Supertalenty w Medycynie 2021: wygrał kardiolog z żyłką wynalazcy

opublikowano: 24-06-2021, 19:00

Dr hab. Łukasz Kołtowski zwyciężył w konkursie Supertalenty w Medycynie 2021. Tegoroczny laureat jest kardiologiem i pasjonuje się nowymi technologiami w medycynie. Kto jeszcze znalazł się w pierwszej dziesiątce wyróżnionych medyków?

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Ideą przewodnią organizowanego od 2012 r. konkursu Supertalenty w Medycynie jest wyróżnienie liderów młodego pokolenia medyków, którzy dzięki swojej wiedzy, zaangażowaniu i pasji zmieniają na lepsze polską medycynę. Konkurs od lat cieszy się rosnącym zainteresowaniem, a w szranki stają nie tylko lekarze, ale też przedstawiciele innych zawodów medycznych.

Z powodu ograniczeń epidemicznych finał konkursu odbył się jako wydarzenie hybrydowe. Zapraszamy do oglądania.

Rekordowa liczba zgłoszeń do Supertalentów

– W tym roku odnotowaliśmy rekordową liczę zgłoszeń. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, a w szczególności jurorom, którzy musieli się zmierzyć z trudnym zadaniem wyłonienia z tak znakomitego grona młodych naukowców Supertalent w Medycynie 2021 - powiedziała Małgorzata Konaszczuk, redaktor naczelna „Pulsu Medycyny”.

– Nasz konkurs po raz kolejny udowadnia, że polska medycyna ma ogromy potencjał. Osoby, które poddały swoją pracę ocenie jurorów, mogą - mimo młodego wieku - poszczycić się wieloma osiągnięciami. Mają swój wkład w rozwój medycyny, nie tylko w Polsce. Wraz z gratulacjami, pragnę wyrazić im swoje uznanie i życzyć kolejnych sukcesów – dodaje Patricia Deyna, prezes Bonnier Business Polska, wydawcy „Pulsu Medycyny”.

Kandydatów punktowano w trzech kategoriach

Kandydaci byli oceniani w trzech kategoriach. Punktowano ich za osiągnięcia naukowe (m.in. granty, stypendia, publikacje, nagrody), zaangażowanie w działalność w przestrzeni publicznej (m.in. działalność charytatywna, związkowa, w stowarzyszeniach), ale też oceniano perspektywy dalszego rozwoju i szanse na wpływy w polskiej medycynie i ochronie zdrowia w najbliższych latach.

– Analiza dorobku uczestników konkursu była bardzo budującym doświadczeniem. Możemy patrzeć z ogromną nadzieją na przyszłość polskiej nauki – powiedział prof. Paweł Śliwiński, członek kapituły konkursu Supertalenty w Medycynie 2021.

Decyzją kapituły, zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu został dr hab. n. med. Łukasz Kołtowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Laureat jest kardiologiem, pasjonuje się nowymi technologiami w medycynie, a lista jego osiągnięć zawodowych jest więcej niż imponująca.

Zwycięzca nagrodę zadedykował najbliższym

– Chciałem podziękować jury za wyróżnienie. Nie byłoby mnie w tym miejscu, gdyby nie gigantyczne wsparcie od całego zespołu I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM. Jestem szczególnie wdzięczny mojemu kierownikowi prof. Grzegorzowi Opolskiemu, mojemu mentorowi naukowemu prof. Krzysztofowi Filipiakowi. Za wsparcie dziękuję moim serdecznym kolegom, którzy motywują mnie do rozwoju na polu telemedycyny: prof. Marcinowi Garbowskiemu i doc. Pawłowi Balsamowi oraz mojemu mentorowi w kardiologii inwazyjnej, prof. Januszowi Kochmanowi. Tę nagrodę chcę dedykować moim najbliższym: mojej partnerce życiowej Julii, moim synom: Tymonowi i Leonowi, a także mojemu dziadkowi, Gerwazemu Świderskiemu, który wiele lat temu namówił mnie na wybór takiej, a nie innej zawodowej drogi - powiedział dr hab. Łukasz Kołtowski, Supertalent w Medycynie 2021.

ZOBACZ TAKŻE rozmowę ze zwycięzcą konkursu: Dr hab. Łukasz Kołtowski: trzeba upowszechnić narzędzia telemedyczne w systemie

Supertalenty w Medycynie 2021: finaliści konkursu

1. Dr hab. n. med. i n. o zdr. Łukasz Kołtowski

Specjalista w dziedzinie kardiologii, adiunkt w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada tytuł samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej oraz Fellow of European Society of Cardiology (FESC). Propagator nowoczesnej diagnostyki kardiologicznej z wykorzystaniem oceny czynnościowej i obrazowania wewnątrznaczyniowego choroby wieńcowej i mikrokrążenia. Upowszechnił w ośrodkach kardiologicznych łagodną hipotermię terapeutyczną – wysokospecjalistyczną metodę leczenia pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia. Należy do grona europejskiej kadry dydaktycznej NextGen szkolącej przyszłych kardiologów inwazyjnych z ramienia Europejskiej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych (EAPCI) Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). Ekspert ministra zdrowia w tworzeniu Strategii Rozwoju e-Zdrowia w Polsce na lata 2018-2022. Współzałożyciel Fundacji Telemedycznej Grupy Roboczej, której celem jest wspieranie ochrony zdrowia w zakresie wykorzystywania usług telemedycznych.

2. Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Mieszko Więckiewicz

Specjalista w dziedzinie protetyki stomatologicznej, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, członek Rady Dyscypliny Nauk Medycznych oraz Komisji Bioetycznej tejże uczelni. Wykładowca wizytujący w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie oraz w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu im. Pavla Jozefa Safarika w Koszycach. Redaktor naczelny czasopisma „Dental and Medical Problems”. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zaburzeń skroniowo-żuchwowych oraz zaburzeń snu manifestujących się w części twarzowej czaszki. Kolejnym obszarem zainteresowań są właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne materiałów i substancji mających zastosowanie w rehabilitacji narządu żucia.

3. Dr hab. n. med. Łukasz Szarpak

Profesor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, gdzie pełni funkcję prorektora ds. naukowych i współpracy międzynarodowej. Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof oraz pełnomocnik dyrektora ds. rozwoju ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie. Inicjator powstania międzynarodowego zespołu badawczego "Medicine against COVID-19". Ponadto instruktor American Heart Association w zakresie Basic Life Support, Advanced Cardiovascular Life Support oraz Pediatric Advanced Life Support. W kręgu jego zainteresowań naukowych są medycyna ratunkowa oraz anestezjologia i intensywna terapia ze szczególnym nastawieniem na: metody zabezpieczenia drożności dróg oddechowych, w tym intubacji dotchawiczej, efektywność resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz wykorzystanie symulacji medycznej w procesie stosowania ECMO.

4. Dr n. med. Mateusz Maciejczyk

Adiunkt w Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Głównym tematem jego badań jest rola stresu oksydacyjnego w zaburzeniach czynności wydzielniczej gruczołów ślinowych. Ocenia także przydatność kliniczną biomarkerów redoks/stanu zapalnego w rozpoznawaniu chorób ogólnoustrojowych oraz wykorzystanie śliny w diagnostyce laboratoryjnej. We współpracy z Biurem Promocji i Rekrutacji UMB organizuje szereg akcji naukowo-edukacyjnych dla gimnazjalistów i licealistów z województwa podlaskiego, których celem jest promocja działalności badawczej, jak również edukacja prozdrowotna oraz profilaktyka chorób środowiskowych. Pomysłodawca i koordynator Ogólnopolskiej Akcji Profilaktycznej „Zapytaj Farmaceutę... Cukrzyca”.

Kardiologia
Ekspercki newsletter przygotowywany we współpracy z kardiologami
ZAPISZ MNIE
×
Kardiologia
Wysyłany raz w miesiącu
Ekspercki newsletter przygotowywany we współpracy z kardiologami
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.

5. Dr hab. n. med. Aleksandra Uruska

Specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii, adiunkt w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prodziekan Wydziału Lekarskiego tejże uczelni. Pracuje także na Oddziale Diabetologii i Chorób Wewnętrznych oraz w Poradni Diabetologicznej w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu. W swoich pracach badawczych skupia się m.in. na wykazaniu obecności zjawiska insulinooporności u osób z cukrzycą typu 1 oraz jego związku z ryzykiem rozwoju przewlekłych powikłań cukrzycy i przebiegiem choroby, a także na ocenie związku insulinooporności z zawartością produktów glikacji białek w skórze u chorych na cukrzycę typu 1. We współpracy z naukowcami z The University of Sydney opracowała wskaźnik oceniający wrażliwość tkanek na działanie insuliny wśród osób z cukrzycą typu 1.

6. Dr hab. n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej

Specjalista w dziedzinie kardiologii, związana z Oddziałem Klinicznym Kardiologii Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Centrum Chorób Serca (SCCS) w Zabrzu. Posiada tytuł Fellow of the European Society of Cardiology (FESC). Zawodowo szczególnie interesuje się elektroterapią pacjentów z chorobami układu krążenia, w tym leczeniem chorych z niewydolnością serca za pomocą kardiologicznych urządzeń wszczepialnych (CIEDs), takich jak kardiowertery-defibrylatory (ICD) czy stymulatory resynchronizujące serca (CRT). Uczestniczyła w powstaniu konsensusu Europejskiej Asocjacji Rytmu Serca (European Heart Rhythm Association, EHRA) dotyczącego arytmii u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi. Aktualnie bierze udział w przygotowaniu kolejnego międzynarodowego konsensusu EHRA dotyczącego postępowania u chorych z burzą elektryczną.

