Rząd przyjął trzy projekty ustaw

Redakcja
opublikowano: 16-06-2009, 00:00

Rada Ministrów przyjęła trzy ważne dla sektora ochrony zdrowia projekty ustaw: o izbach lekarskich, o zakładach opieki zdrowotnej i o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Dzięki zapisom pierwszej ustawy, od orzeczeń sądów lekarskich będzie się można odwołać do sądu powszechnego. Zmianie ulegną też przepisy dotyczące postępowań przed izbami, co przyczyni się do lepszego egzekwowania praw pacjentów - ofiar błędów lekarskich.

W projekcie ustawy doprecyzowano zadania samorządu lekarzy. Zagwarantowano też, że jednym z wiceprezesów Naczelnej Rady Lekarskiej będzie lekarz dentysta, co jest usankcjonowaniem dotychczasowej 18-letniej praktyki.

Zgodnie z projektem ustawy, zadania naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej rozszerzono m.in. o: sprawowanie nadzoru nad działalnością okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela przed sądami lekarskimi. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej będzie dwuinstancyjne, a od orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego będzie można wnieść kasację do Sądu Najwyższego. Uprawnienie takie będzie przysługiwać również ministrowi zdrowia oraz prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej.

Aby zapobiec przewlekłości postępowania określono terminy, do upływu których należy zakończyć postępowanie wyjaśniające. Katalog kar rozszerzono o karę pieniężną, okresowy zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych opieki zdrowotnej lub ochrony zdrowia oraz okresowe ograniczenie w wykonywaniu zawodu lekarza.

* * *

Drugi z przyjętych dziś przez rząd dokumentów (nowelizacja ustawy o zakładach opieki zdrowotnej) zawiera zmiany dotyczące ograniczenia „handlu wierzytelnościami”. Wprowadzono przepis, na podstawie którego zgodę na taką procedurę będzie musiał wydać podmiot, który zakład utworzył. Powyższe ograniczenie ma dotyczyć wszystkich czynności prawnych, które w efekcie mogłyby doprowadzić do zmiany wierzyciela. Ich przyjęcie doprowadzi do ograniczenia wtórnego obrotu wierzytelnościami i tym samym wpłynie na obniżenie dodatkowych kosztów ponoszonych przez zakład opieki zdrowotnej.

W projekcie zaproponowano ponadto zmiany dotyczące uzyskiwania środków finansowych na realizację programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, również niepodlegających zwrotowi.

Zgodnie z projektem będzie również możliwe przekazywanie dotacji jednostkom badawczo-rozwojowym, które są publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Uchylono zobowiązanie do przeznaczania nie mniej niż 40 proc. kwoty, o którą wzrosło zobowiązanie Narodowego Funduszu Zdrowia, na wzrost wynagrodzeń pracowniczych.

* * *


Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Redakcja

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.