Sprawdź, jakie e-usługi mogą pomóc w codziennej pracy lekarza

materiał partnera
opublikowano: 04-10-2022, 13:42

Zakupy online, praca zdalna przez Internet, ale czy ochrona zdrowia także może być cyfrowa? Ostatnich pięć lat, a zwłaszcza okres pandemii udowodniły, że e-zdrowie ma w sobie ogromny potencjał, który trzeba wykorzystać. Od IKP, poprzez e-recepty i e-skierowania, aż po dane zebrane w Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – te rozwiązania są już dostępne i warto poznać korzyści z nich wynikające.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Fot. Shutterstock

Cyfryzacja zatacza coraz szersze kręgi i obejmuje niemal wszystkie dziedziny naszego życia. Dzięki niej mamy możliwość korzystania z innowacyjnych i prostych w obsłudze rozwiązań, które znacząco ułatwiają codzienne czynności. Nie inaczej jest w sektorze ochrony zdrowia. Rosnące zasoby danych, oczekiwania pacjentów oraz wyzwania związane z niedostateczną liczbą personelu medycznego wymagają coraz efektywniejszej obsługi oraz zdalnego dostępu do usług w tym obszarze. Trend ten został dodatkowo wzmocniony przez pandemię COVID-19, która miała istotny wpływ na przyspieszenie wdrażania e-usług w Polsce.

Kluczowe systemy cyfryzacji ochrony zdrowia

Transformacja cyfrowa systemu ochrony zdrowia jest obecnie jednym z priorytetowych działań, mających na celu zwiększenie jej efektywności. Pierwszoplanową rolę w procesie przejścia ze zdrowia papierowego do cyfrowego odegrał projekt e-zdrowie (P1): Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.

W 2018 roku Centrum e-Zdrowia udostępniło pierwsze e-usługi tj. Internetowe Konto Pacjenta (IKP dostępne pod adresem pacjent.gov.pl), a w maju 2018 r. rozpoczęty został pilotaż jednej z najważniejszych usług cyfrowych - e-recepty. Dwa lata później wprowadzono obowiązek wystawiania recept wyłącznie w postaci elektronicznej. Z perspektywy czasu narzędzia te dowodzą swojej ogromnej użyteczności i podlegają stałemu rozwojowi.

Internetowe Konto Pacjenta – centrum informacji o zdrowiu

Obecnie ponad 16 mln osób korzysta z Internetowego Konta Pacjenta. Użytkownicy mają dostęp do historii wizyt lekarskich (w tym realizowanych prywatnie), Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), wystawionych e-recept czy e-skierowań, e-karty szczepień, wyników testów na COVID-19, a także wielu innych funkcjonalności. Lekarze specjaliści, po udostępnieniu im przez pacjenta na IKP Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, zyskują wgląd w historię zdrowia i leczenia pacjenta u innych specjalistów. Całościowy obraz stanu zdrowia ułatwia postawienie właściwej diagnozy i dobór odpowiedniego leczenia, minimalizując tym samym ryzyko przepisywania chociażby nadmiarowych leków z tą samą substancją czynną.

Mobilną wersją Internetowego Konta Pacjenta jest aplikacja mojeIKP na smartfony. Jest to nowoczesny, wygodny i szybki sposób na korzystanie z publicznego systemu ochrony zdrowia. Aplikacja, która została już zainstalowana ponad 3,6 mln razy zapewnia nie tylko dostęp do e-recept i e-skierowań, ale jest także wyposażona w wiele przydatnych funkcjonalności, jak np. ustawienie przypomnienia o zażywanych lekach, udostępnianie danych medycznych (np. bliskim osobom lub pracownikom medycznym) czy wykupienie leku w aptece przez pokazanie kodu QR na ekranie telefonu bez konieczności podawania farmaceucie numeru PESEL.

Oba rozwiązania umożliwiają rodzicom, którzy zgłosili do ubezpieczenia ZUS lub KRUS swoje dzieci, dostęp do konta dziecka.

Elektroniczna recepta – optymalizacja sposobu leczenia

Od 8 stycznia 2020 roku recepty są obowiązkowo wystawiane w postaci elektronicznej. Wprowadzenie e-recepty doskonale odzwierciedla wielostronne korzyści płynące z cyfryzacji ochrony zdrowia – pacjentowi umożliwia wykupienie leku za pomocą kodu PIN i numeru PESEL, bądź kodu QR, lekarzom przyśpiesza i ułatwia proces wystawiania dokumentu (także w trakcie teleporady), a w przypadku farmaceutów obniża ryzyko wydania nieprawidłowego leku czy realizacji fałszywych recept. Ponadto w przypadku chorób przewlekłych i stałego przyjmowania określonych produktów leczniczych, pacjent może zamówić na swoim IKP e-receptę na kontynuację leczenia. Może też odebrać i wykupić e-recepty wystawione dla osób, które upoważniły go do tego na Internetowym Koncie Pacjenta.

Ważną korzyścią jest także dostępność e-recepty na IKP lub w aplikacji mojeIKP. Dzięki temu znika problem zgubienia papierowego dokumentu, a pacjent ma stały wgląd w zalecenia dawkowania przepisanego leku. Dodatkowo w aplikacji mojeIKP może także ustawić sobie przypomnienie o wzięciu leku.

Zalety i funkcjonalność tej usługi potwierdzają dane statystyczne. Do tej pory wystawiono ponad 1,2 mld tego rodzaju dokumentów, a obecnie ponad 96% recept jest wystawianych elektronicznie (pozostałe 4% to recepty papierowe dopuszczone prawnie).

