Samokształcenie lekarzy: koniec z fikcją?

Beata Lisowska
opublikowano: 12-05-2004, 00:00

Do tej pory obowiązek nieustannego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i ciągłego uaktualniania wiedzy medycznej istniał tylko na papierze: w ustawie o zawodzie lekarza i Kodeksie Etyki Lekarskiej. Sytuacja może jednak ulec zmianie, jeśli nowy minister zdrowia podpisze przygotowane przez swego poprzednika rozporządzenie w sprawie sposobu doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Obowiązkiem doskonalenia zawodowego zostaną wtedy objęci wszyscy lekarze, także ci, którzy już od dawna mają specjalizację. Projekt rozporządzenia przewiduje, że dopełnienie tego obowiązku będzie rozliczane przez odpowiednią okręgową radę lekarską co cztery lata. Wszyscy lekarze otrzymają Indeksy Doskonalenia Zawodowego, w których będą dokumentować przebieg swojego dodatkowego kształcenia. Każdej formie edukacji podyplomowej i samokształcenia jest przypisana odpowiednia liczba punktów. W okresie rozliczeniowym lekarz musi zgromadzić co najmniej 200 punktów.
Wpis do indeksu
Projekt rozporządzenia przewiduje, że za realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lekarz będzie mógł wpisać sobie do Indeksu Doskonalenia Zawodowego 50 pkt. za jeden rok szkolenia. Za udział w kursie nieobjętym programem specjalizacji przysługuje mu 1 pkt za jedną godzinę (maksymalnie 40 pkt. za jeden kurs). Za odbycie stażu klinicznego krajowego lub zagranicznego może otrzymać 3 pkt. za jeden dzień (maksymalnie 50 pkt.). Każde wewnętrzne szkolenie organizowane przez zakład opieki zdrowotnej, w którym udziela świadczeń, może wzbogacić jego konto maksymalnie o 40 pkt. (2 pkt. za posiedzenie).
Za udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym lekarz będzie mógł wpisać do indeksu za każdą godzinę biernego uczestnictwa jeden punkt. W przypadku uczestnictwa aktywnego, np. wygłoszenia wykładu, będzie mu przysługiwało 10 pkt.
Osobom prenumerującym fachowe czasopisma medyczne przysługuje 5 pkt. za jeden tytuł.
Ponowne egzaminy
Lekarz przed końcem okresu rozliczeniowego będzie miał obowiązek zgłosić w okręgowej izbie lekarskiej liczbę uzyskanych punktów. Jeżeli w ciągu czterech lat nie zgromadzi wymaganych 200 punktów szkoleniowych, będzie miał rok na ich uzupełnienie. Jeżeli tego nie zrobi, okręgowa rada lekarska uzna, że nie dopełnił obowiązku doskonalenia zawodowego.
W wielu krajach Unii Europejskiej automatyczną sankcją za to jest konieczność ponownego przystąpienia do egzaminów specjalizacyjnych. W Polsce ustawa o zawodzie lekarza przewiduje inną procedurę. ?Okręgowa rada lekarska w takiej sytuacji ma prawo powołać komisję składającą się ze specjalistów w dziedzinie, w której lekarz wykazał się ułomnością naukową, która orzeka, czy lekarz rzeczywiście ma luki w wiedzy, czy jest to tylko opieszałość z jego strony w prowadzeniu ewidencji punktowej. Na podstawie decyzji tej komisji okręgowa rada lekarska może skierować lekarza na przeszkolenie na jego własny koszt. Jeżeli lekarz się nie przeszkoli, zawiesza się mu prawo wykonywania zawodu" - wyjaśnia Maciej Czerwiński, przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu. Lekarze wykonujący zawód na terenie tej izby jako jedyni w Polsce już od kilku lat muszą dokumentować w systemie punktowym swoje postępy w doskonaleniu zawodowym.
Zdaniem M. Czerwińskiego, toruński system się sprawdził, lekarze, którzy chcą się rozwijać, nie mają większych problemów z uzbieraniem wymaganych punktów. A korzyści z systemu punktowego są namacalne. ?Liczba uzyskanych punktów jest istotnym atutem kandydatów startujących w konkursach na stanowiska kierownicze w ochronie zdrowia. Jest też ważnym elementem w trakcie zdawania egzaminu specjalizacyjnego. Poza tym każdy ma prawo podać ją do publicznej wiadomości, żeby jego pacjenci wiedzieli, że leczą się u dobrze wyedukowanego lekarza" - dodaje M. Czerwiński.


Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Beata Lisowska

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.