RPO o ministerialnym projekcie ustawy ws. Ośrodka w Gostyninie: nie spełnia standardów przyjętych w Europie

EG/RPO
opublikowano: 04-05-2022, 16:03

Zdaniem Marcin Wiącka, rzecznika praw obywatelskich, przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym nie uwzględnił wielu zgłaszanych przez RPO postulatów. Co więcej, zapisy projektu stoją w sprzeczności ze standardami przyjętymi w państwach takich jak Holandia i Niemcy w zakresie przestrzegania praw pacjenta.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Większość uwag, jakie do projektu nowelizacji złożył RPO, dotyczą troski o poszanowanie praw pacjenta przysługujących osobom przebywający w KOZZD.
Pixabay

Chodzi o przekazaną do konsultacji na początku kwietnia nowelizację tzw. ustawy o KOZZD, czyli o nowelę ustawy z 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób oraz innych ustaw. Część zapisów projektu nowelizacji RPO ocenia pozytywnie, jednak Marcin Wiącek zwraca też uwagę na istotne braki w projektowanych przepisach.

Dobra zmiana w nowelizacji ustawy o KOZZD

Jakie zapisy projektu nowelizacji RPP ocenił pozytywnie? To między innymi większe zróżnicowanie zasad wyznaczania sądów, które będą mogły oceniać rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego w Płocku o potrzebie dalszego umieszczenia pacjentów w KOZZD. Za prawidłowy kierunek działań RPP uznał też stworzenie katalogu czynności, które powinny być bezwzględnie wykonane wobec osoby przyjmowanej do ośrodka.

“Pożądane było również zapewnienie bezpłatnej, finansowanej ze środków publicznych opieki zdrowotnej pacjentom, bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Rozwiązanie to uporządkuje i zlikwiduje problemy. Uzupełnia lukę, która pewną grupę pacjentów KOZZD pozostawiała poza systemem publicznej opieki zdrowotnej” - przyznaje RPO.

Ustawa o KOZZD. Na jakie luki w projekcie zwraca uwagę ROP

Większość uwag, jakie do projektu nowelizacji złożył RPO, dotyczą troski o poszanowanie praw pacjenta przysługujących osobom przebywający w KOZZD. Jak wskazuje RPO, w projekcie znalazły się przepisy, które umożliwią osadzenie w zasadzie nieograniczonej liczby pacjentów, bez zważania na ewentualne przeludnienie.

“Z uwagi na charakter Ośrodka powierzchnia mieszkalna na jedną osobę powinna wynosić nie mniej niż 6 m². Zapewni to pacjentom minimum prywatności, przyczyni się do lepszej realizacji zasady humanitarnego traktowania oraz pozwoli na efektywniejszą terapię. (...) Projekt nie zawiera istotnych praw osób umieszczonych w Ośrodku, m.in. do: odpowiedniego ze względu na zachowanie zdrowia wyżywienia, odzieży, warunków bytowych, pomieszczeń oraz świadczeń zdrowotnych i odpowiednich warunków higieny, kształcenia i samokształcenia oraz wykonywania twórczości własnej, korzystania z urządzeń i zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych, radia, telewizji, książek i prasy” - wskazuje RPO.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Wątpliwości RPO wzbudzają też m.in. zapisy o monitoringu w ośrodku, zgodnie z którymi może on być wykorzystywany nie tylko w częściach wspólnych, oraz ograniczanie osadzonym czasu i częstotliwości widzeń.

Postulowane przez RPO zmiany ustawy, które nie zostały ujęte w projekcie nowelizacji ustawy o KOZZD

Jak podkreśla Rzecznik, projektowane zmiany nadal nie regulują wszystkich praw i wolności pacjentów ośrodka. Chodzi m.in o:

  • brak możliwości zastosowania systemu dozoru elektronicznego przy nadzorze prewencyjnym;
  • brak przepisów w sytuacji kolizji pobytu w KOZZD np. z tymczasowym aresztowaniem czy pobytem w zakładzie psychiatrycznym w wyniku zastosowania środka zabezpieczającego;
  • lukę prawną, która nie pozwala sądowi na uchylenie nadzoru prewencyjnego w przypadku osadzenia osoby stwarzającej zagrożenie w zakładzie karnym lub zakładzie psychiatrycznym;
  • brak przepisów stanowiących o rozdzieleniu kobiet i mężczyzn w trakcie pobytu w ośrodku;
  • brak wskazań co do składu orzekającego sądu co do zamiany nadzoru prewencyjnego w KOZZD;
  • brak przepisów regulujących właściwość sądu, w którym wykonywany ma być nadzór prewencyjny;
  • brak przepisów regulujących procedury postępowania w przypadku wypisania pacjenta z ośrodka, wymagającego następnie umieszczenia w specjalistycznych placówkach pomocowych np. DPS lub noclegowni.

Źródło: RPO

O projekcie nowelizacji pisaliśmy tutaj: Zapowiedź projektu ustawy o postępowaniu wobec przestępców z zburzeniami psychicznymi

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.