Służby publiczne chcą własnego funduszu na zdrowie

Ewa Szarkowska
opublikowano: 02-08-2002, 00:00

Pięć resortów chce, by powstał odrębny fundusz zdrowia dla służb mundurowych i urzędników państwowych. Minister zdrowia jest przeciwnikiem takiego rozwiązania, bo osłabi to finanse proponowanego przez niego zamiast kas chorych Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Ministerstwo Zdrowia zakończyło już zbieranie uwag do projektu ustawy o NFZ w ramach uzgodnień międzyresortowych. Jak nas poinformowała Renata Furman, rzecznik prasowy MZ, wszystkie propozycje są obecnie dokładnie analizowane. Potwierdziła, że dość istotne uwagi zgłosiły dwa resorty: MSWiA oraz Ministerstwo Finansów. Nie ujawniła jednak, czego dotyczą.
Rozłam w rządzie
Pulsowi Medycyny udało się ustalić, że ministrowie: spraw wewnętrznych i administracji, obrony narodowej i sprawiedliwości oraz szefowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu chcą, by powstał odrębny Fundusz Ochrony Zdrowia dla Służb Publicznych. Obejmowałby osoby związane z szeroko rozumianą ochroną bezpieczeństwa państwa i porządkiem publicznym, tj. żołnierzy, policjantów, strażaków, funkcjonariuszy Służby Celnej, Służby Więziennej, Straży Granicznej, BOR, Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Do funduszu spływałyby także obowiązkowe składki członków korpusu służby cywilnej, sędziów i prokuratorów, pracowników cywilnych placówek podległych tym pięciu resortom, jak również posłów i senatorów. Do funduszu należeliby również pozostający na wyłącznym utrzymaniu członkowie rodzin wymienionych wyżej urzędników.
Zdaniem wnioskodawców proponowany system uwzględni specyfikę pracy tych służb i będzie dostosowany do występującego ryzyka zawodowego i szczególnych uwarunkowań zdrowotnych. ,Fundusz Ochrony Zdrowia dla Służb Publicznych zapewniałby świadczenia zdrowotne z zakresu ochrony zdrowia, ratownictwa medycznego i badań profilaktycznych oraz dodatkowo - co jest bardzo istotne właśnie ze względu na specyficzny charakter służby i pracy osób, które zostaną objęte systemem - świadczenia w zakresie medycyny pracy i służby oraz orzecznictwa medycznego. Analogiczne rozwiązania występują w krajach Unii Europejskiej" - wyjaśnia Alicja Hytrek, rzecznik prasowy MSWiA. Zapewnia, że większość zapisów projektowanej ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia będzie mieć również zastosowanie do Funduszu Ochrony Zdrowia dla Służb Publicznych. We wspólnym wystąpieniu do ministra zdrowia resorty przedstawiły szczegółowe propozycje zmian w projekcie ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia, tak by tworzyła ona podstawy prawne do działania dwu niezależnie funkcjonujących funduszy. Zaproponowano m.in., by składki na ubezpieczenie zdrowotne służb publicznych trafiały bezpośrednio do odrębnego funduszu. ,Przekazywanie składek do ZUS i KRUS łączy się bowiem z dodatkowymi kosztami" - wyjaśnia A. Hytrek.
Tajemniczy resort finansów
Mimo usilnych prób, nie udało się nam oficjalnie potwierdzić ani w resorcie Mariusza Łapińskiego, ani w resorcie Grzegorza Kołodki, jakie uwagi pod adresem projektu ustawy zgłosiło Ministerstwo Finansów. Ale w świetle założeń budżetowych na rok 2003, oczywistym wydają się zastrzeżenia do wysokości proponowanej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przypomnijmy, że projekt ustawy zakłada jej stopniowy wzrost do 9 proc. w 2007 r., a resort finansów chce utrzymać 7,75 proc. (pisaliśmy o tym w poprzednim numerze Pulsu Medycyny).
Bogaci konta biedni?
Wszystko wskazuje więc na to, że w obydwu sprawach czeka ministra zdrowia ciężka batalia już w samej Radzie Ministrów. W czasie czerwcowego spotkania z dziennikarzami M. Łapiński twierdził, że będzie przekonywał pozostałych ministrów, by nie zgadzali się na utrzymanie oddzielnego funduszu dla tzw. służb mundurowych. ,To grozi podziałem na bogatych i biednych" - powiedział wtedy minister.
Można powiedzieć więcej - to oznacza szybki upadek funduszu, do którego będą należeć osoby o znacznie niższych dochodach, głównie pracownicy budżetówki, emeryci, renciści, rolnicy i bezrobotni, często dużo bardziej schorowani niż pracownicy ,mundurowi".


Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Ewa Szarkowska

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.