Smog w Polsce: coraz więcej zgonów z powodu zanieczyszczenia powietrza

opublikowano: 30-11-2020, 11:10

Europejska Agencja Środowiska w najnowszym raporcie „Jakość powietrza w Europie - 2020” alarmuje, że Polska znajduje się w niechlubnym rankingu krajów UE, w których zanieczyszczenie powietrza jest największe. W Polsce odnotowuje się także coraz większą liczbę zgonów z powodu smogu. Tymczasem w Europie ten trend jest odwrotny.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

23 listopada 2020 r. Europejska Agencja Środowiska opublikowała raport pt. „Jakość powietrza w Europie – 2020”. Zawiera on analizę zanieczyszczenia powietrza na Starym Kontynencie w 2018 r., a także tego, jak zmieniały się stężenia głównych zanieczyszczeń powietrza - pyłu zawieszonego, dwutlenku azotu, ozonu troposferycznego i benzo(a)pirenu - w latach 2009-2018. Wskazano także na szacunkowe skutki oddziaływania tych zanieczyszczeń na zdrowie ludzi i ekosystemy.

W sprawozdaniu EEA zauważyła, że nadal istnieje różnica między przepisami UE w zakresie dopuszczalnych wartości jakości powietrza a wytycznymi WHO. Jest to kwestia, którą Komisja Europejska stara się rozwiązać poprzez przegląd norm UE w ramach planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń.

Nowa analiza EEA opiera się na najnowszych oficjalnych danych dotyczących jakości powietrza z ponad 4000 stacji monitoringu w całej Europie w 2018 r.

Polska znajduje się w czołówce krajów UE, w których zanieczyszczenie powietrza jest największe
mahos

Lepsza jakość powietrza i mniejsza liczba przedwczesnych zgonów w ciągu ostatnich lat w Europie

Jak wynika ze sprawozdania EEA, polityka unijna, krajowa i lokalna oraz redukcja emisji w kluczowych sektorach poprawiły jakość powietrza w skali Europy. Od 2000 r. emisje głównych substancji zanieczyszczających powietrze z transportu, w tym dwutlenku azotu (NO₂), znacznie spadły pomimo rosnącego zapotrzebowania na mobilność i związanego z tym wzrostu emisji gazów cieplarnianych w tym sektorze. Odnotowano również znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z produkcji energii, natomiast postępy w ograniczaniu emisji z budynków i rolnictwa są powolne.

Dzięki lepszej jakości powietrza w 2018 r. około 60 000 osób mniej zmarło przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia pyłem drobnym w porównaniu z 2009 r.

Przedwczesne zgony z powodu smogu w Europie

Jednak mimo to prawie wszyscy Europejczycy nadal cierpią z powodu zanieczyszczenia powietrza.

Według oceny EEA narażenie na drobny pył o średnicy równej 2,5 µg lub mniejszej spowodowało około 417 000 przedwczesnych zgonów w 41 państwach europejskich w 2018 r. Około 379 000 z tych zgonów miało miejsce w UE-28. To o 13 proc. mniej niż w 2009 r.

W przypadku dwutlenku azotu (NO₂) redukcja jest jeszcze większa, ponieważ liczba przedwczesnych zgonów zmniejszyła się o około 54 proc. w ciągu ostatniej dekady - wyliczyła EEA.

Zdaniem Agencji alarmujący jest wzrost o 20 proc. szacunkowej liczby przedwczesnych zgonów powiązanych z ekspozycją na ozon występujący w dolnej warstwie atmosfery, szczególnie zauważalny w okresie utrzymywania się wysokich temperatur w 2018 roku.

Istotnym problemem pozostaje benzo(a)piren, którego stężenia w 2018 r. przekroczyły średnioroczny poziom docelowy 1 ng/m3 na 195 stanowiskach pomiarowych (27 proc.), w tym aż 136 stanowiskach zlokalizowanych w Polsce - zauważyła EEA.

Smog w Polsce: coraz więcej zgonów z powodu zanieczyszczenia powietrza

Z raportu wynika, że w latach 2009-2018 r. w Europie zanotowano spadek zgonów spowodowanych PM2,5 i NO₂. Tymczasem w Polsce liczba osób, które zmarły w wyniku zanieczyszczenia powietrza, wzrosła. Autorzy analizy wskazali, że w Polsce w 2018 r. zmarło:

 • z powodu PM2,5 – 46 300 osób (o 3200 osób więcej niż w 2016 r.),
 • z powodu NO₂ – 1900 osób (o 400 osób więcej niż w 2016 r.),
 • z powodu O₃ – 1500 osób (o 400 osób więcej niż w 2016 r.).

Przedwczesne zgony związane z ekspozycją na PM 2,5, NO2 i O3 w 41 krajach europejskich w 2018 r.

Źródło: Europejska Agencja Środowiska „Jakość powietrza w Europie – 2020“

Smog w Polsce: jesteśmy w czołówce krajów UE z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem

Ze sprawozdania EEA wynika również, że w 2018 r. sześć państw członkowskich przekroczyło unijną roczną wartość dopuszczalną dla drobnego pyłu zawieszonego PM2,5, tj. 25 μg/m3:

 • Bułgaria,
 • Chorwacja,
 • Czechy,
 • Polska,
 • Rumunia,
 • Włochy.

a także 2 kraje spoza UE:

 • Turcja
 • Bośnia i Hercegowina

Wartości powyżej wartości granicznej zostały zarejestrowane W 4 proc. (58) wszystkich stacji zgłaszających, a także wystąpiły głównie (w 95 proc. przypadków) na terenach miejskich (83 proc.) lub obszarach podmiejskich (12 proc.)

