Skierowanie do sanatorium

Sławomir Molęda
opublikowano: 25-06-2008, 00:00

Pacjent ma już skierowanie do sanatorium wystawione przez lekarza specjalistę. Kto kieruje go na badania związane ze skierowaniem do sanatorium? Czy przeprowadzenie takich badań jest obowiązkowe? Czy badania te są odpłatne? A co ze skierowaniami ZUS i KRUS? - pyta lekarz poz. Odpowiada ekspert prawny Pulsu Medycyny Sławomir Molęda.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarzem tym jest każdy lekarz udzielający świadczeń zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zarówno lekarz poz, jak i lekarz specjalista.

Zakres umowy z NFZ

Skierowanie powinno być wystawione według aktualnego wzoru, dołączonego do rozporządzenia ministra zdrowia z 6 kwietnia 2007 roku. zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz.U. nr 69, poz. 466). W części III skierowania wpisuje się aktualne wyniki badań OB, morfologii krwi, badań moczu, RTG klatki piersiowej, EKG oraz innych badań laboratoryjnych, diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych. Jeżeli pacjent nie posiada aktualnych wyników badań, to lekarz wystawiający skierowanie ma obowiązek zlecić i sfinansować te badania, które umożliwiają potwierdzenie rozpoznania choroby zasadniczej i wskazań do leczenia uzdrowiskowego oraz brak przeciwwskazań. Dotyczy to zarówno lekarza poz, jak i lekarza specjalisty.
"Zasady postępowania lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w ramach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia", stanowiące załącznik zarówno do kontraktów poz, jak i do kontraktów w zakresie świadczeń specjalistycznych, nie dopuszczają, by po wystawieniu skierowania lekarz specjalista zlecał uzupełnienie potrzebnych badań lekarzowi poz.
Każdy świadczeniodawca NFZ ma obowiązek zapewnić udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy, obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej. Lekarz poz, kierując pacjenta do lekarza specjalisty, ma obowiązek dołączyć do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych, zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, umożliwiających potwierdzenie wstępnego rozpoznania. Jeżeli pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania badań kontrolnych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, to skierowanie na te badania wystawia i pokrywa ich koszty lekarz specjalista. Dotyczy to również pacjentów, którzy mają prawo zgłosić się do specjalisty bez skierowania.

Skierowanie z ZUS lub KRUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kierują na rehabilitację leczniczą, którą finansują ze środków własnych, niezależnie od Narodowego Funduszu Zdrowia. W celu otrzymania skierowania z ZUS-u pacjent musi przedstawić wniosek o rehabilitację wystawiony przez lekarza prowadzącego leczenie. Urzędowy wzór takiego wniosku nie został określony, a formularze, którymi posługuje się ZUS, nie przewidują konieczności podawania wyników badań. Lekarz orzecznik ZUS, rozpatrując wniosek, może jedynie zażądać od lekarza, który go wystawił, udostępnienia dokumentacji medycznej pacjenta lub udzielenia potrzebnych wyjaśnień i informacji.
Inaczej jest w przypadku KRUS. Pacjent może również ubiegać się o skierowanie na podstawie wniosku sporządzonego przez lekarza prowadzącego leczenie, lecz wniosek wystawia się według tego samego wzoru co skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Wymaga więc on takich samych wyników badań, jak w przypadku skierowań NFZ. Lekarz powinien zlecić wykonanie tych badań i sfinansować je w ramach kontraktu, pomimo wydawania skierowania na życzenie pacjenta, ponieważ jest ono związane z rehabilitacją. Stanowi o tym art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podstawa prawna:
1) art. 5 pkt 1, art. 16 ust. 1 pkt 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 ze zm.);
2) rozporządzenie ministra zdrowia z 13 lutego 2007 r. w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. nr 44, poz. 285);
3) § 8 ust. 1 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z 6 października 2005 r. (Dz.U. nr 197, poz. 1643);
4) pkt 1, 3 i 6 Zasad postępowania lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w ramach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia - załącznik nr 5 do załącznika nr 2a do zarządzenia nr 65/2007/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 20 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne oraz załącznik nr 8 do załącznika nr 19 do zarządzenia nr 69/2007/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 25 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna;
5) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz.U. nr 131, poz. 1457);
6) § 8 ust. 1 rozporządzenia ministra polityki społecznej z 7 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. nr 74, poz. 657).

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.