RPD: dobro małych pacjentów wyparte przez zimne kalkulacje

RPD/kl
opublikowano: 06-03-2017, 13:05

Marek Michalak uważa, że nowa organizacja poz nie zabezpiecza potrzeb zdrowotnych dzieci i apeluje do premier Beaty o „osobiste zaangażowanie” w rozwiązanie problemu.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Rzecznika niepokoi rola pediatrów w projektowanym systemie ochrony zdrowia. Zmiany przewidują, że lekarz pediatra będzie mógł pracować jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie przepisów przejściowych ustawy jedynie do 2025 r. 

Rzecznik prasowy podkreśla, że dzieci są specyficznymi pacjentami i charakteryzują się odmiennymi potrzebami zdrowotnymi. Trafne odczytanie potencjalnych zagrożeń zdrowotnych dziecka wymaga predyspozycji i umiejętności nawiązywania skutecznego z nim kontaktu.

„Lekarz pediatra i lekarz medycyny rodzinnej w podstawowej opiece zdrowotnej mają ważne zadania, które wymuszają – w najlepszym tego słowa znaczeniu – współpracę, gwarantującą dostępność dziecka do właściwej pomocy medycznej, najbliżej jego  miejsca zamieszkania” – pisze RPD w wystąpieniu do Premier Beaty Szydło.

Marek Michalak  jest też zaniepokojony działaniami Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która w grudniu 2016 r. oceniła, że spośród 35 grup poddanych wycenie, aż 20 taryf powinno zostać obniżonych, w zależności od grupy od 2 do 60 procent.

„Odnoszę wrażenie, że myślenie o prawach najmłodszych pacjentów zostało wyparte zimnym kalkulowaniem budżetu. Obniżenie taryf doprowadzi do istotnych trudności finansowania działalności placówek leczniczych potencjalnie zagrażającej zdrowiu i życiu dzieci będących pod ich opieką. Może być przyczyną np. ograniczenia czasu pobytu dziecka w szpitalu bądź zmian kadrowych. Obecna propozycja AOTMiT, nie wprowadza wyłącznie korekty do rozliczeń świadczeń najkorzystniej wycenionych, lecz sprowadza ich wycenę do poziomu niedofinansowania”– wylicza zagrożenia Rzecznik.

Marek Michalak o skuteczne zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych dzieci apeluje od lat. W skutek brak wiarygodnych działań ze strony resortu zdrowia Rzecznik zwrócił się o do Premier Beaty Szydło „o osobiste zaangażowanie i wnikliwą analizę przedstawionej problematyki oraz pilne podjęcie działań, które zabezpieczą dobro najmłodszych Polaków.”

KOMENTARZ RZECZNIKA PRAW DZIECKA

Konwencja o prawach dziecka, której Polska jest inicjatorem i sygnatariuszem w art. 24 wskazuje, że Państwa – Strony uznają prawo dziecka do jak najwyższego poziomu zdrowia i udogodnień w zakresie leczenia chorób oraz rehabilitacji zdrowotnej. Zasadna jest refleksja nad współczesnym odczytywaniem tego zapisu i dokonanie rzetelnej oceny, czy proponowane rozwiązania zmierzają do zapewnienia dzieciom poziomu dostępności do świadczeń zdrowotnych odpowiadającemu nowoczesnym standardom medycznym.

Niezbędne jest umieszczenie lekarza pediatry w zespole POZ, adekwatna wycena kosztów realizacji świadczeń pediatrycznych oraz wnikliwa ocena rozmieszczenia specjalistycznych pediatrycznych placówek leczniczych. Konieczne jest również uwzględnienie w przepisach o tzw. sieci szpitali dodatkowego elementu wskazującego jednoznacznie o zapewnieniu finansowania profilu pediatria we wszystkich podmiotach, które realizowały dotychczas świadczenie.

 

 

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: RPD/kl

Puls Medycyny
Inne / RPD: dobro małych pacjentów wyparte przez zimne kalkulacje
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.