Sprawozdanie RPP przyjęte

Ewa Szarkowska
opublikowano: 29-04-2011, 00:00

Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła sprawozdanie Rzecznika Praw Pacjenta za okres od 21 maja (tj. od dnia powołania tego urzędu) do 31 grudnia 2009 r. W tym czasie do Biura RPP wpłynęło łącznie 8980 indywidualnych spraw oraz jedna informacja o podejrzeniu naruszenia zbiorowych praw pacjentów.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
4657 spraw zostało przyjętych przez Rzeczników Praw Pacjenta Szpitali Psychiatrycznych, pozostałe (4323) zostały zgłoszone do biura RPP za pośrednictwem infolinii, poczty tradycyjnej i elektronicznej lub osobiście. Głównym tematem pism skierowanych do RPP były sprawy osób oczekujących w kolejkach na świadczenia opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, szpitalach, a także związana z tym odmowa rejestracji skierowania i umieszczenia w kolejce oczekujących. Coraz częściej pojawiały się sygnały o długim czasie oczekiwania na świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Zainteresowani informowali o ograniczeniu dostępu do badań diagnostycznych zarówno z zakresu podstawowego, specjalistycznego, jak i badań wysokospecjalistycznych, w tym tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego. Z wielu przekazanych do Biura informacji wynikała odmowa udzielenia świadczenia w trybie nagłym lub długi czas oczekiwania na ich udzielenie.

Wiele zgłoszonych spraw dotyczyło (zdaniem zainteresowanych): popełnienia błędu medycznego, niedochowania staranności przy udzieleniu świadczeń medycznych, naruszenia Kodeksu etyki lekarskiej, zakażeń szpitalnych, nieetycznego zachowania personelu medycznego. Biuro wskazywało sposób dochodzenia roszczeń (trzy główne rodzaje odpowiedzialności: zawodowa, cywilna, karna) oraz podstawę prawną udostępniania pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu dokumentacji medycznej wraz z wysokością kosztów, jakie pacjent zobowiązany jest ponieść w związku z jej uzyskaniem.

W 2009 r. do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęła tylko jedna informacja o podejrzeniu naruszenia zbiorowych praw pacjentów. Dotyczyła ona przeprowadzenia 17 lipca 2009 r. akcji protestacyjnej pielęgniarek w Oddziale Dializ z Odcinkiem Nefrologii Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. W tym samym dniu Prokuratura Radom-Wschód w Radomiu wszczęła śledztwo, po zawiadomieniu złożonym przez dyrektora szpitala, w sprawie narażenia tego dnia pacjentów Oddziału Dializ na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez nieprzygotowanie przez pielęgniarki stanowisk dializacyjnych do pracy. Pacjenci ci zostali poddani leczeniu ze znacznym opóźnieniem, skutkiem czego u jednego z nich doszło do zatrzymania krążenia, które doprowadziło do zgonu.

Z informacji przekazanych do Biura Rzecznika Praw Pacjenta przez Prokuraturę Rejonową Radom-Wschód wynika, iż śledztwo jest w toku. Wykonywane są czynności procesowe, gromadzony jest materiał dowodowy do oceny, czy strajk w lipcu i sierpniu 2009 r. został zorganizowany i przeprowadzony z naruszeniem ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Ewa Szarkowska

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.