RPO: Konieczne jest utworzenie Rady ds. Leczenia Niepłodności

EG/PAP
opublikowano: 25-09-2019, 13:02

Brak Rady do spraw Leczenia Niepłodności może naruszać prawa obywateli - uważa Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. RPO zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o zajęcie stanowiska.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Adam Bodnar wskazuje, że obowiązek powołania Rady do spraw Leczenia Niepłodności wynika z ustawy o leczeniu niepłodności. Art. 72 ustawy przewiduje utworzenie Rady jako organu opiniodawczo-doradczego ministra zdrowia, składającego się z ekspertów z różnych dyscyplin naukowych, w szczególności prawa i medycyny oraz filozofii w zakresie etyki. Zgodnie z ustawą, członków Rady powołuje i, w określonych ustawowo przypadkach, odwołuje minister zdrowia.

RPO w liście do ministra zdrowia zwrócił uwagę, że od lat zajmuje się problematyką leczenia niepłodności i podejmuje szereg działań w tym obszarze, dotyczących m.in. dostępu do aktualnych metod leczniczych czy finansowania metody in vitro. W przeszłości interweniował już w sprawie niepowołania przez szefa resortu zdrowia Rady ds. Leczenia Niepłodności.

Zdaniem RPO, brak inicjatywy w tym zakresie prowadzi do pozbawienia skuteczności przepisów zamieszczonych w rozdziale 11 wspomnianej ustawy  dotyczących działalności Rady, może również przekładać się na ograniczanie praw obywateli.

Do zadań Rady należy m.in. opracowywanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych i innych dokumentów w zakresie leczenia niepłodności.

"Organ ten powinien ponadto podejmować działania informacyjne dotyczące m.in. czynników mających wpływ na potencjał rozrodczy człowieka czy metod leczenia niepłodności. Ponadto Rada ma za zadanie upowszechniać standardy postępowania oraz zasady deontologiczne w zakresie leczenia niepłodności, w tym stosowania procedur medycznie wspomaganej prokreacji" - pisze RPO.

"Jestem przekonany, że istnienie takiego gremium eksperckiego, jakim jest Rada ma istotne znaczenie z perspektywy zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych i upowszechniania wiedzy wśród społeczeństwa oraz dobrych zasad postępowania pośród lekarzy w zakresie leczenia niepłodności. W związku z tym, za celowe uważam podjęcie działań zmierzających do powołania przewidzianego ustawowo organu zajmującego się kompleksowo i w sposób ciągły przedmiotową problematyką" - podkreślił w liście Adam Bodnar.

Ustawa o leczeniu niepłodności uchwalona w 2015 roku pozwala na korzystanie z procedury in vitro małżeństwom oraz osobom we wspólnym pożyciu. Leczenie tą metodą może być podejmowane po wyczerpaniu innych metod leczenia prowadzonych przez co najmniej rok.

Zarząd województwa mazowieckiego zatwierdził wybór podmiotów, które będą realizować program in vitro. Ze wsparcia samorządu województwa mazowieckiego skorzysta 440 par. W sumie władze Mazowsza przeznaczyły na ten cel blisko 6,7 mln zł.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Podmioty medyczne realizujące program in vitro na Mazowszu wybrane

Tylko 107 par skorzystało w 2017 r. z rządowego programu prokreacyjnego

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: EG/PAP

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.