciu o wyniki przeglądu.

Przegląd możliwości tworzenia oddziałów/ośrodków opieki długoterminowej i geriatrycznej w szpitalach powiatowych w Polsce wraz z wynikami analiz statystycznych został opracowany w formie raportu pod nazwą: „Kompleksowy przegląd możliwości tworzenia w szpitalach powiatowych ośrodków opieki długoterminowej oraz oddziałów geriatrycznych w Polsce” w ramach tzw. kamienia milowego:

  • D1L - Przegląd możliwości tworzenia oddziałów/ośrodków opieki długoterminowej i geriatrycznej w szpitalach powiatowych w Polsce.

Plan na zwiększenie dostępności usług w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej

Raport stanowi część całościowej analizy strategicznej opieki długoterminowej w Polsce przewidzianej w komponencie A KPO, przygotowywanej we współpracy ministra rodziny i polityki społecznej oraz ministra zdrowia.

Zgodnie z opisem tzw. kamienia milowego D1L w raporcie przedstawiono możliwe sposoby:

  1. zwiększenia dostępności usług w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej poprzez zajęcie się stwierdzonymi brakami w świadczeniu opieki długoterminowej, w szczególności na poziomie powiatu;
  2. eliminowania nierówności w dostępie do usług w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej;
  3. poprawy warunków pracy personelu medycznego;
  4. poprawy jakości opieki długoterminowej.

Potencjał szpitali powiatowych

Wyniki analizy przedstawione są w formie raportu pn.: „Kompleksowy przegląd możliwości tworzenia w szpitalach powiatowych ośrodków opieki długoterminowej oraz oddziałów geriatrycznych w Polsce”. Materiał przygotowany w ramach tzw. kamienia milowego D1L przyjęty zostanie w formie aktu prawnego, jako załącznik do uchwały, wypełniając tym samym tzw. kamień milowy D2L.

Na podstawie analizy niewykorzystanego potencjału w szpitalach powiatowych resort zdrowia oszacował, że geriatrię i opiekę długoterminową mogłoby “zasilić” 16 712 łóżek, czyli aż 26,93 proc. wszystkich łóżek w szpitalach powiatowych. Zdecydowaną większość - 14 900 łóżek zidentyfikowano w ramach niewykorzystanego potencjału szpitali.

Zmiany wymuszone demografią

Za koniecznością opracowania przeglądu i wdrażaniem działań mających na celu rozwój systemu ochrony zdrowia przemawiają wskaźniki demograficzne. W Polsce można zaobserwować dwa główne trendy:

  • spadek liczby ludności wywołany spadkiem urodzeń,
  • wzrost długości życia (starzenia się społeczeństwa) przy jednoczesnym spadku liczby lat przeżytych w zdrowiu.

Postępujące starzenie się populacji stanowi wyzwanie demograficzne związane przede wszystkim z rozwojem opieki geriatrycznej i opieki długoterminowej. Ten niekorzystny trend z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia wpływa na dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej oraz powoduje znaczne jej obciążenie.

W kontekście wyzwań w obszarze ochrony zdrowia w KPO kluczowe znaczenie będą miały działania podejmowane w celu przeprojektowania systemu opieki zdrowotnej poprzez kompleksową reformę systemu ochrony zdrowia. Ta zakłada wzmocnienie systemu ochrony zdrowia oraz zapewnienie szeroko dostępnej, efektywnej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Wsparciem z KPO dla wdrożenia reformy będzie m.in. skierowanie dodatkowych środków na rozwój nowoczesnej infrastruktury szpitalnej, w szczególności poprzez wsparcie inwestycji infrastrukturalnych mających na celu utworzenie lub przekształcanie oddziałów szpitalnych w miejsca opieki długoterminowej lub oddziały geriatryczne.

Projektowane dostosowanie infrastruktury będzie związane z koniecznością zmiany profilu działalności podmiotu leczniczego, w części lub w całości, w sposób, który nie ograniczy dostępności świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ani nie obniży jakości udzielanych świadczeń.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Opieka długoterminowa jest na skraju przepaści - alarmują organizacje branżowe

Opieka długoterminowa - mimo ogromnych potrzeb, nadal nie jest oczkiem w głowie decydentów

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.