Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy covidowej dotyczące m.in. szczepień w aptekach

Danuta Starzyńska-Rosiecka, Katarzyna Lechowicz-Dyl (PAP)
opublikowano: 21-05-2021, 13:44

Sejm odrzucił zaproponowane przez Senat poprawki do ustawy covidowej. Ustawa m.in. umożliwia szczepienia w aptekach i podnosi wysokość subwencji oświatowej z przeznaczeniem na realizację zajęć wspierających uczniów.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Chodzi o nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, którą Sejm uchwalił w połowie kwietnia.

Nowela wprowadza możliwość organizowania punktów szczepień i wykonywania szczepień w aptekach.

Znalazły się też w niej zapisy regulujące inne kwestie.

Zgodnie z nią o 187 mln zł zwiększona zostanie rezerwa subwencji oświatowej. W uzasadnieniu do projektu noweli podano, że pieniądze te mają być przeznaczone na zapewnienie uczniom po powrocie do szkół wsparcia w postaci dodatkowych zajęć wspomagających utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Ma to pomóc uzupełnić ewentualne braki w opanowaniu przez uczniów wymagań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Zajęcia te – jak podano – mają być organizowane dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Zarówno organizacja ich, jak i udział w nich uczniów będzie dobrowolny, a szczegóły dotyczące zajęć wspomagających mają się znaleźć w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki.

Zgodnie z nowelizacją, dni przepracowane przez oddelegowanych ratowników górniczych i sanitariuszy w szpitalach, gdzie leczeni są chorzy na COVID-19, będą traktowane przy ustalaniu praw do górniczej emerytury tak samo jak dniówki przepracowane na dole kopalni.

Nowela przedłuża także czas wydawania dokumentów kategorii pierwszej, drugiej i trzeciej, które nie spełniają minimalnych wymogów.

W ubiegłym tygodniu Senat zaproponował cztery poprawki do ustawy, trzy z nich sprowadzały się do wykreślenia z noweli zapisów dotyczących m.in. szczepień w aptekach, praw emerytalnych pracowników górniczych pracujących przy zwalczaniu epidemii oraz przedłużania możliwości wydawania dokumentów, które nie spełniają wymogów. W czwartej z poprawek chodziło o zwiększenie rezerwy subwencji oświatowej nie o 187 mln, ale o 280 mln zł i o zapisanie w noweli, na co pieniądze ze zwiększonej rezerwy mają być przeznaczone.

W uzasadnieniu tych poprawek Senat wskazał, że zapisy, które proponuje wykreślić z noweli, daleko wykraczają poza zakres rządowego projektu nowelizacji, który został złożony w Sejmie (pierwotny projekt dotyczył tylko zwiększenia rezerwy), tym samym nie dochowano konstytucyjnych wymagań dotyczących inicjatywy ustawodawczej. W przypadku czwartej z poprawek Senat uznał, że kwota, o którą ma być zwiększona rezerwa, zapisana w ustawie, nie jest wystarczająca dla skutecznego zrealizowania zamierzonego celu, tj. wyrównania różnic edukacyjnych wśród uczniów po nauce zdalnej i dlatego należy ją zwiększyć.

Sejmowe komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rekomendowały odrzucenie przez Sejm poprawek Senatu.

Nowelizacja trafi teraz do prezydenta.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.