Rząd przyjął Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030

Olga Zakolska/PAP/MJM
opublikowano: 17-02-2021, 10:37

Współczynnik aktywności zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym ma wzrosnąć z 28,8 proc. w 2019 r. do 45 proc. w 2030 r. - zakłada przyjęta przez rząd Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030. “Strategia będzie mapą drogową polityki krajowej na rzecz osób z niepełnosprawnościami” – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

16 lutego 2021 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030. Za przygotowanie dokumentu odpowiedzialny był Paweł Wdówik - wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

"Przyjęta dzisiaj przez Radę Ministrów pierwsza polska Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami to kompleksowy dokument, który będzie mapą drogową polityki krajowej na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zależy nam przede wszystkim na włączeniu osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe, na stworzeniu przestrzeni prawdziwie dostępnej dla każdego“ – zapewniła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Na koniec 2019 r. liczba osób z niepełnosprawnością wynosiła ponad 4 mln osób.
iStock

Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030

"Rząd chce zwiększyć poziom uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym. Realizacja działań zawartych w Strategii umożliwi osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach, w taki sposób, aby mogły funkcjonować w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami" - napisało Centrum Informacyjne Rządu.

Strategia zakłada realizację 113 działań, kluczowych dla nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Dokument przewiduje:

  • reformę systemu orzekania o niepełnosprawności,
  • wypracowanie modelu kompleksowej rehabilitacji,
  • przygotowanie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami,
  • wprowadzenie systemowej usługi asystencji osobistej oraz tzw. opieki wytchnieniowej.

Ponadto zaplanowany jest m.in.

  • rozwój mieszkalnictwa wspomaganego,
  • opracowanie Narodowego Programu Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych,
  • modyfikacja systemu wsparcia finansowego adekwatnego do potrzeb i poziomu niepełnosprawności,
  • modyfikacja systemu świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Planowany jest wzrost współczynnika aktywności zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym

Wysokość środków przewidzianych do realizacji poszczególnych projektów będzie ustalana corocznie przez Radę Ministrów w trakcie prac nad ustawą budżetową. Do realizacji strategii będą mogły być wykorzystywane także środki z Unii Europejskiej. Za koordynację prac związanych z realizacją strategii będzie odpowiadał pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych.

Głównym wskaźnikiem monitorującym realizację celu głównego strategii – jakim jest włączenie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych – jest współczynnik aktywności zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym. W 2019 r. współczynnik ten wynosił 28,8 proc., a jego przewidziany wzrost to 35 proc. w 2025 r. i 45 proc. w 2030 r.

"Strategia uwzględnia postulaty środowiska osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Dokument został zaopiniowany przez Krajową Radę Konsultacyjną do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Polską Radę Języka Migowego, a także liczne organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych" - zapewniła CIR.

Uchwała w sprawie przyjęcia strategii wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Treść przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu nie została jeszcze opublikowana.

Ile jest osób z niepełnosprawnościami w Polsce?

Z danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. wynika, że w Polsce było wówczas 4,7 mln osób z niepełnosprawnościami, co stanowiło 12,2 proc. ludności kraju. Prawne potwierdzenie faktu niepełnosprawności posiadało w 2011 r. przeszło 3,1 mln osób. Natomiast według danych z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, na koniec 2019 r. liczba osób z niepełnosprawnością (prawomocne orzeczenie lub wyroki sądu) wynosiła ponad 4 mln osób, a liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – blisko 300 tys.

Źródło: PAP/Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

PRZECZYTAJ TAKŻE: 100 mln zł z Funduszu Solidarnościowego na rehabilitację leczniczą

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.