Szansa dla cierpiących na chorobę wieńcową

09-01-2017, 10:39

Jak pokazują wyniki badania GLAGOV, skojarzenie leku Repatha z optymalną terapią statynami prowadzi do zmniejszenia rozmiarów blaszki miażdżycowej u pacjentów z chorobą wieńcową.

Szczegółowe wyniki badania GLAGOV zostały opublikowane w „Journal of the American Medical Association” i zaprezentowane na sesji naukowej podczas kongresu American Heart Association 15 listopada ubiegłego roku.

Prawie u dwóch trzecich pacjentów, którzy zostali poddani skojarzonej terapii produktem leczniczym Repatha z optymalizowaną dawką statyn, stwierdzono zmniejszenie objętości blaszki miażdżycowej.

Pierwsza faza badania GLAGOV zakładała, że Repatha doprowadza do istotnej statystycznie, procentowej zmiany objętości blaszki miażdżycowej (PAV) w porównaniu z wartością wyjściową. PAV określa proporcję światła tętnicy która jest zajęta przez blaszkę miażdżycową. Pacjenci w ramieniu z lekiem Repatha uzyskali zmniejszenie objętości blaszki względem jej początkowego rozmiaru średnio o 0,95 proc. w porównaniu do 0,05 proc. wzrostu, który uzyskano w grupie, gdzie pacjenci otrzymywali zoptymalizowaną dawkę statyn plus placebo (ramię z Repatha. 

„Zastosowanie nowoczesnej inwazyjnej techniki obrazującej wielkość blaszek miażdżycowych, ultrasonografii śródnaczyniowej pozwoliło udowodnić, że osiągnięcie tak niskich stężeń cholesterolu LDL zmniejsza znamiennie objętość blaszki miażdżycowej. Potwierdzając jednocześnie hipotezę o związku stężenia cholesterolu LDL z miażdżycą, im mniej cholesterolu tym mniejsza miażdżyca, regresję miażdżycy obserwowano w badaniu GLAGOV redukując stężenie cholesterolu LDL nawet do 20 mg% bez istotnego sygnału o działaniach niepożądanych przy tak niskim stężeniu cholesterolu LDL” – wyjaśnia prof. dr hab. n med. Andrzej Rynkiewicz, kierownik Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Badanie trzeciej fazy GLAGOV oceniało czy Repatha, inhibitor konwertazy białkowej subtylizyny/keksyny typu 9 (PCSK9), dodany do wcześniejszej optymalnej terapii statynami, zastosowany w grupie pacjentów z podwyższonym stężeniem LDL, wpłynie na zmniejszenie blaszki miażdżycowej już obecnej w ścianie naczynia wieńcowego. Ocenę przeprowadzono za pomocą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) na początku i pod koniec 78–tygodniowego okresu leczenia.

W pogłębionej analizie wyników oceniono redukcję płytki miażdżycowej u 144 pacjentów z początkowym stężeniem cholesterolu LDL poniżej 70 mg/dl (najniższa zalecana wartość docelowa w obecnych wytycznych). W analizie wykazano, że u pacjentów w ramieniu z produktem Repatha zaobserwowano największą zmianę rozmiarów blaszki miażdżycowej w stosunku do wartości początkowej w porównaniu z placebo (-1,97 proc vs. 0,35 proc.). U więcej niż 80-proc. pacjentów z tej podgrupy zaobserwowano regresję blaszki miażdżycowej (przez zmianę PAV) w grupie z ewolokumabem.

Zdarzenia sercowo-naczyniowe wystąpiły u 12,2 proc. pacjentów otrzymujących lek Repatha i 15,3 proc. otrzymujących placebo. Najczęściej pojawiała się konieczność wykonania rewareskularyzacji naczyń wieńcowych (odpowiednio: 10,3 proc. vs 13,6 proc. w ramieniu z lekiem Repatha vs. placebo), drugim w kolejności zdarzeniem był zawał serca (2,1 proc. vs 2,9 proc.). 

Jak tłumaczy prof. dr hab. n med. Zbigniew Kalarus, kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM w Zabrzu, "wyniki badania, pozwalają na stwierdzenie, że ewolokumab jest nie tylko optymalnym lekiem w leczeniu zaburzeń lipidowych u chorych nieodpowiadających na standardowe leczenie statyną, ale również dodany do terapii statyną, pozwala na dodatkową redukcję blaszki miażdżycowej, a co więcej regresja ta jest osiągana u ponad 60% chorych poddanych leczeniu. Nowoczesna terapia zaburzeń lipidowych, jaką jest stosowanie inhibitora PCSK-9 i związana z nią redukcja blaszki miażdżycowej u chorych z chorobą wieńcową, może w znamienny sposób przyczynić się do poprawy ich rokowania, zmniejszenia objawów dławicy piersiowej oraz zmniejszenia częstości hospitalizacji i konieczności interwencji".  

 

 

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj

Puls Medycyny

Nauka i badania / Szansa dla cierpiących na chorobę wieńcową
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.