Samorząd lekarski zgłosił uwagi do programu “Polski Ład”

opublikowano: 21-05-2021, 18:01

Zbyt wolny wzrost nakładów na ochronę zdrowia, brak urealnienia wyceny świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, negatywne skutki finansowe projektowanych zmian w obszarze PIT i składki zdrowotnej dla kadr medycznych - to niektóre z uwag zgłoszonych przez Naczelną Radę Lekarską do “Polskiego Ładu”.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja, prezes NRL

15 maja 2021 r. rząd przedstawił “Polski Ład”, czyli kompleksową strategię przezwyciężenia skutków pandemii oraz gospodarczej odbudowy. Pierwszym jego filarem jest zdrowie. Zgodnie z planem, w ciągu najbliższych sześciu lat wydatki na zdrowie mają się zwiększyć do 7 proc. PKB. Już w 2023 r. mają osiągnąć 6 proc. PKB. Nowe środki mają zostać przeznaczone na inwestycje, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie.

Naczelna Rada Lekarska w opublikowanym 20 maja stanowisku pozytywnie oceniła umieszczenie w "Polskim Ładzie“ ochrony zdrowia jako jednego z obszarów wymagających istotnej poprawy, jednak uznała, że ”przedstawione w dokumencie plany mają w przeważającej mierze charakter hasłowy (...), co tak naprawdę uniemożliwia ich ocenę“.

“Realny wpływ zapowiadanych w dokumencie zmian na system ochrony zdrowia, sytuację kadr medycznych będzie możliwy do ustalenia i oceny w momencie przedstawienia projektów aktów prawnych, które te hasłowe zapowiedzi zawarte w „Polskim Ładzie” będą miały wprowadzić w życie“ - oceniło prezydium NRL, przedstawiając jednocześnie komentarze do najważniejszych założeń ”Polskiego Ładu“. Poniżej przedstawiamy najważniejsze uwagi.

Nakłady na ochronę zdrowia

NRL ocenia, że zapowiedziany wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 7% PKB w 2027 r. jest zbyt oddalony w czasie i nie pozwoli na poprawę sytuacji w systemie ochronie zdrowia, który wymaga zdecydowanie szybszego i większego wzrostu nakładów, głębokich zmian w organizacji i sposobie zarządzania, a także dystrybucji środków finansowych.

Samorząd podkreśla, że w dokumencie nie ma zapowiedzi zwiększenia, a w zasadzie urealnienia wyceny świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. “Bez takiego działania żaden system opieki zdrowotnej, w tym opieki szpitalnej, nie będzie wydolny” - czytamy w stanowisku.

Wyższe wynagrodzenia kadr medycznych

NRL uważa, że zapowiedź podwyższenia minimalnych wynagrodzeń pracowników medycznych nie została w żaden sposób sprecyzowana i brzmi niewiarygodnie w kontekście przygotowanego przez MZ projektu ustawy przewidującego ustalanie minimalnego wynagrodzenia lekarza specjalisty na poziomie 1,31 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 roku, co “w istocie stanowi obniżenie wynagrodzenia”.

PRZECZYTAJ TAKŻE: NRL: Rządowe propozycje o płacach minimalnych są niekorzystne dla zawodów medycznych

Samorząd zwraca też uwagę na skutki finansowe projektowanych zmian w obszarze PIT i składki zdrowotnej dla kadr medycznych. “Konsekwencje zmian prawa w tych obszarach doprowadzą do istotnego zwiększenia obciążeń fiskalnych tak w przypadku zatrudnionych, jak i prowadzących działalność gospodarczą. Sumarycznie efektem wszystkich przewidzianych w dokumencie zmian będzie zmniejszenie wynagrodzeń kadr medycznych, a nie ich podwyższenie. Proporcjonalne naliczanie składki zdrowotnej od dochodu dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a także likwidacja odliczenia jej od PIT są niczym innym jak zwiększeniem obciążeń fiskalnych. Dla lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w formie działalności gospodarczej i rozliczających się liniowo zmiany te skutkować będą podwyższeniem obciążeń z tytułu PIT i składki zdrowotnej z ponad 19% obecnie do około 28%. Likwidacja odliczania składki zdrowotnej od podatku uderzy nie tylko w lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących działalność gospodarczą, ale również w wykonujących te zawody w ramach stosunku pracy, zwiększając ich obciążenia fiskalne i prowadząc w konsekwencji do obniżenia poziomu wynagradzania” - czytamy w stanowisku.

