Serwis informacyjny 30.01.2008

Redakcja
opublikowano: 30-01-2008, 00:00
Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Biały szczyt obraduje
Warszawa. Wczoraj w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbyło się posiedzenie organizacyjne Komitetu Sterującego „Białego szczytu”. Wzięła w nim udział minister zdrowia Ewa Kopacz. W trakcie spotkania został ustalony harmonogram prac na najbliższe dwa tygodnie oraz zakres tematyczny czterech zespołów roboczych, które będą się zajmować: zmianami organizacyjnymi w zakładach opieki zdrowotnej, prawami pacjenta, finansowaniem systemu ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń dobrowolnych, a także wynagrodzeniami i innymi sprawami pracowniczymi.

Zdrowie do gmin
Kraj. Środki na finansowanie poz NFZ powinien przekazywać gminom, które byłyby bezpośrednio odpowiedzialne za zapewnienie podstawowych świadczeń medycznych swoim mieszkańcom – proponują autorzy raportu wydanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Obowiązujące zasady podziału dochodów funduszu pomiędzy jego oddziały preferują województwa dysponujące dobrą infrastrukturą ochrony zdrowia i osiągające dodatnie saldo wymiany usług z innymi województwami. W ten sposób utrwalane są i pogłębiane istniejące różnice w stanie infrastruktury medycznej, a przez to – międzywojewódzkie różnice w dostępie do usług medycznych – czytamy w raporcie „Centralne finansowanie ochrony zdrowia i edukacji w Polsce. Analiza regionalna”. Jego autorami są Elżbieta Malinowska-Misiąg, Wojciech Misiąg i Marcin Tomalak. Uważają, że publiczne ZOZ-y powinny zostać przekształcone w samorządowe jednostki budżetowe. Placówki inne niż szpitale powinny zostać sprywatyzowane.

Zmiany w medycynie pracy
Kraj. Na wczorajszym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy. Jednym z istotnych rozwiązań jest wprowadzenie ściślejszej współpracy tych służb z pracodawcą w działaniach ograniczających ryzyko zawodowe. Dotychczasowe zadania jednostek medycyny pracy, związane z rozpoznawaniem i oceną zjawisk szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, w tym także z oceną ryzyka zawodowego, zostały nałożone na pracodawcę. Wprowadzono także nowe określenie „kontroli zdrowia pracujących” - to procedury i badania podejmowane w celu oceny stanu zdrowia pracujących, wykrycia i zidentyfikowania stanów odbiegających od normy oraz określenia ich związku z wykonywaną pracą i jej warunkami. Pracownik, u którego stwierdzono takie zmiany, ma otrzymać zalecenia dotyczące profilaktyki leczenia. Zgodnie z projektem, na służby medycyny pracy nałożono obowiązek przeprowadzania szkoleń pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach. W projekcie uregulowano również sprawy związane z uchybieniami w jakości świadczeń udzielanych przez lekarzy medycyny pracy. Za nierzetelne jej wykonywanie, w tym zaniedbania w przeprowadzaniu badań profilaktycznych pracowników, przewidziano sankcje – wszczęcie postępowania w kwestii odpowiedzialności zawodowej lub wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Najwybitniejsza praca doktorska
Kraj. Dr Sambor Sawicki, asystent w Klinice Ginekologii Onkologicznej AMG otrzymał drugą nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie im. Aurelii Baczko na najwybitniejszą pracę doktorską w roku 2007 z dziedziny medycyny klinicznej zabiegowej. Jury konkursu, powołane przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk w Warszawie, wyróżniło dr. S. Sawickiego za pracę „Ocena przydatności klinicznej operacji sprawdzającej w wieloetapowym leczeniu chorych na raka jajnika”.

Leczenie hipotensyjne u osób w podeszłym wieku
Wielka Brytania. Badacze z Imperial College w Londynie poinformowali o zakończeniu przed planowanym terminem międzynarodowego, wieloośrodkowego badania klinicznego HYVET (Hypertension in the Very Elderly Trial) oceniającego wpływ terapii lekami hipotensyjnymi na występowanie udarów mózgu i zawałów serca oraz śmiertelność osób w wieku 80 i więcej lat. Analizę prowadzono w grupie 3845 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, co oznacza, że jak dotąd jest to największe tego typu badanie. Chorych przydzielano losowo do dwóch grup. Pierwsza grupa otrzymywała aktywne leczenie diuretykiem w małej dawce (indapamid SR 1,5 mg) oraz inhibitorem konwertazy angiotensyny (peryndopryl) jeden raz dziennie, druga grupa otrzymywała placebo. Wstępna analiza wyników badania wykazała, że zastosowana terapia przeciwnadciśnieniowa spowodowała znaczną redukcję ryzyka wystąpienia udarów mózgu i zgonów. To zdecydowało o przedterminowym zakończeniem badania i zastąpieniu placebo leczeniem indapamidem SR i peryndoprylem. Ostateczne wyniki badania zostaną ogłoszone podczas kongresu American College of Cardiology, który odbędzie się pod koniec marca 2008 r. „Dzięki badaniu HYVET pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, którzy osiągnęli 80 rok życia będą mieli szansę na leczenie zgodne z zasadami współczesnej medycyny, a więc w oparciu o wyniki dużego międzynarodowego programu badawczego. Do tej pory w terapii nadciśnienia u tych chorych często postępowaliśmy w oparciu o intuicję” – komentuje prof. Tomasz Grodzicki z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, konsultant krajowy ds. geriatrii.
Badanie HYVET było finansowane przez Brytyjską Fundację Serca oraz Międzynarodowy Instytut Badań Servier.
Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Redakcja

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.