Supertalenty w Medycynie 2012: wygrała kardiologia

  • Agnieszka Katrynicz
opublikowano: 12-11-2012, 17:00

Zakończyła się pierwsza edycja konkursu „Supertalenty w Medycynie” na liderów młodego pokolenia lekarzy. 12 listopada 2012 był dniem rozdania nagród i dyplomów dziesiątce najlepszych młodych naukowców.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Zwycięzcą Supertalentów w Medycynie 2012 został dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Banach – medyczny omnibus. Do tej pory udało mu się opublikować ponad 250 prac naukowych z dziedziny hipertesjologii, lipodologii, nefrologii i kardiologii, a do tego jest „skutecznym i aktywnym organizatorem życia naukowego w Polsce”. Był najmłodszym wiceministrem w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

None
None

Drugie miejsce zajął niestrudzony tropiciel genów dr n. med. Wojciech Fendler, także z łódzkiego UM. Jest współtwórcą rejestru cukrzycy monogenowej oraz autorem programu nauczania biostatystyki i epidemiologii dla studentów medycyny. Na co dzień pracuje w Klinice Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii, a jego zainteresowania naukowe koncentrują się na analizie struktury i funkcji genu proinsuliny.

Na trzecim miejscu znalazła się dr hab. n. med. Dominika Nowis, adiunkt w Zakładzie Immunologii, Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmuje się onkologią eksperymentalną, szczególnie poszukiwaniem nowych metod leczenia nowotworów.

Warto zauważyć, że w dziesiątce wyróżnionych młodych talentów medycznych znalazło się aż pięciu kardiologów. Dużą grupę stanowili też łodzianie. „Łódź wyrasta na najprężniejszy w Polsce ośrodek naukowy” – mówił prof. Zbigniew Gaciong, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, obecny na uroczystości.

Odbierając nagrodę prof. Banach przyznał, że sam nie przypuszczał iż tyle udało mu się już zrobić, mimo młodego (ma 35 lat) wieku. „Cieszę się, że „Puls Medycyny” podjął taką inicjatywę i chce promować młode talenty. Jako wiceminister koncentrowałem się na wspieraniu polskiej nauki, dobrze, że także media dostrzegły taką konieczność” – mówił.

Partnerem strategicznym konkursu "Supertalenty w medycynie 2012" była firma GlaxoSmithKline.

ZOBACZ sylwetki wszystkich laureatów Supertalentów w Medycynie 2012:

1. MACIEJ BANACH - medyczny omnibus

2. WOJCIECH FENDLER - tropiciel genów i mistrz biostatystyki

3. DOMINIKA NOWIS - specjalistka od onkologii eksperymentalnej

4. MIŁOSZ JAGUSZEWSKI - polski kardiolog na stażu w Szwajcarii

5. PIOTR LIPIEC - pasjonat wiedzy z imponującym dorobkiem

6. MICHAŁ ZEMBALA - tytan pracy o nienagannych manierach

7. MARCIN GRABOWSKI - sprawny operator i spec od telemedycyny

8. ALEKSANDRA E. LESIAK - naukowiec i menedżer

9. ANNA M. CZARNECKA- biolog wspierający onkologa

10. MACIEJ KUPCZYK - niestrudzony badacz alergii

Oto druga dziesiątka laureatów pierwszej edycji konkursu SuperTalenty w medycynie:

11. Dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel (38 lat) 
adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Pracowni Neurofarmakologii i Neurogenetyki w Poradni Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, członek-specjalista Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN.

12. Dr n. med. Beata S. Lipska (34 lata)
adiunkt w Katedrze i Zakładzie Biologii i Genetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, sekretarz ZG Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, członek honorowy Stowarzyszenia „Czerwona Róża” działającego na rzecz trójmiejskiego środowiska akademickiego.

13. Lek. Michał Brzeziński (29 lat)
rezydent w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator największego w Polsce programu zdrowotnego skierowanego na przeciwdziałanie i wykrywanie czynników chorób cywilizacyjnych w populacji dziecięcej („6-10-14 dla Zdrowia”).

14. Dr n. med. Agnieszka Butwicka (30 lat)
asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zastępca sekretarza ds. psychiatrii dzieci i młodzieży European Federation of Psychiatric Trainees, członek Young Psychiatrists' Network.

15. Dr hab. n. med. Adam Wichniak (39 lat)
adiunkt, zastępca kierownika III Kliniki Psychiatrycznej, kierownik diagnostyczno-terapeutycznego całodobowego oddziału psychiatrycznego F6 Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, członek ZG Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, przewodniczący Sekcji Psychiatrii Biologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

16. Dr n. med. Jarosław Kobiela (32 lata)
rezydent w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wykładowca Pomorskiej Fundacji Rozwoju Chirurgii (organizacja pożytku publicznego), autor najlepszej pracy naukowej wygłoszonej podczas 65. Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich (wrzesień 2011 r.).

17. Prof. dr hab. n. med. Ingrid  Różyło-Kalinowska (39 lat)
Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przewodniczącą Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, członek-założyciel i członek ZG European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology.

18. Dr n. med. Radosław Kręcki (32 lata)
starszy asystent w Katedrze i Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, sekretarz Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, członek Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

19. Dr n. med. Mateusz Śpiewak (32 lata)
rezydent w Klinice Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie, członek Komisji ds. E-learningu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

20. Dr n. med. Emilian Snarski (36 lat)
kierownik Medyczny Banku Komórek Krwiotwórczych i Krwi Pępowinowej, zastępca kierownika Ośrodka Dawców Szpiku przy Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Autoimmune Diseases Working Party of European Bone Marrow Transplantation Group.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Agnieszka Katrynicz

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.