Bardziej rygorystyczna wartość dla PM2,5 w wytycznych WHO (10 μg/m3) została przekroczona w 70 proc. (1 013) stacji, zlokalizowanych w 29 z 33 krajów raportujących.

Tylko cztery państwa w Europie:

 • Estonia,
 • Finlandia,
 • Irlandia,
 • Islandia

odnotowały stężenia drobnego pyłu zawieszonego poniżej bardziej rygorystycznych wartości określonych w wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Stężenie PM2.5 w 2018 r. – norma średnioroczna

Źródło: Europejska Agencja Środowiska „Jakość powietrza w Europie – 2020

Stężenie PM2.5 w 2018 r. – norma średnioroczna [MAPA]

Źródło: Europejska Agencja Środowiska „Jakość powietrza w Europie – 2020“

W 2018 r. Polska przekroczyła także unijną wartość dopuszczalną dla pyłu zawieszonego PM10, która wynosi 40 μg/m3. Bardziej rygorystyczne wartości określone w wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla PM10 to 20 μg/m3.

Stężenie PM10 w 2018 r. – norma średnioroczna

Źródło: Europejska Agencja Środowiska „Jakość powietrza w Europie – 2020“

Stężenie PM10 w 2018 r. – norma średnioroczna [MAPA]

Źródło: Europejska Agencja Środowiska „Jakość powietrza w Europie – 2020“

Benzo(a)piren w Polsce

Autorzy analizy wskazali, że tak jak w poprzednich latach, w 2018 r. wartości benzo(a)piernu powyżej 1,0 ng/m3 przeważały w Europie Centralnej i Wschodniej. W 2018 r. najwyższe stężenia benzo(a)piernu były odnotowane w Polsce, gdzie 136 z 139 stacji meldujących odnotowało wartości powyżej 1,0 ng/m3.

W 2018 r. w sumie w 14 państwach członkowskich odnotowano stężenie benzo(a)piernu powyżej 1,0 ng/m3.

Stężenie benzo(a)pirenu (BAP) w 2018 r. w Europie

Źródło: Europejska Agencja Środowiska „Jakość powietrza w Europie – 2020“

Stężenie benzo(a)pirenu (BAP) w 2018 r. w Europie [MAPA]

Źródło: Europejska Agencja Środowiska „Jakość powietrza w Europie – 2020“

Inwestowanie w lepszą jakość powietrza jest inwestycją na rzecz poprawy zdrowia Europejczyków

„Z danych EEA wynika, że inwestowanie w lepszą jakość powietrza jest inwestycją na rzecz poprawy zdrowia i wydajności dla wszystkich Europejczyków. Strategie polityczne i działania, które są spójne z europejskimi ambicjami w zakresie zerowych emisji zanieczyszczeń, prowadzą do dłuższego i zdrowszego życia i bardziej odpornych społeczeństw” – powiedział dyrektor wykonawczy EEA, Hans Bruyninckx.

„Dobra wiadomość jest taka, że jakość powietrza poprawia się dzięki wdrażanej polityce w zakresie środowiska i klimatu. Nie możemy jednak ignorować negatywnych aspektów tej sytuacji – liczba przedwczesnych zgonów w Europie z powodu zanieczyszczenia powietrza jest nadal o wiele za wysoka. W Europejskim Zielonym Ładzie postawiliśmy sobie za cel ograniczenie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń do zera. Aby odnieść sukces i w pełni chronić zdrowie ludzi i środowisko, musimy jeszcze bardziej ograniczyć zanieczyszczenie powietrza i ściślej dostosować nasze normy jakości powietrza do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Zostanie to uwzględnione w przyszłym planie działania” – powiedział komisarz Šinkevičius.

Komisja Europejska opublikowała niedawno plan działania dotyczący planu działania UE na rzecz strategii „zero zanieczyszczeń”, która jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu.

Jakość powietrza i COVID-19
Sprawozdanie EEA zawiera również opis powiązań między pandemią COVID-19 a jakością powietrza. Bardziej szczegółowa ocena wstępnych danych EEA za 2020 r., poparta modelowaniem w ramach Copernicus Atmospheric Monitoring Service (CAMS) potwierdza wcześniejsze oceny wskazujące na ograniczenie emisji niektórych zanieczyszczeń powietrza o nawet 60% w wielu państwach europejskich, w których wiosną 2020 r. wdrożono lockdown. EEA nie dysponuje jeszcze szacunkami dotyczącymi potencjalnego pozytywnego wpływu na zdrowie czystszego powietrza w 2020 r.
W sprawozdaniu zauważono również, że długotrwałe narażenie na zanieczyszczenia powietrza powoduje choroby układu krążenia i układu oddechowego, które to choroby uznano za czynniki ryzyka zgonu u pacjentów z COVID-19. Związek przyczynowy między zanieczyszczeniem powietrza a ostrością przebiegu zakażeń COVID-19 nie jest jednak jasny i potrzebne są dalsze badania epidemiologiczne.

Źródło:

1. www.eea.europa.eu

2. Raport „Jakość powietrza w Europie - 2020“

PRZECZYTAJ TAKŻE: Smog sprzyja depresji i samobójstwom

Program "Oblicza Medycyny". Jak smog wpływa na organizm dziecka? [WIDEO]

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.