Szczepionka przeciw COVID-19 firmy J&J chroni skutecznie przed zakażeniem przełamującym [BADANIA]

MS/J&J
opublikowano: 11-01-2022, 15:25

Szczepionka Janssen przeciwko COVID-19 zapewnia trwałą ochronę przed zakażeniem przełamującym, hospitalizacją i koniecznością przyjęcia na oddział intensywnej opieki medycznej - wynika z analizy danych rzeczywistej praktyki klinicznej w Stanach Zjednoczonych.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Szczepionka J&J; zachowuje skuteczność przeciwko różnym wariantom SARS-CoV-2 przez sześć miesięcy - wskazują wyniki badań przedstawione przez producenta.
FOT. iStock

Przedstawiciele Johnson & Johnson ogłosili wyniki szeroko zakrojonego badania, które przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych, dotyczącego poszczepiennej trwałości ochrony przed COVID-19.

Producent: szczepionka J&J; to wysoko skuteczna wakcyna

Wnioski z badania dowodzą, że pojedyncza dawka szczepionki Johnson & Johnson zapewnia długotrwałą, trwającą do 6 miesięcy ochronę przed zakażeniem przełamującym COVID-19, hospitalizacjami i przyjęciem na oddział intensywnej opieki medycznej.

Badanie sfinansowane przez Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, przeprowadzono we współpracy z działem naukowym Aetion oraz Pracownią Farmakoepidemiologii Wydziału Medycznego Szpitala Kobiecego Brigham i amerykańskiego uniwersytetu medycznego Harvard Medical School.

Jak podkreślił dr n. med. Mathai Mammen, wiceprezes działu farmaceutycznego Janssen Research & Development LLC, Johnson & Johnson firma w dalszym ciągu podejmuje szeroko zakrojone działania mające na celu zbadanie trwałości ochrony, jaką zapewnia szczepionka Johnson & Johnson, w warunkach dynamicznej pandemii COVID-19.

Szczepionka J&J; chroni przeciwko wszystkim wariantom koronawirusa

Dr Mammen wyjaśnił, że chociaż dane zmieniają się szybko, widać skuteczność szczepionki z perspektywy ochrony przed hospitalizacją związaną z COVID-19 na poziomie około 80 procent po podaniu pojedynczej dawki szczepionki Johnson & Johnson.

– Ochrona utrzymuje się na stałym poziomie przez cały okres, jaki do tej pory przebadano, czyli do 6 miesięcy – skomentował.

Dodał: Trwałość ochrony naszej szczepionki odzwierciedla jej podstawowe właściwości immunologiczne. Jak już wcześniej informowaliśmy, nasza szczepionka wywołuje silną odpowiedź przeciwciał, jak również wzrost liczby limfocytów T w obliczu obecności wszystkich wariantów wirusa, a zatem również wariantu Omikron.

Szczepionki skutecznie chronią przed krytycznym przebiegiem COVID-19

W najnowszym badaniu opublikowanym na portalu medRxiv przeanalizowano profile ochrony, jaką zapewniają wszystkie trzy szczepionki dopuszczone do obrotu (bądź zatwierdzone) w Stanach Zjednoczonych. Dla wszystkich tych trzech preparatów zastosowano tę samą metodologię w odniesieniu do następujących trzech parametrów:

 • infekcji przełamujących COVID-19,
 • hospitalizacji,
 • przyjęć na oddziały intensywnej opieki medycznej.

Badanie wykazało, że skuteczność szczepionki Janssen przeciwko COVID-19 w zwalczaniu zakażeń przełamujących i ochronie przed hospitalizacjami utrzymywała się na stabilnym poziomie w okresie do 6 miesięcy” - podkreślają przedstawiciele J&J w komunikacie prasowym.

Wskazują, że szczepionki mRNA (dwudawkowe) cechowały się słabnącą skutecznością w ochronie przed hospitalizacjami i zakażeniami przełamującymi, przy czym skuteczność dawek podstawowych w przypadku pojedynczej dawki szczepionki Janssen przeciwko COVID -19 jest niższa niż w przypadku szczepionki mRNA podanej w dwóch dawkach.

W odniesieniu do wszystkich trzech preparatów nie odnotowano spadku stopnia ochrony przed koniecznością przyjęcia na oddział intensywnej opieki medycznej – dowodzi to obecności trwałej ochrony przed przypadkami ciężkimi i stanem krytycznym.

Badanie nie miało na celu porównania trwałości ochrony, jaką zapewniają poszczególne szczepionki.

