Studia medyczne wracają na Uniwersytet Warszawski

KL/UW
opublikowano: 30-06-2022, 14:10

Po ponad 70 latach na Uniwersytecie Warszawski mają być ponownie kształceni przyszli lekarze. Rektor UW podpisał już zarządzenie o utworzeniu wydziału medycznego. Uczelnia wkrótce wystąpi o zgodę na jego uruchomienie do Ministra Edukacji i Nauki. Pierwsi studenci kierunku lekarskiego mieliby rozpocząć edukację już w 2023 r.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Na zdjęciu od lewej: prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Alojzy Zbigniew Nowak, rektor UW, prof. Zygmunt Lalak, prorektor UW ds. badań.
Fot. UW.

Uczelnia już rozpoczęła prace nad przygotowaniem programu studiów, a ten ma być dostosowany do nowych standardów kształcenia lekarzy, których wprowadzenie planowane jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia.

Studia medyczne na UW: pierwsi będą kształceni lekarze

Proces tworzenia i organizowania wydziału będzie wieloetapowy i stopniowy - zapowiada UW. “W pierwszej kolejności uruchomiony zostanie kierunek lekarski. Biorąc pod uwagę specyfikę standardów kształcenia na tym kierunku, określonych przez MEiN, w pierwszych dwóch latach funkcjonowania nowego kierunku studiów kształcenie będzie oparte głównie na kadrze i zasobach Uniwersytetu, z częściowym udziałem lekarzy i innych specjalistów spoza uczelni” - przekazuje UW.

Docelowo na wydziale zostanie zatrudnionych co najmniej 50 nauczycieli akademickich na stanowisku profesora, profesora uczelni lub posiadających stopień doktora habilitowanego, dla których Uniwersytet będzie podstawowym miejscem pracy, a także pozostałych nauczycieli akademickich.

W pierwszej edycji studiów zaplanowano przyjęcie ok. 60 osób. W przyszłości planowane jest uruchomienie studiów niestacjonarnych, studiów prowadzonych w języku angielskim, a także uruchomienie kolejnych kierunków studiów oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Początkowo wydział medyczny będzie zlokalizowany w budynku Centrum Nauk Biologiczno­-Chemicznych UW. Docelowo na potrzeby działalności Wydziału Medycznego zaplanowano powstanie odrębnego budynku dydaktycznego.

Wydział medyczny pomoże rozwijać bazę badawczą UW

Jak przekazuje UW, utworzenie wydziału medycznego umożliwi intensywniejszy rozwój badań medycznych i pozwoli na jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału naukowego i dydaktycznego UW.

– Prace naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego pokazują, jak łączyć wiedzę humanistyczną i medyczną, prowadząc interdyscyplinarne badania o istotnym znaczeniu dla społeczeństwa. UW ma znaczące osiągnięcia i silną pozycję w fizyce, biologii, chemii, nanotechnologiach, sztucznej inteligencji, a także psychologii, etyce, moralności i innych dyscyplinach z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Wydział Medyczny będzie opierał się m.in. na interdyscyplinarności wiedzy naukowej z wymienionych dziedzin, ale także tych bezpośrednio związanych z medycyną – mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

Misja i cele

“Misją wydziału będzie rozwój polskiej medycyny w ujęciu naukowym i praktycznym, z uwzględnieniem skutków dynamicznie zachodzących przeobrażeń społeczno-gospodarczych, a także aktualnych potrzeb i wyzwań społecznych. Jak zapowiada uczelnia, priorytetowo będzie traktowana kwestia etyki zawodu lekarza oraz kształtowanie u studentów właściwej postawy umożliwiającej prawidłową komunikację i współpracę z pacjentem ” - deklaruje UW.

Program studiów medycznych na UW

Programy studiów będą koncentrowały się na nauczaniu podstaw teoretycznych medycyny oraz zasad praktyki medycznej. Kształcenie ma zapewnić studentom zdobycie odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności praktycznych, w tym klinicznych umiejętności zawodowych oraz kompetencji społecznych, które są niezbędne do wykonywania zawodu lekarza – zgodnie z obowiązującymi wymogami oraz standardami Unii Europejskiej w zakresie świadczenia usług medycznych.

Kierunek ma wyróżniać się nowym podejściem do edukowania przyszłych lekarzy, zgodnym “z ideą humanizacji medycyny, która koncentruje się na wzmocnieniu aspektów komunikacji z pacjentem, kompleksowego podejścia do pacjenta i jego bezpieczeństwa oraz współpracy zespołowej w ramach różnych grup zawodowych w systemie ochrony zdrowia”.

Studenci medycyny na UW będą poznawać nowe technologie

Wykorzystane tu zostaną również innowacyjne osiągnięcia dotyczące stosowania nowych technologii w medycynie, poprzez wprowadzenie tej tematyki do treści programowych na kierunku lekarskim, w szczególności w zakresie nowoczesnych metod obliczeniowych, wykorzystania sztucznej inteligencji w medycynie i innych najnowszych osiągnięć naukowych. Umożliwi to upowszechnienie stosowania w praktyce lekarskiej nowoczesnego podejścia do analizy dowodów naukowych w obszarze nauk medycznych (ang. evidence based medicine) oraz ułatwi poszukiwanie skuteczniejszych metod leczenia opartych na dowodach naukowych.

Utworzenia Wydziału Medycznego to powrót do tradycji uczelni, związanej z działalnością medyczną. Taki wydział istniał tu w latach 1816-1950, ale jego tradycja sięga 1809 roku, w którym utworzono w Warszawie obok Szkoły Prawa także Szkołę Lekarską.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.