Średnia długość życia w Polsce: ile lat żyją mężczyźni, a ile kobiety?

Monika Majewska
opublikowano: 13-08-2020, 12:30

Średnia długość życia w Polsce na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci znacznie wzrosła. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn w każdej kategorii wiekowej - wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego.

SPIS TREŚCI

1. Średnia długość życia mężczyzn i kobiet w Polsce w 2019 r. wg wieku

2. Średnia długość życia w Polsce 2019 - różnica w przeciętnym trwaniu życia kobiet i mężczyzn

3. Średnia długość życia w Polsce 2019 w miastach i na wsiach

4. Średnia długość życia w Polsce 2019: przestrzenne zróżnicowanie przeciętnego trwania życia

5. Średnia długość życia w Europie

6. Średnia długość życia na świecie: w których krajach żyje się najdłużej? [TABELA]

7. Średnia długość życia na świecie: w których krajach żyje się najkrócej? [TABELA]

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Przeciętne dalsze trwanie życia wyraża średnią liczbę lat, jaką ma do przeżycia - przy danych warunkach umieralności populacji - osoba w wieku x ukończonych lat. Jest ono obliczane za pomocą danych zaczerpniętych z rejestrów dotyczących liczby zgonów na koniec danego roku kalendarzowego oraz bieżących danych o stanie populacji według wieku i płci.

Z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego pt. "Trwanie życia w 2019 r." wynika, że w 2019 r. przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce wyniosło 74,1 roku, natomiast kobiet 81,8 roku. W porównaniu z 2018 r. trwanie życia wydłużyło się odpowiednio o 0,3 i 0,1 roku, natomiast biorąc pod uwagę rok 1990 - o 7,9 i 6,6 roku.

81,8 roku - średnia długość życia kobiet w Polsce
74,1 roku - średnia długość życia mężczyzn w Polsce

Średnia długość życia mężczyzn i kobiet w Polsce w 2019 r. wg wieku

 • noworodki

Przeciętne dalsze trwanie życia dla noworodka płci męskiej wynosi 74,1 roku. Oznacza to, że gdyby przez całe życie mężczyzny urodzonego w 2019 r. warunki umieralności ludności nie ulegały żadnym zmianom, to dożyłby on przeciętnie właśnie tego wieku - wyjaśniają autorzy raportu. Dla noworodków płci żeńskiej przeciętne dalsze trwanie życia wynosi znacznie więcej, bo 81,8 roku.

 • 15-latki

Z raportu wynika również, że w 2019 r. przeciętne dalsze trwanie życia 15-latków wynosiło dla chłopca 59,5 roku, co oznacza, że dożyłby on średnio 74,5 lat. Natomiast dla dziewczynki w tym samym wieku przeciętne dalsze trwanie życia wynosi 67,2 roku, co oznacza, że dożyłaby średnio 82,2 lat. W porównaniu z 1990 r. jest to o 6,4 roku więcej w przypadku chłopców i o 5,4 roku więcej w przypadku dziewcząt.

 • 30-laki

Natomiast średnie dalsze trwanie życia dla mężczyzny w wieku 30 lat, wynosi 45,1 roku życia, czyli przeciętnie dożyłby on wieku 75,1 roku – zatem więcej niż chłopiec urodzony w 2019 r. W 1990 r. średnia życia dla 30-latka wynosiła 39,1 lat. Średnia dalsze trwanie życia dla kobiety w tym samym wieku wyniosło w 2019 r. 52,4 lat (w 1990 r. było to 47,2 lat), co oznacza, że przeciętnie dożyłaby on wieku 82,4 lat, czyli znacznie więcej niż dziewczynka urodzona w 2019 r., a także nieznacznie więcej niż dzisiejsza 15-latka.

 • 45-latki

Z kolei średnie dalsze trwanie życia 45-latków wynosiło 31,3 roku dla mężczyzn, co oznacza że dożyłby on średnio 76,3 lat. Dla kobiet w tym wieku liczba ta wynosi 37,8 roku, co oznacza, że dożyłaby on średnio 82,8 lat. W stosunku do 1990 r. oznacza to wydłużenie przeciętnego trwania życia mężczyzn o 5,2 roku i kobiet o 4,8 roku.

 • 60-latki

Szanse dożycia kolejnych urodzin wzrastają wraz z wiekiem - zaznaczają eksperci z Głównego Urzędu Statystycznego. Dla mężczyzny mającego ukończonych 60 lat, przeciętne dalsze trwanie życia wynosi 19,3 roku, a więc średnio dożyłby 79,3 roku. To więcej niż w 1990 r, kiedy średnia życia dla 60-latka wynosiła 15,3 lat. Z kolei dla kobiet w wieku 60 lat przeciętne dalsze trwanie życia wynosi 24,2 roku, co oznacza, że dożyłaby 84,2 lat. To więcej niż w 1990 r, kiedy średnia życia dla kobiety w tym wieku wynosiła 20 lat - czytamy w raporcie GUS.

