Resort zdrowia proponuje pozasądowy tryb dochodzenia odszkodowania za błąd medyczny

Sławomir Molęda
20-10-2010, 00:00

Ministerstwo Zdrowia zamierza wprowadzić pozasądowy tryb dochodzenia odszkodowań za błędy medyczne popełniane w szpitalach.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Powołane specjalnie w tym celu komisje mają ustalać, czy błąd rzeczywiście wystąpił. Na tej podstawie zakłady ubezpieczeń mają proponować wysokość odszkodowań. Pacjent, który przyjmie propozycję, zrzeka się dalszych roszczeń; odrzucając ją, będzie mógł wystąpić do sądu. Komisje mają działać od 2012 roku.

Szybsze ustalenie odpowiedzialności lekarza

Propozycje ministerstwa zawarte zostały w projekcie nowelizacji ustawy o prawach pacjenta. Celem jest usprawnienie postępowań w sprawach o odszkodowania za błędy medyczne, które obecnie ciągną się latami. Podstawowym założeniem jest odstąpienie od dochodzenia winy, co wiąże się z niewspółmiernym nakładem czasu i kosztów, zwłaszcza w przypadku błędów szpitalnych. Poprzestaje się na ustaleniu tego, czy błąd istotnie wystąpił. Projekt ogranicza się do błędów w diagnozie, leczeniu, operowaniu i stosowaniu leków lub wyrobów medycznych, w wyniku których nastąpiło zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta.

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy będzie mógł wystąpić z wnioskiem o ustalenie błędu w terminie roku od dnia, w którym dowiedział się o szkodzie. W przypadku śmierci pacjenta wniosek będą mogli złożyć jego spadkobiercy w ciągu roku od dnia śmierci. W obu przypadkach wniosku nie będzie można składać później niż 3 lata od dnia, w którym błąd nastąpił. Uniemożliwia to dochodzenie odszkodowań za błędy, których skutki ujawnią się po 3 latach.
Wniosek ma być rozpatrywany przez wojewódzką komisję do spraw orzekania o błędach medycznych właściwą ze względu na siedzibę szpitala. Dziesięciu członków komisji ma powoływać wojewoda, a po jednym minister zdrowia i rzecznik praw pacjenta. Kandydatów na członków zgłaszać mają organy samorządów zawodów medycznych i prawniczych oraz organizacje społeczne. Komisja ma orzekać w składach 4-osobowych. W pracach komisji, poza naradą i głosowaniem, mają uczestniczyć przedstawiciele szpitala i zakładu ubezpieczeń oraz pacjent lub jego przedstawiciel. Będą oni zobowiązani do składania wyjaśnień. Komisja będzie też mogła przeprowadzać wizytację szpitala i korzystać z opinii specjalistów.

Odszkodowanie albo zadośćuczynienie

Jedynym celem postępowania będzie ustalenie, czy doszło do błędu. Ma to następować w terminie 3 miesięcy. Orzeczenia mają zapadać większością 3/4 głosów składu orzekającego. Po sporządzeniu uzasadnienia orzeczenia mają być doręczane stronom, które będą miały 14 dni na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek ma być rozpatrywany w ciągu 30 dni w innym składzie orzekającym. Po ustaleniu błędu następować będzie ustalenie wysokości odszkodowania. Czynić tego nie będzie komisja, lecz zakład ubezpieczeń, przedstawiając pacjentowi propozycję wysokości odszkodowania albo zadośćuczynienia (do 100 000 zł, a w przypadku śmierci do 300 000 zł) lub renty (do 3000 zł). Pacjent ma 7 dni na przyjęcie bądź odrzucenie propozycji. Przyjmując ją, zrzeka się dalszych roszczeń; odrzucając, może wystąpić do sądu o wyższe kwoty. Pacjent poniesie koszty postępowania tylko w razie wydania orzeczenia o braku błędu.

Jednocześnie przewiduje się nałożenie na zakłady opieki zdrowotnej obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Zakres tego ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną określi minister finansów w drodze rozporządzenia.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
Tematy
Puls Medycyny
Prawo / Resort zdrowia proponuje pozasądowy tryb dochodzenia odszkodowania za błąd medyczny
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.