Sejmowe prace nad ustawą o medycynie laboratoryjnej: diagności bez prawa do udzielania porady diagnostycznej

EG/PAP
opublikowano: 15-09-2022, 14:11

Trwają sejmowe prace nad projektem ustawy o medycynie laboratoryjnej. Komisja Zdrowia odrzuciła poprawki dotyczące m.in. poszerzenia kompetencji diagnostów laboratoryjnych, przyjęła natomiast tę dotyczącą terminu spełnienia wymogów, do których wypełnienia będą zobowiązani kierownicy laboratoriów.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
W projekcie ustawy o medycynie laboratoryjnej określono zasady i warunki wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz nadzoru i kontroli laboratoriów.
W projekcie ustawy o medycynie laboratoryjnej określono zasady i warunki wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz nadzoru i kontroli laboratoriów.
iStock

Podczas posiedzenia Komisji Zdrowia 15 września posłowie rozpatrywali 10 poprawek do rządowego projektu ustawy o medycynie laboratoryjnej.

Ile czasu uzyskają kierownicy laboratoriów na spełnienie ustawowych wymogów?

Komisja przychyliła się do jednej poprawki zaprezentowanej przez Elżbietę Gelert (Koalicja Obywatelska). W myśl tej poprawki kierownik laboratorium będzie musiał spełnić wymóg posiadania tytułu specjalisty w co najmniej jednej dziedzinie specjalizacji zgodnej z profilem laboratorium do 31 grudnia 2028 r. W pierwotnym kształcie nie było terminu.

Komisja negatywnie zaopiniowała wszystkie poprawki Lewicy. Dotyczyły one m.in. możliwości udzielania diagnostom uprawnień w zakresie udzielania porady diagnostycznej pacjentom oraz możliwości udziału diagnostów w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych i konsultacyjnych.

Przepadły też poprawki PiS.

– Wykraczają one poza przedmiot uregulowania “medycyna laboratoryjna”, ponieważ one dotyczą zupełnie innego zagadnienia, a mianowicie utworzenia, przekształcenia samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest uczelnia medyczna - stwierdziła przedstawicielka biura legislacyjnego. Dodała, że komisja może się spotkać z zarzutem naruszenia procedury trzech czytań.

W myśl tych poprawek m.in. utworzenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest uczelnia medyczna, wymagać będzie uprzedniej zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministra właściwego do spraw zdrowia. Również likwidacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest uczelnia medyczna, wymagać będzie uprzedniej zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministra właściwego do spraw zdrowia. Kolejna poprawka zakłada, że w przypadku gdy podmiotem tworzącym dla przynajmniej jednego z łączących się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jest uczelnia medyczna, na połączenie będzie wymagana uprzednia zgoda ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministra właściwego do spraw zdrowia.

Ustawa o medycynie laboratoryjnej: opozycja oskarża PiS o legislacyjne wrzutki

Jerzy Hardie-Douglas (KO) ocenił, że poprawki PiS nie mają nic wspólnego z ustawą o medycynie laboratoryjnej i jest to "typowa wrzutka", która ogranicza autonomię uczelni. Przewodniczący komisji Tomasz Latos (PiS) zaprotestował przeciwko słowom Hardie-Douglasa.

– Słowo uczelnie, w tym co pan mówi, zamieniłbym słowem rektor, bo w tej chwili rektor jednoosobowo może zlikwidować szpital, połączyć szpital, przekształcić, zrobić co uważa praktycznie jednoosobowo, a wszystkie inne ciała w uczelni, rady takie czy inne są jedynie głosem wspierającym bądź nie, które rektor może lub nie musi wziąć pod uwagę - ocenił.

Z kolei Wojciech Maksymowicz (Polska2050) powiedział, że argumentacja Latosa skłania go do poparcia poprawki, ale jest to sprawa zbyt poważna i dotyczy też ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dlatego uznał, że nie powinno się procedować jej "doklejając do zupełnie innej ustawy".

Co ureguluje ustawa o medycynie laboratoryjnej?

W projekcie określono zasady i warunki wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz nadzoru i kontroli laboratoriów.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że główne założenia i cele obowiązującej ustawy o diagnostyce laboratoryjnej nie uległy w nowym akcie zmianie, jednak z uwagi na postęp wiedzy w dziedzinie medycyny laboratoryjnej, konieczne stało się opracowanie nowej regulacji.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.

Zgodnie z projektem, tytuł diagnosty laboratoryjnego będą mogły uzyskać osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna.

Osobami uprawnionymi do samodzielnego wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w laboratoriom będzie diagnosta laboratoryjny; lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii lub w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej; lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie mikrobiologii i serologii; lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

Diagności laboratoryjni będą mieli możliwość wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej. Ta forma udzielania świadczeń zdrowotnych jest przystosowana do prowadzenia działalności leczniczej osobiście i, w zależności od jej zakresu, nie wymaga spełniania wszystkich wymagań organizacyjnych, które są stawiane podmiotom leczniczym.

Minister zdrowia będzie mógł – na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem naukowym lub zawodowym na podstawie opinii ekspertów – uznać ten dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego.

Wnioski o uznanie dorobku naukowego i zawodowego osoby zainteresowane będą mogły składać do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Diagności laboratoryjni, których dorobek naukowy lub zawodowy zostanie uznany przez ministra zdrowia, będą mogli od razu przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku z tego egzaminu będą posiadać tytuł specjalisty w danej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

Zgodnie z projektem, diagnosta laboratoryjny będzie miał obowiązek doskonalenia zawodowego przez samokształcenie oraz udział w kursach realizowanych metodą wykładów, seminariów, warsztatów oraz ćwiczeń, a także za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonych testem.

W projekcie ustawy przewidziano, że specjalizacja jest dofinansowywana przez ministra zdrowia w ramach środków budżetu państwa, których jest dysponentem, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla diagnostów laboratoryjnych, którzy mogą corocznie rozpocząć specjalizację dofinansowywaną z tych środków.

Zgodnie z projektem wprowadzonych zostanie do sześciu dni roboczych płatnego urlopu szkoleniowego, który diagnosta laboratoryjny będzie mógł wykorzystać na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego.

Projekt ustawy wprowadza wymagania kwalifikacyjne dla kierownika laboratorium.

Projekt wprowadza również m.in. przepisy umożliwiające wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka diagnosty laboratoryjnego i grupowa praktyka diagnostów laboratoryjnych.

Projekt ustawy doprecyzowuje także przepisy w zakresie sprawowania przez Krajową Radę nadzoru nad wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz doprecyzowuje zasady przeprowadzania wizytacji w laboratoriach.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Ustawa o medycynie laboratoryjnej: sejmowa dyskusja nad regulacją

Bukowska-Straková: ustawa o medycynie laboratoryjnej wymaga strategicznych zmian

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.