Rybocyklib z niemal pięcioletnią medianą całkowitego przeżycia w zaawansowanym raku piersi

Materiał powstał we współpracy z firmą Novartis
opublikowano: 24-02-2021, 18:05
aktualizacja: 15-03-2021, 12:10

Doniesienia z Sympozjum na temat Raka Piersi 2020 w San Antonio.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Podczas Wirtualnego Sympozjum na temat Raka Piersi 2020 w San Antonio (2020 San Antonio Breast Cancer Virtual Symposium) opublikowano zaktualizowane wyniki mediany całkowitego przeżycia (OS) dla rybocyklibu w skojarzeniu z terapią hormonalną. Mediana OS przy stosowaniu rybocyklibu w skojarzeniu z terapią hormonalną wyniosła prawie pięć lat (58,7 miesiąca). Jest to aktualnie najdłuższa kiedykolwiek odnotowana mediana u kobiet w okresie przedmenopauzalnym, chorujących na zaawansowanego raka piersi HR+/HER2– (mediana okresu obserwacji: 53,5 miesiąca)¹. Co istotne, zaawansowany rak piersi u kobiet przed menopauzą jest biologicznie odmienny, bardziej agresywny i jest główną przyczyną zgonów z powodu raka u kobiet w wieku 20-59 lat²’³.

iStock
iStock

W badaniu III fazy MONALEESA-7 oceniano rybocyklib w skojarzeniu z terapią hormonalną jako leczenie początkowe w porównaniu z monoterapią hormonalną u kobiet w okresie przed- i okołomenopauzalnym z zaawansowanym rakiem piersi HR+/HER2–.

Po okresie obserwacji o medianie 53,5 miesiąca, mediana OS u pacjentek przyjmujących rybocyklib w skojarzeniu z terapią hormonalną wyniosła 58,7 miesiąca w porównaniu z 48,0 miesiącami w przypadku samego leczenia hormonalnego¹. Dodatkowo, podobną medianę OS, wynoszącą 58,7 miesiąca, obserwowano w przypadku stosowania rybocyklibu z podgrupą przyjmującą inhibitor aromatazy, w porównaniu z 47,7 miesiąca w podgrupie przyjmującej placebo z inhibitorem aromatazy, a dłuższe przeżycie wykazane w analizach podgrup było spójne z wynikami w populacji pacjentów zaplanowanej do leczenia (intent-to-treat, ITT)¹. Ta eksploracyjna analiza ad hoc jest zgodna z wcześniej opisaną analizą OS z badania MONALEESA-7, przedstawioną na dorocznym spotkaniu American Society of Clinical Oncology (ASCO) w 2019 r. i opublikowaną w New England Journal of Medicine, która wykazała istotne statystycznie wyniki OS dla rybocyklibu w skojarzeniu z terapią hormonalną. Po okresie obserwacji o medianie 42 miesięcy szacowany wskaźnik przeżycia wyniósł w analizie z 2019 r. 70,2 proc. u kobiet, które otrzymywały rybocyklib w skojarzeniu z terapią hormonalną w porównaniu z 46,0 proc. u kobiet, które otrzymywały monoterapię hormonalną⁴.

U pacjentek przyjmujących rybocyklib w skojarzeniu z terapią hormonalną konieczność stosowania chemioterapii występowała ponad cztery lata później (50,9 miesiąca)¹. Nie zaobserwowano nowych zdarzeń niepożądanych.

Onkologia
Ekspercki newsletter z najważniejszymi informacjami dotyczącymi leczenia pacjentów onkologicznych
ZAPISZ MNIE
×
Onkologia
Wysyłany raz w miesiącu
Ekspercki newsletter z najważniejszymi informacjami dotyczącymi leczenia pacjentów onkologicznych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj
O rybocyklibie

Rybocyklib jest aktualnie zarejestrowany w Unii Europejskiej w leczeniu kobiet chorych na miejscowo zaawansowanego lub uogólnionego raka piersi z obecnością receptorów hormonalnych (ang. hormone receptor positive, HR), bez nadekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (ang. human epidermal growth factor receptor 2, HER2) w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy lub fulwestrantem jako leczenie hormonalne pierwszego rzutu, lub u kobiet, które wcześniej otrzymały leczenie hormonalne. U kobiet w okresie przed- lub okołomenopauzalnym leczenie hormonalne należy stosować w skojarzeniu z agonistami gonadoliberyny (LHRH).6 Od 1 września 2020 r. rybocyklib jest refundowany w Polsce w ramach programu lekowego B.9 „Leczenie raka piersi” w leczeniu przerzutowego raka piersi w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy lub w skojarzeniu z fulwestrantem.

Rybocyklib jest lekiem wydawanym na receptę, który może być stosowany zgodnie ze wskazaniami zawartymi w aktualnej charakterystyce produktu leczniczego.

Piśmiennictwo:

  1. Tripathy D, Im S-A, Colleoni M, et al. Updated overall survival (OS) results from the phase III MONALEESA-7 trial of pre- or perimenopausal patients with HR+/HER2− advanced breast cancer (ABC) treated with endocrine therapy (ET) ± ribociclib. Presented at the San Antonio Breast Cancer Symposium, December 9, 2020. Abstract #PD2-04.
  2. Benz CC. Impact of aging on the biology of breast cancer. Crit Rev Oncol Hematol. 2008;66:65-74.
  3. World Health Organization. Top cancer per country, estimated age-standardized mortality rates (World) in 2018, females, all ages. 2018. Available at http://gco.iarc.fr/today/home. Accessed May 2019.
  4. Tripathy D et al. Overall Survival with Ribociclib plus Endocrine Therapy in Breast Cancer. N Engl J Med 2019;381:307-316.
  5. Survival Rates. Metastatic Breast Cancer Network, mbcn.org/3957-2/.
  6. Aktualna charakterystyka produktu leczniczego: Rybocyklib.

Opracowano na podstawie komunikatu globalnego Novartis, dostępnego w pełnej wersji na stronie www.novartis.com.

PL2102188707

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.