Rozporządzenie MZ  ws. substancji wzbogacających. Co nie będzie mogło wchodzić w skład suplementów?

MS/PAP
opublikowano: 12-01-2022, 12:35

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności. Wskazuje on na substancje, które nie będą mogły wchodzić w skład środków spożywczych, w tym suplementów diety.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Projekt rozporządzenia ws. substancji wzbogacających dodawanych do żywności wskazuje, co nie będzie mogło wchodzić w skład m.in. suplementów diety
FOT. Pixabay

Jak wskazuje projektodawca celem rozporządzenia jest określenie wykazu substancji innych niż witaminy i składniki mineralne zakazanych w produkcji środków spożywczych z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów. Dotyczy to w szczególności suplementów diety.

Obecne regulacje nie zawierają substancji zakazanych

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz. U. z 2018 r. poz. 1951) wdraża dyrektywę 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych.

Zgodnie z przepisami tej dyrektywy obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia zawiera jedynie wykaz witamin i składników mineralnych oraz ich formy chemiczne, które mogą być stosowane w produkcji suplementów diety oraz dodatkowe wymagania dotyczące ich zawartości w suplementach diety.

Kwestie dotyczące obecności w suplementach diety substancji innych niż witaminy i składniki mineralne nie są regulowane przepisami unijnymi.

Niedozwolone substancje wskazał specjalny zespół

Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa do suplementów diety dodawane są różne substancje, które mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie i życie konsumentów.

Sprawami dotyczącymi obecności tych substancji w suplementach diety zajmuje się Zespół do spraw Suplementów Diety przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej, zwany dalej “Zespołem”.

Opierając się na danych naukowych wskazujących na zagrożenie bezpieczeństwa konsumentów w przypadku stosowania pewnych substancji, w dniu 30 sierpnia 2021 r. Zespół przyjął uchwałę nr 6/2021 w sprawie niektórych substancji i surowców roślinnych niedozwolonych do stosowania w suplementach diety.

Lista substancji i surowców roślinnych, które nie mogą być stosowane w suplementach diety stanowiąca załącznik nr 1 do wskazanej uchwały zawiera 7 substancji lub grup substancji i surowców roślinnych, które nie powinny być stosowane w suplementach diety z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Tych substancji nie będzie można używać

Lista substancji lub grup substancji zakazanych zawiera:

  • chlorowodorek johimbiny oraz grupa johimbiny
  • pieprz metystynowy (Piper methysticum) znany również jako kava kava
  • pankreatyna
  • ibutamoren (mesylan ibutamorenu)
  • DMAA (w szczególności określana jako: 1,3-DMAA; 1,3-dimetyloamyloamina; 1,3-dimetylopentyloamina; 2-amino-4-metyloheksan; 2-heksanamina, 4-metylo-(9CI); 4-metylo-2-heksanamina; 4-metylo-2-heksyloamina; dimetyloamyloamina, geranamina metyloheksanamina; metyloheksanenamina
  • ligandrol (LGD-4033)
  • ostaryna (enobosarm).

Ponadto 28 października 2021 r. Zespół przyjął uchwałę nr 9/2021 zmieniającą uchwałę nr 6/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie niektórych substancji i surowców roślinnych niedozwolonych do stosowania w suplementach diety. W związku z tą uchwałą do załącznika nr 1 uchwały nr 6/2021 dodane zostały kolejne 3 substancje, które nie powinny być stosowane w suplementach diety z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów. Są to następujące substancje:

  • andaryna
  • RAD-140
  • świerzbiec właściwy

Chodzi o bezpieczeństwo klientów

Opierając się na ustaleniach Zespołu, projektodawca, mając na względzie bezpieczeństwo konsumentów, w projektowanym rozporządzeniu uwzględnił wszystkie substancje wymienione w ww. uchwałach Zespołu jako substancje zakazane w produkcji środków spożywczych.

Tym samym, po wejściu w życie procedowanych przepisów, substancje te będą zakazane w produkcji środków spożywczych, w tym suplementów diety, i w konsekwencji nie będą mogły być ich składnikami.

Rozporządzenia wyeliminuje z rynku produkty szkodliwe

Projekt rozporządzenia, o którym mowa w dniu 11 stycznia trafił do konsultacji i opiniowania publicznego. Termin zgłaszania uwag ustalono na 30 dni.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie można wprowadzać do obrotu środków spożywczych, w tym suplementów diety, zawierających wymienione w załączniku substancje inne niż witaminy i składniki mineralne, a środki spożywcze je zawierające, głównie suplementy diety, wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą mogły pozostawać w obrocie nie dłużej niż przez 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Rynek suplementów diety: wartość tego sektora może osiągnąć do końca 2021 roku nawet 6,5 mld zł

Suplementy diety mają być bezpieczniejsze. Ma to zapewnić projekt rozporządzenia MZ

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.