Rozliczanie środków na podwyżki w poz

Sławomir Molęda
opublikowano: 30-01-2008, 00:00

Puls Medycyny pyta Narodowy Fundusz Zdrowia o rozliczanie środków na podwyżki wynagrodzeń w poz. To problem, z którym zwrócili się do nas czytelnicy, prosząc o interwencję.;

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.U. nr 149, poz. 1076 ze zm.), stawka kapitacyjna w umowach zawartych na 2007 r. ze świadczeniodawcami udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wzrosła z mocy prawa o kwotę środków finansowych przekazanych na wzrost wynagrodzeń. Z informacji uzyskanych od naszych czytelników wynika, że kwota przekazywana na wzrost wynagrodzeń nie była wyodrębniana z należności otrzymywanych z oddziału wojewódzkiego funduszu za realizację świadczeń. W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Czy świadczeniodawcy udzielający świadczeń w zakresie poz mają obowiązek samodzielnego obliczania i wydzielania z każdorazowej należności otrzymanej od oddziału funduszu z tytułu realizacji tychże świadczeń, kwoty przekazanej im na wynagrodzenia zgodnie z przepisami ustawy „podwyżkowej"?

Fundusz odpowiada

Środki finansowe na realizację ustawy „podwyżkowej" przekazywane są świadczeniodawcom realizującym usługi medyczne w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w ramach rocznych bazowych kapitacyjnych stawek ustalonych dla poszczególnych zakresów świadczeń, określonych w umowie zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przeznaczenie przez świadczeniodawców wzrostu stawki kapitacyjnej w roku 2007 w odniesieniu do stawki kapitacyjnej obowiązującej w umowach na 2005 r. lub w odniesieniu do średniej stawki kapitacyjnej obowiązującej w umowie na rok 2005 w danym oddziale wojewódzkim funduszu wynika z przepisów art. 3 ust. 3-5 ww. ustawy. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1b i 2b ww. ustawy, świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej w roku 2007 przeznaczają środki w wysokości wyznaczonej w oparciu o przepisy art. 3 ust. 4 ustawy, tj. równowartości iloczynu średniej stawki kapitacyjnej w skali kraju, obliczonej na podstawie umów zawartych przez NFZ na rok 2005 oraz 30 proc. i wskaźnika określonego w pkt 1 załącznika do ustawy w wysokości 0,63.
Z uwagi na zmienną w trakcie roku liczbę pacjentów ujętych na listach aktywnych poz w poszczególnych zakresach świadczeń, kwoty związane z realizacją ustawy „podwyżkowej" kształtują się na różnym poziomie w poszczególnych okresach sprawozdawczych. W związku z tym w celu umożliwienia świadczeniodawcom prawidłowego rozliczenia się z wykorzystania przekazanych przez fundusz środków na wzrost wynagrodzeń w oddziałach wojewódzkich finalizowane są prace związane z wdrożeniem systemu umożliwiającego automatyczne generowanie raportów dla świadczeniodawców o wysokości przekazanych w roku bieżącym środków na wzrost wynagrodzeń.

Komentarz do stanowiska NFZ

Chociaż Narodowy Fundusz Zdrowia nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy świadczeniodawcy poz mają obowiązek samodzielnego obliczania i wydzielania z otrzymanych należności kontraktowych kwot przekazanych na wzrost wynagrodzeń, to jednak niedwuznacznie wskazuje na to, że mogą być oni rozliczani z wykorzystania tych kwot. Muszą więc znać ich wysokość. Zapewniając o wdrożeniu systemu informującego o wysokości kwot przekazanych na wzrost wynagrodzeń w bieżącym roku, fundusz pozostawia świadczeniodawcom poz problem wyliczenia tych kwot za rok ubiegły. Ponieważ NFZ poprzestaje na zdawkowym odwołaniu się do przepisów ustawy „podwyżkowej", przedstawiam poniżej, jak takie wyliczenia mają wyglądać.
Aby ustalić wysokości kwot przekazanych na wzrost wynagrodzeń, trzeba najpierw wyliczyć wzrost kapitacyjnej stawki rocznej (WSK). W tym celu należy pomnożyć średnią stawkę kapitacyjną dla danego zakresu świadczeń poz (SSK), określoną w art. 3 ust. 4 ustawy „podwyżkowej", przez 30 proc. oraz przez wskaźnik udziału kosztów pracy wynoszący 0,63. Obliczenia te można wyrazić następującym wzorem:
WSK = SSK x 30% x 0,63. Wysokości wzrostu kapitacyjnej stawki rocznej w poszczególnych zakresach wynoszą: lekarz poz - 11,51 zł, pielęgniarka poz - 2,7 zł, położna poz - 1,25 zł, pielęgniarka szkolna - 4,88 zł itd. Wzrost kapitacyjnej stawki rocznej wyraża kwotę przekazaną na wzrost wynagrodzeń na jednego pacjenta w ciągu roku, bez uwzględnienia współczynników korygujących.
Aby ustalić kwotę przekazaną na wzrost wynagrodzeń w danym miesiącu, należy dokonać obliczeń analogicznych do tych, jakie wykonuje się w celu ustalenia należności miesięcznych, tzn. przemnożyć wzrost stawki kapitacyjnej przez liczby zadeklarowanych pacjentów w danych grupach wiekowych z uwzględnieniem współczynników korygujących i otrzymaną sumę podzielić na 12.
Na koniec warto podkreślić, że przeprowadzenie powyższych wyliczeń wydaje się niezbędne tylko u tych świadczeniodawców poz, którzy zobowiązani są do przeznaczenia całej kwoty z ustawy „podwyżkowej" na wzrost wynagrodzeń. Są to zakłady opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy. Pozostali świadczeniodawcy poz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, zobowiązani są do przeznaczenia na wzrost wynagrodzeń jedynie części tej kwoty. Ponieważ przepisy nie określiły, o jaką część chodzi, świadczeniodawcy ci nie muszą przeprowadzać żadnych rozliczeń. Wystarczy, że na wzrost wynagrodzeń przeznaczą dowolną kwotę.
Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.