7. Dr hab. n. med. Wojciech Wańha

Specjalista kardiolog pracujący w Zakładzie Kardiologii Inwazyjnej i Elektrokardiologii III Katedry Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a także na III Oddziale Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Posiada certyfikat samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej oraz certyfikat samodzielnego operatora elektroterapii. Głównym obszarem jego zainteresowań naukowych jest kardiologia inwazyjna, w tym szczególnie: obrazowanie wewnątrznaczyniowe metodą optycznej tomografii koherencyjnej (OCT) i ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS), techniki leczenia restenozy w stencie, litotrypsja wewnątrznaczyniowa (IVL), wielonaczyniowe interwencje w ostrych zespołach wieńcowych, wstrząs kardiogenny, angioplastyka w obrębie bifurkacji tętnic wieńcowych, przezskórna implantacja zastawki aortalnej. Jest członkiem zarządu Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz członkiem międzynarodowych grup badawczych takich jak Cardiogroup (www.cardiogroup.org) i Thoracic Research Centre (www.trc.org.pl).

8. Dr n. med. Eliza Głodkowska-Mrówka

Kierownik Zakładu Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (IHiT) w Warszawie. Obecnie kończy specjalizację w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. W swojej pracy klinicznej odpowiada między innymi za wprowadzanie nowoczesnych, molekularnych badań diagnostycznych do rutynowej praktyki klinicznej w IHiT, w tym wysokoprzepustowego sekwencjonowania nowej generacji i nieinwazyjnych metod badania grup krwi płodu z osocza ciężarnej. Jako naukowiec prowadzi projekty finansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki. Pracę kliniczną i doświadczenie naukowe łączy pracując jako kierownik naukowy projektu finansowanego przez Agencję Badań Medycznych obejmującego przeprowadzenie niekomercyjnego badania klinicznego dotyczącego leczenia celowanego w ostrej białaczce limfoblastycznej. Jej zainteresowania naukowe dotyczą biologii komórek macierzystych krwiotworzenia oraz leczenia celowanego i diagnostyki towarzyszącej w nowotworach hematologicznych. Jest ekspertem zewnętrznym Komisji Europejskiej w programach Research and Innovations Agency i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Została powołana przez ministra zdrowia do Zespołu do spraw Koordynacji Sieci Laboratoriów COVID.

9. Dr hab. n. med. Paweł Gąsior

Asystent badawczo-dydaktyczny w Klinice Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz młodszy asystent w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Posiada tytuł Fellow of the European Society of Cardiology (FESC). Jest przedstawicielem młodych kardiologów interwencyjnych w Europejskim Towarzystwie Kardiologicznym (ESC) w ramach komitetu „Młodych Kardiologów”, a także wiceprzewodniczącym komitetu „Nowych Inicjatyw Dla Młodych Kardiologów Interwencyjnych” w strukturach Europejskiej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych (EAPC) w kadencji 2020-2022. W swojej działalności klinicznej skupia się m.in. na kardiologii interwencyjnej ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technik obrazowania wewnątrznaczyniowego.

9. Dr n. med. Aleksandra Gąsecka van der Pol

Lekarz rezydent i asystent w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie w trakcie 12-miesięcznego stażu specjalizacyjnego w zakresie kardiologii interwencyjnej w Uniwersyteckim Centrum Medycznym w Utrechcie (Holandia). Członkini zarządu Young Thrombosis Researchers Group, działającej przy grupie roboczej „Working Group on Thrombosis” Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Założycielka Sekcji Biomarkerów Studenckiego Koła Naukowego przy I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM. Jej osiągnięcia naukowe dotyczą m.in. identyfikacji nowego mechanizmu działania leku przeciwpłytkowego, stosowanego u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego, a także standaryzacji pomiarów nanocząstek, uwalnianych z komórek organizmu do krwiobiegu, metodą cytometrii przepływowej.

10. Dr n. med. Leszek Kraj

Specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej związany z Kliniką Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Adiunkt w Zakładzie Biologii Molekularnej Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. Przez wiele lat był pracownikiem Mokotowskiego Hospicjum Św. Krzyża w Warszawie. Członek Komisji Bioetycznej WUM oraz członek rady naukowej czasopisma „Onkologia po dyplomie”, opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Onkologii WUM. Członek Zespołu Ekspertów w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej w Zespole Problemowym – Nowotwory Układu Pokarmowego. Ponadto pełni funkcję eksperta Medycznej Racji Stanu, konsultanta Fundacji EuropaColon Polska i Fundacji "Gwiazda Nadziei". Swoje zainteresowania kliniczne koncentruje wokół interdyscyplinarnego leczenia pacjentów z nowotworami trzustki i wątroby zaś w swojej działalności badawczej skupia się m.in. na interakcji komórek nowotworowych z mikrośrodowiskiem.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.