RPO: trzeba ujednolicić prawo pobytu rodziców z dzieckiem w szpitalu

oprac. kl
16-01-2017, 07:53

Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował do ministra o ujednolicenie praktyk dotyczących prawa rodziców do pobytu w szpitalu z dzieckiem. Pismo jest skutkiem wielu skarg od rodziców i opiekunów, którzy mają problem z opieką nad dzieckiem w czasie pobytu w placówkach medycznych.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

RPO podkreśla, że z uwagi na brak powszechnie obowiązujących wytycznych, każdy szpital samodzielnie ustala koszty pobytu rodzica przy chorym dziecku. Ceny za dobę wahają się od kilku do kilkunastu złotych, przy czym jedne placówki pobierają opłatę jedynie za udostępnienie łóżka i pościeli, inne także za zużytą wodę, energię elektryczną, a nawet środki czystości. 

Jak twierdzi rzecznik, taka sytuacja jest wynikiem braku standaryzacji prawa z zakresu świadczeń składających się na prawo do pobytu rodzica (opiekuna) z dzieckiem w szpitalu. 

Pismo do szefa resortu zdrowia w tej sprawie top wynik skarg, które docierają do rzecznika. „Sposób realizacji prawa pacjenta do opieki pielęgnacyjnej (osobna sala czy dodatkowe łóżko w sali, gdzie przebywa dziecko) jest zatem uzależniony nie tylko od warunków (głównie lokalowych i organizacyjnych) konkretnego szpitala, lecz również niejednokrotnie od dobrej woli władz szpitala” – czytamy.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował  o pilne zajęcie pilnych działań w celu ujednolicenia przepisów. Przypomina też, że kwestię dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad osobą przebywającą w szpitalu reguluje ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186 ze zm.). Przytacza także art. 72 ust. 2 Konstytucji RP, mówiący o zasadzie priorytetu roli rodziców (opiekunów prawnych) w sprawowaniu opieki nad dzieckiem i subsydiarnej roli władz publicznych w tym zakresie. 

RPP uznaje, że w świetle obecnej sytuacji należy stwierdzić, iż państwo nie wywiązuje się należycie z obowiązku szerokorozumianej ochrony rodziny, czego skutkiem jest brak pełnej możliwości korzystania z dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ze strony rodzica. 

„Nie ulega wątpliwości, że pobyt rodzica w szpitalu podczas hospitalizacji dziecka, wypełnia potrzeby uczuciowo – emocjonalne dziecka, zwłaszcza małego, wycisza i zapewnia poczucie bezpieczeństwa i ma szczególne znaczenie w przypadku hospitalizacji najmłodszych dzieci oraz dzieci przewlekle i terminalnie chorych” – kontynuuje rzecznik. 

RPO domaga się działań zmierzających do dostosowania podmiotów leczniczych pod względem lokalowo - materialnym do potrzeb rodziców (opiekunów). Zagadnienie to powinno zostać szczegółowo określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego z realnym uprawnieniem do sprawnego egzekwowania tego prawa. 

 

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: oprac. kl

Najważniejsze dzisiaj
Puls Medycyny
/ RPO: trzeba ujednolicić prawo pobytu rodziców z dzieckiem w szpitalu
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.