Rząd zajmie się odrębnym trybem ustalania wynagrodzenia zasadniczego stażystów i rezydentów

  • Jacek Wykowski
opublikowano: 17-05-2022, 09:51

Rząd zajmie się we wtorek (17 maja) projektem o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Chodzi o zasady wynagradzania rezydentów i stażystów.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Wynagrodzenia zasadnicze stażysty i rezydenta określane są corocznie przez ministra zdrowia, zgodnie z przepisami ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Fot. iStock

Jak uzasadnia Ministerstwo Zdrowia, konieczność wprowadzenia nowych przepisów wynika z faktu, że wynagrodzenie zasadnicze stażysty i rezydenta finansowane są w pełnej wysokości ze środków publicznych i związku z tym żaden podmiot leczniczy nie może mieć możliwości czy obowiązku określenia innego wynagrodzenia zasadniczego niż określone przez ministra zdrowia.

Będzie odrębny tryb i sposób ustalania wynagrodzenia zasadniczego stażystów i rezydentów?

W związku z tym Ministerstwo Zdrowia proponuje odrębny tryb i sposób ustalania wynagrodzenia zasadniczego stażystów i rezydentów, który ma jednocześnie zagwarantować, że tak ustalone wynagrodzenia zasadnicze nie będą niższe niż wynikające z przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Zobacz cały projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zaproponowane zmiany zakładają:

  • określenie nowego brzmienia załącznika do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r., w którym zostanie określony nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy oraz nowe wysokości współczynników pracy, zgodnie ze stanowiskiem Trójstronnego Zespołu z dnia 5 listopada 2021 r.; projektowana regulacja – podwyższenie współczynników pracy od dnia 1 lipca 2022 r. – uwzględniać ma istniejący już w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. coroczny „mechanizm waloryzacyjny” – art. 3a;
  • zmianę brzmienia art. 5 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w celu powiązania określanych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad wynagradzania pracowników innych niż pracownicy działalności podstawowej, ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym, w taki sposób, aby wynagrodzenia tych osób zapewniały wysokość odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie;
  • dodanie do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. przepisu zobowiązującego podmiot leczniczy będący pracodawcą do określenia w umowie o pracę każdego pracownika objętego zakresem ustawy informacji o grupie zawodowej, do której powinien zostać przypisany w związku z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku pracy.
  • W projekcie ustawy przewiduje się również zmianę brzmienia art. 5 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w celu powiązania określanych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad wynagradzania pracowników innych niż pracownicy działalności podstawowej ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym, w taki sposób, aby wynagrodzenia tych osób zapewniały wysokość odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie.
  • W celu zwiększenia transparentności procesu realizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. wobec poszczególnych pracowników objętych zakresem jej art. 3 w projekcie ustawy przewidziano dodanie przepisu zobowiązującego podmiot leczniczy będący pracodawcą do określenia w umowie o pracę każdego pracownika objętego zakresem ustawy informacji o grupie zawodowej, do której powinien zostać przypisany w związku z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku pracy. Działanie takie pozwoli również na łatwiejszą kontrolę prawidłowości wdrożenia ustawy przez podmioty wskazane w art. 4, tj.: podmioty tworzące w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.) lub Państwową Inspekcję Pracy.
  • Ponadto w projekcie przewidziano uchylenie art. 6 ustawy. Wynagrodzenia zasadnicze stażysty i rezydenta określane są corocznie przez ministra zdrowia, zgodnie z przepisami ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Wysokość tego wynagrodzenia uwzględnia podwyżkę wynikającą z przepisów ustawy z 8 czerwca 2017 r. Corocznie zwiększająca się kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz rosnąca liczba stażystów i rezydentów (trudna do przewidzenia) uzasadnia wykreślenie przedmiotowych limitów.

Projekt ustawy zakłada, że nowe poziomy najniższych wynagrodzeń zasadniczych miałaby zostać osiągnięte do dnia 1 lipca 2022 r.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Bromber o podwyżkach w ochronie zdrowia. O ile średnio wzrosną najniższe wynagrodzenia?

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: JW/RCL

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.