Pacjenci wyjeżdżający za granicę (na razie Finlandia) lub obywatele innych krajów przebywający w Polsce mogą także wykupić leki w danym kraju dzięki e-recepcie transgranicznej. Można na nią wykupić produkty lecznicze gotowe, o kategorii dostępności "Rp", leki refundowane oraz nierefundowane. Komisja Europejska wydała Polsce zgodę na uruchomienie tej usługi w sierpniu b.r., a nasz kraj jest jednym z pierwszych krajów w UE, w którym jest możliwa wymiana e-recept transgranicznych. Oprócz Polski usługę tę realizują Chorwacja, Estonia, Finlandia i Portugalia.

E-skierowanie – kierunek: wygoda

Od wejścia w życie obowiązku wystawiania e-skierowań do dziś wystawiono już ponad 274 mln dokumentów (w tym 188 mln kierujących na szczepienie przeciw COVID-19). E-skierowanie jest dostępne na IKP i może być wystawiane podczas teleporady, a pacjent nie ma już obowiązku dostarczenia do placówki oryginału w terminie 14 dni. Z punktu widzenia placówek, bardzo ważnym atutem e-skierowania jest jego automatyczna blokada w systemie e-zdrowia w momencie zapisu pacjenta na wizytę za jego pomocą. Pozwala to na wyeliminowanie zjawiska zapisywania się przez pacjenta na jedno skierowanie jednocześnie do kilku lekarzy lub w kilku placówkach medycznych, a tym samym blokowanie terminów innym pacjentom.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna i Zdarzenia Medyczne – baza wiedzy o pacjencie

Lekarze i inni przedstawiciele zawodów medycznych od 1 stycznia 2019 roku muszą prowadzić dokumentację medyczną w postaci elektronicznej. Od 1 lipca 2021 r. usługodawcy są obowiązani zapewnić możliwość dokonywania wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej.

Obowiązek ten dotyczy katalogu 5 konkretnych dokumentów:

  • informacji o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala,
  • informacji dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych,
  • karty informacyjnej z leczenia szpitalnego,
  • opisu badań diagnostycznych,
  • wyniku badań laboratoryjnych wraz z opisem.

Wysyłanie tych dokumentów do systemu e-zdrowie (P1) umożliwia innej placówce medycznej zlokalizowanie dokumentacji pacjenta i jej wymianę pomiędzy placówkami, a lekarzowi umożliwia lepszą koordynację i podniesienia jakości procesu leczenia, bazując na wytworzonej dokumentacji medycznej w ramach innych porad czy diagnoz pacjenta.

Wymiana Elektronicznej Dokumentacji Medycznej jest jedną z najważniejszych zmian, dzięki której możliwe będzie kompleksowe podejście do procesu diagnozowania i leczenia. Dlatego tak ważne jest, by lekarze wystawiali EDM i informowali pacjentów o tym, że mogą nadać uprawnienia do wglądu w ich EDM lekarzowi, który ich nie ma.

Aby pracownicy medyczni mogli uzyskać dostęp do EDM pacjenta, pacjent musi wyrazić na to zgodę. Może to zrobić poprzez swoje IKP i aplikację mojeIKP lub udzielić jej podczas wizyty w gabinecie lekarskim. W tym drugim przypadku lekarz w systemie gabinetowym zaznacza prośbę o dostęp do EDM, a pacjent otrzymuje SMS z 4-cyfrowym kodem, który podaje lekarzowi. Warunkiem jest, by pacjent wcześniej podał swój numer telefonu na IKP.

Gabinet medyczny w aplikacji

Bezpłatna aplikacja gabinet.gov.pl została przygotowana z myślą o praktykach i personelu medycznym, którzy nie korzystają z komercyjnych systemów gabinetowych. Logowanie odbywa się poprzez m.in. profil zaufany. Intuicyjne w obsłudze rozwiązanie pozwala na obsługę e-skierowań i e-recept oraz usług związanych z walką z pandemią COVID-19 (w tym rejestracja e-kart szczepień czy zlecania testów COVID-19). W aplikacji pracownik medyczny może również podpisywać wystawione dokumenty certyfikatem ZUS.

Cyfryzacja w polskiej ochronie zdrowia rozpoczęła nową erę świadczeń medycznych. Od pierwszego przełomowego wdrożenia minęło zaledwie niespełna pięć lat, ale obszar e-zdrowia dysponuje już wieloma usługami i produktami. Digitalizacja jest i będzie procesem ciągłym. Czekają nas nie tylko nowe wdrożenia, takie jak chociażby centralna e-rejestracja, czy e-karta zgonu i e-karta urodzeń, ale także stałe usprawnianie i rozbudowywanie istniejących rozwiązań.

Musimy jednak pamiętać, że praca do wykonania jest nie tylko po stronie twórców cyfrowych usługi i produktów. By były one skuteczne, wspierały pracę profesjonalistów medycznych oraz ułatwiały obywatelom zarządzanie sprawami zdrowia, muszą być wykorzystywane na co dzień. Dlatego ważne jest, aby pacjenci i lekarze mieli świadomość istnienia i możliwości, jakie dają elektroniczne udogodnienia, jak na przykład EDM, dzięki której zyskuje się kompleksowe możliwości leczenia.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Lepsza diagnoza i skuteczniejsza terapia pacjentów dzięki EDM

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.