Skuteczne leczenie wymaga sprawnego obiegu informacji

opublikowano: 20-09-2017, 14:07

Rozmawiamy z Marcinem Bruszewskim, Philips Health Systems General Manager, Poland and Baltics.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Współczesne systemy ochrony zdrowia muszą się zmierzyć z nie lada wyzwaniem związanym z zaspokojeniem rosnących wymagań i oczekiwań pacjentów przy jednocześnie występujących ograniczeniach — finansowych, personalnych etc. Jaką rolę w tym obszarze odegrać mogą rozwiązania proponowane przez Philips?

Chyba wszyscy zgodzą się z opinią, że służba zdrowia w Polsce nie narzeka na nadmiar pieniędzy przeznaczanych na inwestycje zarówno w ludzi, jak i potrzebne im urządzenia medyczne. Dlatego każda inwestycja — zwłaszcza w technologie — powinna być dokonywana z głową. Nie stać nas na tanie i mało wydajne rozwiązania, które nie niosą ze sobą wysokiej wartości medycznej, ekonomicznej, jakościowej. Ważne jest bezpieczeństwo zarówno pacjenta, jak i personelu. Istotne są także walory użytkowe, ergonomiczne, percepcyjne. Tylko rozwiązania umożliwiające pełną integrację ze środowiskiem pracy i indywidualną sytuacją pacjentów mogą istotnie zwiększyć skuteczność diagnostyczną, terapeutyczną, funkcjonalną i finansową. Płynność i bezawaryjność procesów zachodzących pomiędzy różnymi uczestnikami i środowiskami, uczestniczącymi w dostarczaniu świadczeń zdrowotnych to odpowiedź na wiele bolączek naszego systemu. Philips promuje filozofię pełnej integracji i koordynacji między ludźmi, technologiami i danymi oraz realizuje ją w różnych krajach świata. Czas już, aby również w Polsce możliwe było skorzystanie z tych pozytywnych doświadczeń i przykładów.

Każdego dnia w systemie ochrony zdrowia generowana jest ogromna liczba rekordów i danych, których część może okazać się nieistotna. Czy istnieje możliwość automatyzacji wyboru tych najważniejszych? Jak powinien wyglądać ten proces?

Zintegrowane i sprawnie komunikujące się ze sobą zespoły oraz systemy istotnie przyczyniają się do osiągnięcia lepszych wyników diagnostycznych i leczniczych. Przepływ wiedzy i danych między lekarzami oraz jednostkami realizującymi zadania z zakresu służby zdrowia powinien odbywać się w czasie rzeczywistym i przez całą dobę. Umożliwia to tworzenie szczegółowego obrazu stanu zdrowia pacjenta, a to wpływa na szybsze podejmowanie kluczowych — i właściwych — decyzji. Tworzenie rozwiązań łączących ludzi, technologie i dane, aby lepiej odpowiadać na potrzeby dzisiejszej służby zdrowia jest naturalnym krokiem w kierunku budowania systemu zdrowotnego, w którym pacjent otrzymuje właściwą opiekę, we właściwym miejscu i czasie. Philips łączy w sobie kompetencje i doświadczenia w obszarach kompleksowego wspierania zarówno pacjentów w ich staraniach o prowadzenie zdrowego stylu życia, jak i personelu medycznego w dbaniu o jak najlepszą diagnostykę i optymalne leczenie pacjentów. W obecnych czasach dbanie o zdrowie może być realizowane naprawdę kompleksowo i holistycznie oraz praktycznie bez żadnych barier, jakie dotychczas stawiały nam możliwości technologiczne.

Jak w praktyce wygląda ta integracja między ludźmi, technologią i danymi?

Philips pomaga szpitalom tworzyć środowisko pracy tak, by przełamywać bariery, w tym np. organizacyjne. Kluczem do długoterminowego sukcesu we wprowadzaniu innowacji i dopasowanych rozwiązań jest partnerska współpraca ze wszystkimi stronami procesu opieki nad zdrowiem człowieka. Naszym wspólnym zadaniem jest skoncentrowanie się na pacjencie i dostarczenie mu możliwie najlepszej opieki. 

Wspólnie ze szpitalami, ale również z uczelniami, a także decydentami systemu ochrony zdrowia poszukujemy ścieżek prowadzących do zastosowania innowacji i przełomowych technologii oraz rozwiązań procesowych. Pacjenci uzyskują dzięki temu lepszą i wcześniejszą opiekę, w tym: trafną diagnozę, mniej inwazyjne i krótsze procedury oraz poczucie większej satysfakcji i bezpieczeństwa w procesie leczenia. Dla personelu oznacza to możliwości rozwoju kompetencji, skuteczniejszą pracę z myślą o pacjencie oraz satysfakcję z wyników leczenia. Dla szpitala przekłada się to na usprawnienie procesów wewnątrz szpitala, lepszą efektywność kosztową, możliwość wyboru najskuteczniejszych zabiegów, skrócony pobyt pacjenta oraz mniejszą liczbę powtórnych przyjęć.

Jaki efekt chcą Państwo osiągnąć dzięki takim działaniom?