 • 75-latki

Dla mężczyzny w wieku 75+ przeciętne dalsze trwanie życia wynosi 10,2 lat, co oznacza, że ma szanse na dożycie 85,2 lat. To znacznie więcej niż w 1990 r., kiedy przeciętne dalsze trwanie życia wynosiło dla panów w tej grupie wiekowej 7,5 lat. Z kolei dla kobiet, które ukończyły 75 lat, przeciętne dalsze trwanie życia wynosi 12,6 lat, a więc średnio dożyłby 87,6 lat. Dla porównania - w 1990 r. miałaby szanse na przeżycie 84,5 lat, gdyż dalsze trwanie życia wynosiło dla pań w tym wieku 9,5 lat.

GUS zaznacza jednak, że uwagi na obserwowany proces poprawy stanu zdrowia ludności Polski, wskaźniki zawarte w tablicy trwania życia nie stanowią prognozy dla osób będących aktualnie w określonym wieku. Przykładowo osoby, które urodziły się w 2019 r., najprawdopodobniej będą średnio żyły o kilka lat dłużej niż wskazano w raporcie.

Przeciętne dalsze trwanie życia kobiet w Polsce na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci (według wieku)

0 15 30 45 60 75
1999 77,5 63,3 48,6 34,3 21,1 10,1
2009 80,1 65,6 50,9 36,4 23,2 11,6
2019 81,8 67,2 52,4 37,8 24,2 12,6

Przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzn w Polsce na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci (według wieku)

0 15 30 45 60 75
1999 68,8 54,8 40,6 27,3 27,3 8,3
2009 71,5 57,1 42,9 29,3 17,9 9,2
2019 74,1 59,5 45,1 31,3 19,3 10,2

Dane: Raport GUS "Trwanie życia w 2019 r."

Średnia długość życia w Polsce 2019 - różnica w przeciętnym trwaniu życia kobiet i mężczyzn

GUS w swoim raporcie wykazał również, że chociaż w latach 90. różnica między przeciętnym trwaniem życia kobiet i mężczyzn malała (w 1991 r. – 9,2 roku; w 2001 – 8,2 roku), pierwsza dekada XXI wieku przyniosła wzrost tej wartości do 8,7 (w latach 2006-2008). Do 2013 r. spadła ona do poziomu 8,0. Od tego czasu utrzymuje się ona na zbliżonym poziomie, w 2019 r. wyniosła 7,7 roku.

Średnia długość życia w Polsce 2019 w miastach i na wsiach

Z raportu "Trwanie życia w 2019 r." wynika również, że w miastach mężczyźni żyją przeciętnie dłużej niż na wsi. W Mazowieckiem różnica ta jest największa i wynosi 2,7 roku. Jedynym makroregionem, gdzie przeciętne trwanie życia mężczyzn jest dłuższe na wsi jest makroregion południowy (o 0,3 roku). W makroregionie południowym i centralnym kobiety na wsi żyją dłużej niż mieszkanki miast (o 1,1 roku i 0,8 roku). W pozostałych makroregionach trwanie życia kobiet w miastach jest dłuższe niż na wsi (od 0,1 do 0,8 roku).

Średnia długość życia w Polsce 2019: przestrzenne zróżnicowanie przeciętnego trwania życia

 • Makroregiony

GUS podaje też, że w 2019 r. najwyższe trwanie życia mężczyzn notowano w makroregionach wschodnim i południowym - odpowiednio 74,5 i 74,4 roku, a wśród kobiet we wschodnim - 82,9 roku.

 • Województwa

Według GUS w ostatnich trzech dekadach obserwowano istotny postęp w wydłużaniu się przeciętnego trwania życia we wszystkich województwach. Szczególnie dotyczy to mężczyzn zamieszkałych w województwie

 • pomorskim,
 • zachodniopomorskim,
 • śląskim,
 • wielkopolskim,
 • kujawsko-pomorskim,
 • opolskim.

dla których w latach 1990-2019 średnie trwanie życia wydłużyło się o więcej niż 8 lat.

W okresie tym najniższy wzrost notowano w woj. lubelskim i świętokrzyskim (7,1 roku). Dla kobiet największy przyrost trwania życia zanotowano w woj. opolskim i pomorskim (7,1 roku), a najmniejszy w województwie warmińsko-mazurskim i lubelskim (6 lat).

GUS wskazuje, że w Polsce występuje duże zróżnicowanie przeciętnego trwania życia w przekroju wojewódzkim. W 2019 r. rozpiętość między skrajnymi wartościami wskaźnika dla mężczyzn wynosiła 2,9 roku. Najkrócej żyli mężczyźni mieszkający w województwie łódzkim (72,5 roku), a najdłużej w województwie podkarpackim (75,4 roku). Wśród kobiet zróżnicowanie jest mniejsze i wynosi 2,4 roku. Kobiety żyją najkrócej w województwie lubuskim i śląskim (81 i 80,8 roku). Województwo podkarpackie charakteryzuje się z kolei najdłuższym trwaniem życia - kobiety dożywają tam przeciętnie wieku 83,2 roku.