Najnowsza analiza danych z rzeczywistej praktyki klinicznej

Tym co wyróżnia obecne badanie, jest fakt, że jest ono szeroko zakrojonym badaniem trwałości ochrony przed COVID-19 w warunkach rzeczywistych w Stanach Zjednoczonych. Jest to pierwsze tego typu badanie, w którym przeanalizowano trwałość ochrony wyjściowej w okresie do 6 miesięcy dla wszystkich trzech szczepionek dopuszczonych do obrotu lub zatwierdzonych w USA w odniesieniu do następujących trzech parametrów: infekcji przełamujących COVID-19, hospitalizacji i przyjęć na oddziały intensywnej opieki medycznej.

Naukowcy wykorzystali krajowe dane dotyczące zgłoszonych roszczeń, dane laboratoryjne i szpitalne obejmujące 168 mln osób w celu przeprowadzenia kontrolnego badania klinicznego w okresie od 1 stycznia do 7 września 2021 roku w odniesieniu do 17 mln w pełni zaszczepionych osób sklasyfikowanych pod względem dat szczepienia, trzycyfrowego kodu pocztowego, wieku, płci i wskaźników chorób współistniejących.

W badaniu skupiono się na trwałości ochrony, jaką zapewnia szczepienie. Dokonano pomiarów ilorazu szans (OR – Odds Ratio), który u osoby w pełni zaszczepionej określa prawdopodobieństwo wystąpienia zakażenia przełamującego, hospitalizacji lub przyjęcia na oddział intensywnej opieki medycznej w każdym miesiącu w porównaniu z prawdopodobieństwem wystąpienia tego typu zdarzenia w pierwszym miesiącu po pełnym zaszczepieniu.

Wartość ilorazu szans większa od jedności wskazuje, że ochrona, jaką zapewnia szczepionka, z biegiem czasu słabnie. Autorzy badania przyznali, że nie należy dokonywać bezpośrednich porównań ilorazu szans pomiędzy poszczególnymi preparatami, ponieważ na wyniki wpływ mogą mieć różnice wyjściowe (takie jak np. początkowa skuteczność trzech kohort szczepionek).

Szczepionka Janssen przeciwko COVID-19 (pojedyncza dawka)

Szczepionka Janssen przeciwko COVID-19 wykazała trwałość skuteczności ochrony do 6 miesięcy w odniesieniu do hospitalizacji i przyjęć na oddziały intensywnej opieki medycznej w całym okresie badania – z niewielkim wzrostem zakażeń przełamujących rozpoczynającym się w 4. miesiącu.

Stwierdzono, że początkowy poziom skuteczności w 1. miesiącu po pełnym szczepieniu wynosił 81% (95% CI: 76%-82%) w przypadku hospitalizacji i 74% (95% CI: 72%-75%) w przypadku zakażeń przełamujących.

Trwałość ochrony:

 • Nie odnotowano dowodów na słabnącą ochronę przed hospitalizacją związaną z COVID-19 podczas okresu badania (OR = 1,25, 95% CI [0,86, 1,80] w miesiącu 5+)
 • Podobnie nie odnotowano dowodów na słabnącą ochronę przed zakażeniem przełamującym w pierwszych trzech miesiącach obserwacji, z umiarkowanym osłabieniem ochrony przed zakażeniem przełamującym obserwowanym w 4. miesiącu (OR = 1,16, 95% CI [1,04, 1,29]) i w miesiącu 5+ (OR = 1,31, 95% CI [1,18, 1,47])
 • Nie stwierdzono obecności dowodów na słabnącą ochronę przed przyjęciami na oddziały intensywnej opieki medycznej związanymi z COVID-19 w żadnym punkcie badania (OR = 1,40, 95% CI [0,43, 4,55] w 4. miesiącu)
 • Okres prowadzonych obserwacji nie był wystarczający, by uwzględnić kategorię obejmującą 6 i więcej miesięcy dla zakażeń przełamujących i dla hospitalizacji

Skuteczność szczepionki BNT162b2 (dwie dawki w odstępie 21-42 dni)

W przypadku preparatu BNT162b2 odnotowano wzrost liczby hospitalizacji i zakażeń przełamujących począwszy od 2. miesiąca – przy czym w okresie badania nie odnotowano spadku skuteczności z perspektywy przyjęć na oddziały intensywnej opieki medycznej.

Stwierdzono, że początkowy poziom skuteczności w 1. miesiącu po pełnym zaszczepieniu wynosił 89% (95% CI: 88%-90%) w przypadku hospitalizacji i 88% (95% CI: 87%-88%) w przypadku zakażeń przełamujących.