Zobrazuję to na przykładzie opieki kardiologicznej. Takie rozwiązania, jak np. Azurion — platforma stosowana m.in. w kardiologii interwencyjnej — zawierają kompleksowy zestaw funkcjonalności, które pozwalają na rewolucyjne zmiany w procesie diagnostycznym — dla pacjenta, personelu i płatnika. Możliwe jest to dzięki radykalnemu zmniejszeniu dawki promieniowania niezbędnej do wykonania procedury przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiej jakości obrazowania, szybszemu procesowaniu, dynamicznemu postprocessingowi i bardzo przyjaznemu, ergonomicznemu środowisku pracy. Pozwala to lekarzom postawić poprawną diagnozę z maksymalną dokładnością i przy zminimalizowanej inwazyjności już przy pierwszym badaniu, bez potrzeby jego powtarzania lub wykonywania innego, dodatkowego. Dzięki temu nie narażamy ani personelu, ani pacjentów na nadmierne promieniowanie. Jednocześnie krócej trwająca i mniej inwazyjna procedura pozwala na zmniejszenie kolejek do badania, dobrą diagnozę, szybsze wyleczenie i ograniczenie liczby readmisji. A także skrócenie pobytu w szpitalu, a tym samym obniżenie kosztów dla płatnika oraz systemu świadczeń socjalnych.

Wierzę, że przełamując bariery w komunikacji i przepływie danych można zorganizować służbę zdrowia wokół indywidualnych pacjentów i ich potrzeb, aby uzyskiwać lepsze wyniki leczenia. Jeśli te cele mogą zostać osiągnięte przez dostarczenie inteligentnych i dodatkowo mobilnych rozwiązań, gwarantujących odpowiednią opiekę w odpowiednim miejscu i czasie, wszyscy zainteresowani na tym skorzystają. Odnosząc się do rozwiązań ultramobilnych, wspomnę tylko o urządzeniu Lumify. Dzięki miniaturyzacji ultrasonografu lekarz ma pod ręką urządzenie, które praktycznie podaje jak na tacy potrzebne dane niezbędne do wstępnej diagnozy. Lekarz ma mniejsze obawy przed wydaniem werdyktu, a pacjent wcześniej rozpocznie leczenie. Takie urządzenie może stanowić przełom w przenoszeniu odpowiedzialności za wstępną diagnostykę z poziomu specjalistycznego do podstawowego. Lekarz poz już na wczesnym etapie — tj. podczas pierwszej wizyty pacjenta — będzie mógł z większą pewnością wyznaczyć ścieżkę terapii, co oznacza szereg wspomnianych korzyści.

Kiedy ta ambitna wizja systemu ochrony zdrowia w Polsce może zacząć funkcjonować?

Zdaję sobie sprawę z wyzwań, które mają wpływ na ogólną wydajność naszego systemu opieki zdrowotnej. Widzę jednak wiele możliwości, aby poprawić sytuację wszystkich zainteresowanych. Jesteśmy częścią coraz bardziej złożonego systemu, który konsekwentnie współtworzymy, aby wprowadzać w życie znaczące innowacje z myślą o pacjentach i dostawcach usług medycznych. Proces ten wymaga skoordynowanej i rzetelnej współpracy. Dla nas prawdziwe partnerstwo oznacza wielopoziomowy dialog, umożliwiający prawidłową identyfikację i wdrożenie rozwiązań odpowiadających na najważniejsze potrzeby i oczekiwania. Cztery obszary są szczególnie istotne do zaadresowania: uproszczenie gromadzenia oraz analizy danych i wiedzy, poprawa procesu i wyników leczenia, zredukowanie nadmiernych kosztów oraz poprawienie satysfakcji pacjentów i personelu.

 

Opinia

Większa skuteczność, niższy koszt 

Michał Kępowicz, dyrektor ds. relacji zewnętrznych, Philips Royal:

Mając na uwadze oszczędne i racjonalne gospodarowanie posiadanymi zasobami finansowymi w służbie zdrowia, warto pamiętać o wspólnym budowaniu rozwiązań zwiększających efektywność gospodarowania nimi oraz poprawiających dostępność do świadczeń zdrowotnych. Tutaj warto odnieść się do planu premiera Morawieckiego, który wyraźnie stawia akcent na promowanie skutecznych i wysokowydajnych rozwiązań oraz narzędzi informatycznych, np. telemedycznych, a także skutecznych i bezpiecznych technologii medycznych. Założenia tego ważnego dokumentu (wspierane również głosem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) przewidują wzrost efektywności systemu poprzez rozwijanie nowoczesnych form świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej, łączących informatykę i technologie medyczne ze służbą zdrowia. Z jednej strony, wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwoli na zmianę „tradycyjnego”, kapitałochłonnego lecznictwa w nowoczesne e-zdrowie, skutkując poprawą jakości usług ochrony zdrowia oraz oszczędnościami w tym sektorze. Z drugiej strony, w połączeniu z pracami badawczo-rozwojowymi nad innowacyjnymi rozwiązaniami sektor ochrony zdrowia ma szansę stać się jedną z najważniejszych branż rozwojowych, na których warto budować przewagi konkurencyjne gospodarki. 

Warto zwrócić również uwagę, że takie nowoczesne technologie pozwalają uzyskać zupełnie nową jakość w zakresie szybkości i trafności diagnostyki, bezpieczeństwa personelu i pacjentów, zmniejszenia liczby niepotrzebnych badań, lepszej organizacji pracy personelu, ograniczenia liczby readmisji, wykorzystania danych do badań naukowych. Te wszystkie elementy przynoszą znaczne oszczędności w systemie. Koszty są amortyzowane przez przełomowe i wydajne technologie. Takim zmianom i efektom służą rozwiązania, które wypracowujemy w firmie Philips. 

 

 

 

 

 

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.