Szpital na Karowej poszukuje anestezjologów (Konkurs)

af
opublikowano: 09-12-2015, 12:17
Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Dyrekcja Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej  w Warszawie ul. Karowa 2

działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654)

 OGŁASZA KONKURS

i zaprasza do składania ofert przez podmioty wykonujące działalność leczniczą na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii. 

Powyższe świadczenia będą udzielane w siedzibie Udzielającego Zamówienia, w ramach umów cywilnoprawnych, zawartych na okres 1 roku. 

Szczegółowe warunki konkursu: Informacje o szczegółowych warunkach konkursu znajdują się na stronie internetowej Szpitala www.szpitalkarowa.pl. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty na udostępnionym przez Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie formularzu ofert. Formularze ofert są zamieszczone na stronie internetowej Szpitala. 

Miejsce i termin składania ofert: Oferty w formie pisemnej należy składać 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii” w terminie do dnia 17.12.2015 r. do godz. 15.00 w Dziale Spraw Pracowniczych i Szkoleń Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie. 

Termin związania ofertą wynosi do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Po zakończeniu postępowania konkursowego oferty złożone Udzielającemu Zamówienie wraz z dołączonymi do oferty dokumentami nie podlegają zwrotowi.

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala w dniu 18.12.2015r. o godz. 11:00.

Oferentom przysługuje prawo wnoszenia skarg i protestów na zasadach określonych w art. 152 i 153 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r.

Nr 164, poz. 1027 ze zm.). O rozstrzygnięciu konkursu informuje się na stronie internetowej Udzielającego Zamówienie, w terminie 5 dni roboczych.

Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub jego unieważnienia oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyny.  

 

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: af

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.