Kadry medyczne

NRL pozytywnie ocenia zapowiedź wsparcia kadr medycznych poprzez wprowadzenie m.in. kredytów czy stypendiów, które miałyby być „odpracowywane”, jednak podkreśla, że takie rozwiązania nie mogą prowadzić do zmniejszania liczby miejsc na nieodpłatnych studiach medycznych czy liczby rezydentur.

Fundusz Modernizacji Szpitali oraz Fundusz Medyczny

Zdaniem samorządu lekarskiego, mechanizmy wsparcia finansowego modernizacji szpitali powinny opierać się na zasadach równego dostępu do instrumentów wsparcia. W stanowisku przypomniano, że samorząd lekarski negatywnie oceniał powołanie Funduszu Medycznego jako kolejnego podmiotu zajmującego się finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej, którego organizacja i obsługa będzie wymagać dodatkowych nakładów.

Agencja Rozwoju Szpitali

Według NRL, pomysł utworzenia kolejnego podmiotu, który ma zajmować się systemem ochrony zdrowia, wymagającym kadr, obsługi i generującym koszty wydaje się działaniem wątpliwym pod kątem efektywności kosztowej. Samorząd wskazuje też, że towarzyszące tej zapowiedzi informacje o tworzeniu korpusu menedżerskiego i zmian właścicielskich szpitali rodzą obawy, że Agencja może być instrumentalnie wykorzystywania do przejmowania przez państwo kontroli nad szpitalami lub będzie w swej działalności faworyzować szpitale, nad którym państwo sprawuje kontrolę.

Ustawa o jakości

NRL uważa, że zapowiedź działań zmierzających do poprawy jakości świadczeń opieki zdrowotnej powinna uwzględniać system rekompensat za zdarzenia niepożądane oparty na zasadzie no fault. “Tylko taki system może realnie poprawić bezpieczeństwo pacjentów i sprawić, aby ujawniane zdarzenia medyczne pozwalały budować systemową wiedzę pozwalającą unikać podobnych zdarzeń w przyszłości. Takiego celu nie zapewni zapowiedziany w Programie krajowy system monitorowania zdarzeń niepożądanych” - czytamy w stanowisku NRL.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Adam Niedzielski: w czerwcu przedstawię rządowi projekt ustawy o jakości i bezpieczeństwie w ochronie zdrowia

Krajowa Sieć Onkologiczna

NRL zwraca uwagę, że w “Polskim Ładzie” zapowiedziano jedynie dalsze rozbudowanie NSO bez wskazania, jaki ma być tego zakres.

Krajowa Sieć Kardiologiczna

Zdaniem prezydium Rady, wprowadzenie Krajowej Sieci Kardiologicznej powinno zostać uzależnione od wyników prowadzonego obecnie pilotażu.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Czas na Krajową Sieć Kardiologiczną

Rozwój nowoczesnych technologii w służbie zdrowia

“Wydaje się, że w obszarze nowoczesnych technologii w służbie zdrowia można zrealizować ambitniejsze zadania, realnie przekładające się na jakość czy bezpieczeństwo udzielania świadczeń zdrowych niż tworzenie elektronicznego narzędzia obsługi pacjentów w sytuacji, w której istnieją na rynku narzędzia umożliwiające zapowiadane funkcjonalności, takie jak np. umawianie wizyt” - czytamy.

Program badawczy nad COVID-19

NRL zwraca uwagę na brak informacji o sposobie finansowania tych badań – czy będą one prowadzone w ramach działań Agencji Badań Medycznych, czy z innych źródeł. “Finansowanie takich badań powinno opierać się na rzetelnej ocenie zasadności ich prowadzenia i pożytków, które mogą z nich wypływać. Wśród finansowanych w ubiegłym roku przez Agencję Badań Medycznych badań związanych z pandemią były działania, które budziły nasze zdziwienie i wątpliwości co do celowości ich finansowania” - stwierdza Rada.

Zniesienie limitów u specjalistów

Samorząd zauważa, że zapowiedzi zmniejszenia limitów u specjalistów nie towarzyszy wyjaśnienie, w jaki sposób ma zostać zapewniona dostępność do świadczeń specjalistycznych przy istotnym niedoborze specjalistycznych kadr medycznych.

Czego w dokumencie zabrakło

“W dokumencie brak jest jakichkolwiek zapowiedzi dotyczących działań w obszarze stomatologicznej opieki zdrowotnej. W programie nie uwzględniono w żaden sposób wzmocnienia służb sanitarno-epidemicznych. Brak również informacji o działaniach w obszarze badań naukowych oraz nauki w aspekcie szerszym, niż związany z COVID-19” - kończy swoje podsumowanie NRL.

Źródło: STANOWISKO Nr 60/21/P-VIII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie dokumentu „Polski Ład”

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.