Sieć szpitali a restrukturyzacja

Sławomir Molęda
opublikowano: 22-03-2007, 00:00

Ministerstwo Zdrowia zamierza zracjonalizować funkcjonowanie opieki szpitalnej w Polsce. W tym celu proponuje utworzenie sieci szpitali. Szpital włączony do sieci ma zapewniony dalszy byt i finansowanie ze środków publicznych. Jeżeli jest zadłużony, to będzie musiał przejść stosowną restrukturyzację. Natomiast szpital, który nie zostanie włączony do sieci, będzie musiał radzić sobie sam. Dla zadłużonych szpitali oznaczać to będzie likwidację. Poniżej przedstawiam działania osłonowe, jakie ministerstwo przewiduje dla pracowników restrukturyzowanych i likwidowanych szpitali publicznych w udostępnionym na stronie internetowej resortu poprawionym projekcie ustawy o sieci szpitali wraz z projektami rozporządzeń.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Nowym działaniem osłonowym ma być refundowanie pracownikom szpitali kosztów kursów specjalistycznych lub kwalifikacyjnych. Chodzi zarówno o pracowników, którzy pozostają w szpitalu, lecz wymagają przekwalifikowania, jak i pracowników zwalnianych. Refundacja ma następować na podstawie umowy zawieranej pomiędzy danym pracownikiem a ministerstwem. W umowie określi się rodzaj kursu, wysokość refundacji i termin wypłaty, a także sposób dokumentowania poniesionych kosztów. Umowy mają być zawierane na podstawie wniosków składanych w ministerstwie przez dyrektorów szpitali. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu do wyczerpania środków. Wysokość środków na refundacje ma być co roku określana w ustawie budżetowej (art. 47 projektu ustawy o sieci szpitali).

Wracają kredyty

Ministerstwo próbuje ponadto wykorzystać w szerszym zakresie istniejące już instrumenty osłonowe, jakimi są preferencyjne kredyty dla lekarzy oraz pielęgniarek zwalnianych lub odchodzących z publicznych zakładów (art. 48 projektu). Chodzi o kredyty udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na uruchomienie działalności prywatnej (praktyki lub niepublicznego ZOZ-u). Korzystanie z tych kredytów jest obecnie ograniczone z powodu zbyt restrykcyjnego określenia wymagań, jakie muszą spełniać osoby uprawnione.
Projekt przewiduje złagodzenie dotychczasowych wymagań. Dopuszcza np. udzielenie kredytu także tym osobom, z którymi rozwiązano umowę o pracę z przyczyn niedotyczących pracodawcy. Nie wymaga od osób, które zakończyły pracę, podjęcia działalności prywatnej przed uzyskaniem kredytu - wystarczy oświadczenie o gotowości podjęcia działalności. Na marginesie warto zauważyć, że skoro kredyt ma ułatwiać podjęcie działalności prywatnej, to obowiązujący wymóg podjęcia działalności w celu uzyskania kredytu wydaje się dość absurdalny.
Projekt ułatwia również uzyskanie umorzenia 20 proc. kredytu. Zrezygnowano z wymogu zatrudnienia pracownika przez kredytobiorcę.

Uwaga na zwolnienia zbiorowe

Zwracam uwagę, że dodanie w projekcie ustawy o sieci szpitali przepisu o zastosowaniu ustawy o zwolnieniach zbiorowych, z zaznaczeniem możliwości otrzymania odpraw, nie jest działaniem osłonowym (art. 47 ust. 8 projektu). Nie wnosi bowiem niczego pozytywnego - ustawa i tak jest w pełni stosowana do pracowników szpitali bez tego przepisu. Wprowadzenie dodatkowego przepisu, w którym wskazuje się na stosowanie ustawy do zakresu określonego w tym przepisie, powoduje skutek przeciwny: pojawia się możliwość wniesienia zastrzeżenia, że ustawa ta nie musi być stosowana poza tym zakresem. Przepis odnosi się do likwidacji szpitali, więc pod znakiem zapytania staje konieczność stosowania procedury zwolnień zbiorowych i wypłacania odpraw w przypadku restrukturyzacji zatrudnienia. I taki może być rzeczywisty cel tego przepisu.
Omawiany projekt przewiduje, że ustawa o sieci szpitali wejdzie w życie 1 stycznia 2008 r. Pierwsze wnioski o włączenie szpitala do sieci będzie można składać do 31 maja 2008 r., a następne do 31 stycznia każdego roku. Pierwsze regionalne plany opieki szpitalnej, które zawierać będą wytyczne w zakresie przekształceń organizacyjnych i harmonogramy działań dostosowawczych dla zadłużonych szpitali włączonych do sieci, mają powstać do 31 marca 2009 r. Pierwszy wykaz szpitali włączonych do sieci ogłoszony będzie przed końcem 2009 r.
Finansowanie szpitali na dotychczasowych zasadach potrwa do końca 2010 r., więc po tym terminie należy spodziewać się likwidacji tej części szpitali publicznych, które nie wejdą do sieci.

Podstawa prawna:
1) art. 1, 6, 9 ust. 1, art. 14 ust. 1, art. 47-48 i 51-53 projektu z 5 marca 2007 r. ustawy o sieci szpitali (http://www.mz.gov.pl)
2) art. 1, 2 i 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym oraz o umarzaniu tych kredytów (Dz.U. nr 128, poz. 1406; zm. Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1209),
3) art. 1, 8 i 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 ze zm.).


Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.