Trwałość ochrony:

 • Analiza danych dowiodła, że ochrona przed hospitalizacją związaną z COVID- 19 słabła w miarę upływu czasu w porównaniu z pierwszym miesiącem obserwacji po szczepieniu (OR = 3,97, 95% CI [3,26, 4,83] w miesiącu 6+)
 • Odnotowano dowody na osłabienie ochrony przed zakażeniem przełamującym, przy czym osłabienie to było narastająco większe w każdym miesiącu obserwacji (OR = 2,93, 95% CI [2,72, 3,15] dla BNT162b2 w miesiącu 6+)
 • Nie odnotowano dowodów na słabnącą ochronę przed przyjęciami na oddziały intensywnej opieki medyczne związanymi z COVID-19 w jakimkolwiek punkcie badania (OR = 1,36, 95% CI [0,80, 2,30] dla BNT162b2 w 4. miesiącu)

Skuteczność szczepionki mRNA-1273 (dwie dawki w odstępie 28-42 dni)

W przypadku preparatu mRNA-1273 odnotowano: w 3. miesiącu wzrost liczby hospitalizacji a w 2. miesiącu – wzrost liczby zakażeń przełamujących (bez spadku skuteczności w odniesieniu do przyjęć na oddziały intensywnej opieki medycznej w okresie, gdy prowadzono badania).

Stwierdzono, że początkowy poziom skuteczności w 1. miesiącu po pełnym szczepieniu wynosił: 94% (95% CI: 93%-95%) w przypadku hospitalizacji i 92% (95% CI: 91%-92%) w przypadku zakażeń przełamujących.

Trwałość ochrony:

 • Odnotowano dowody na umiarkowane osłabienie ochrony przed hospitalizacją związaną z COVID-19 w czasie w porównaniu z 1. miesiącem obserwacji po szczepieniu (OR = 1,66, 95% CI [1,26, 2,19] w miesiącu 6+)
 • Zauważono dowody na osłabienie ochrony przed zakażeniem przełamującym, przy czym osłabienie to było coraz większe w każdym miesiącu obserwacji (OR = 2,76, 95% CI [2,51, 3,04] w miesiącu 6+)
 • Nie odnotowano dowodów na słabnącą ochronę przed przyjęciami na oddział intensywnej opieki medycznej związanej z COVID-19 w jakimkolwiek punkcie badania (OR = 1,17, 95% CI [0,64, 2,13] dla mRNA-1273 w 4. miesiącu)

Skuteczność szczepionki Janssen przeciwko wariantowi Omikron

Wyżej przedstawione wyniki uzupełniają materiał dowodowy, który potwierdza, że szczepionka Janssen przeciwko COVID-19 zapewnia ochronę przed wariantami wirusa budzącymi szczególne obawy - wskazano w komunikacie.

Przedstawione niedawno wstępne dane z badania Sisonke fazy 3b, które przeprowadzono w listopadzie i grudniu 2021 roku w Afryce Południowej, gdy dominował wariant Omikron, wykazały poziom do 85% skuteczności uzupełniającej dawki homologicznej (tj. tej samej szczepionki) preparatu Janssen z perspektywy ochrony przed hospitalizacją powiązaną z COVID-19.

Skuteczność szczepionki J&J; w połączeniu z innymi preparatami

W komunikacie Johnson & Johnson poinformowano też, że heterologiczna dawka uzupełniająca (tj. dawka innego preparatu) szczepionki Janssen podana osobom, które pierwotnie otrzymały preparat BNT162b2 mRNA, spowodowała 41-krotny wzrost odpowiedzi neutralizujących przeciwciał do 4 tygodni po podaniu dawki uzupełniającej oraz 5,5-krotny wzrost liczby limfocytów T CD8+ w odpowiedzi na wariant Omikron – do dwóch tygodni.

Homologiczna dawka BNT162b2 spowodowała 17-krotny wzrost przeciwciał neutralizujących do 4 tygodni po podaniu dawki przypominającej, jak również 1,4-krotny wzrost komórek T CD8+ w okresie do 2 tygodni. 12 Komórkowe odpowiedzi immunologiczne (w szczególności odpowiedzi komórek T CD8+) są najprawdopodobniej decydujące z perspektywy ochrony przed ciężkim przebiegiem choroby spowodowanej przez wirus SARS-CoV-2. 12

PRZECZYTAJ TAKŻE: Wariant Omikron: szczepionka Pfizera chroni przed ciężkim przebiegiem COVID-19 w 70 proc. [BADANIE]

Trzecia dawka szczepionki Pfizer wykazuje bardzo wysoką skuteczność [BADANIE]

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.