"Ogólnie można stwierdzić, że we wszystkich województwach leżących na terenach Polski wschodniej i południowo-wschodniej przeciętne trwanie życia kobiet jest wyższe od średniej dla kraju. Wyższa umieralność wśród mężczyzn względem kobiet jest wyraźnie widoczna we wszystkich województwach" - czytamy w analizie.

Podano w niej, że w 2019 r. dysproporcja między przeciętnym trwaniem życia mężczyzn i kobiet były największa w podlaskim (8,8 roku), najniższa w pomorskim i śląskim (7 lat).

 • Podregiony

W 2019 r. rozpiętość między skrajnymi wartościami oczekiwanego trwania życia w polskich podregionach wynosiła 5 lat dla mężczyzn i 3,8 roku dla kobiet.

GUS wskazuje, że wśród podregionów na specjalną uwagę zasługują podregiony tworzone przez największe miasta w kraju, skupiające na swoim terenie 6,3 mln mieszkańców (tj. 16,3 proc. ogółu ludności kraju). Należą do nich miasta:

 • Kraków,
 • Łódź,
 • Poznań,
 • Szczecin,
 • Warszawa,
 • Wrocław,
 • podregiony katowicki i trójmiejski.

Spośród nich aż w sześciu podregionach zarówno kobiety, jak i mężczyźni, żyli dłużej niż wynosi średnia ogólnokrajowa.

W ubiegłym roku najdłuższe trwanie życia wśród kobiet zanotowano w Krakowie (83 lata), a najdłuższe trwanie życia wśród mężczyzn zanotowano w Warszawie (76,7 roku). Największa różnicę między trwaniem życia mężczyzn i kobiet zanotowano w Łodzi (7,8 roku). Na tle innych wielkich miast bardzo niekorzystnie wypada podregion katowicki, gdzie przeciętne trwanie życia mężczyzn jest krótsze od średniej krajowej o 1,2 roku, a kobiet o 1,9 roku.

Średnia długość życia w Europie

"Mimo pozytywnych zmian przeciętnego trwania życia, Polska nadal wypada niekorzystnie na tle czołówki krajów europejskich" – czytamy w raporcie.

Eksperci z GUS podają, że na terenie Europy występuje duże zróżnicowanie przeciętnej długości trwania życia. Najdłużej żyją mężczyźni w Szwajcarii - 81,9 roku, najkrócej na Litwie - 70,9 roku. Wśród kobiet najwyższe oczekiwane trwanie życia zanotowano w Hiszpanii - 86,3 roku, najkrótsze w Serbii - 78,4 roku.

GUS zauważa, że w krajach, w których długość trwania życia jest stosunkowo niska, różnica między trwaniem życia mężczyzn i kobiet – poza nielicznymi wyjątkami – jest bardzo duża. Kraje, w których rozpiętość ta jest największa to: Litwa (9,8 roku), Łotwa (9,6 roku), Estonia (8,7 roku) oraz Polska (8 lat).

Średnia długość życia na świecie: w których krajach żyje się najdłużej? [TABELA]

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) co roku publikuje raport o Rozwoju Społecznym (ang. Human Development Report). Prezentuje liczne wskaźniki, wśród których jest m.in. długość życia.

Długość życia jest jednym z elementów wskaźnika rozwoju społecznego (Human Development Index, HDI), który ocenia jakość życia w krajach świata biorąc pod uwagę ich opiekę zdrowotną, edukację oraz zarobki wyrażone w parytecie siły nabywczej.

Poniżej lista krajów, w których żyje się najdłużej. Dane pochodzą z 2018 r.

Kraj Ogół populacji Kobiety  Mężczyźni
Hong-Kong 84.7 87.6 81.8
Japonia 84.5 87.5 81.3
Szwajcaria 83.6 85.5 81.7
Singapur 83.7 85.7 81.4
Włochy 83.4 85.4 81.1
Hiszpania 83.4 86.1 80.7
Australia 83.3 85.3 81.3
Islandia 82.9 84.4 81.3
Izrael 82.8 84.4 81.1
Korea Południowa 82.8 85.8 79.7

Polska w tym rankingu plasuje się na 38. miejscu ze średnią 78.5 (82.4 dla kobiet i 74.6 dla mężczyzn).

Źródło: Human Development Report 2019

Średnia długość życia na świecie: w których krajach żyje się najkrócej? [TABELA]

Poniżej lista krajów, w których żyje się najkrócej. Dane pochodzą z 2018 r.

Kraj Ogół populacji Kobiety  Mężczyźni
Republika Środkowoafrykańska 52.8 55.0 50.6
Lesotho 53.7 57.0 50.6
Chad 54.0 55.4 52.6
Sierra Leone 54.3 55.1 53.5
Nigeria 54.3 55.2 53.5
Wybrzeże Kości Słoniowej 57.4 58.7 56.3
Sudan Południowy 57.6 59.1 56.1
Gwinea Bissau 58.0 59.9 56.0
Gwinea Równikowa 58.4 59.6 57.4
Kamerun 58.9 60.2 57.7

Źródło: Human Development Report 2019

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Monika Majewska

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.