Relacja z IX konferencji "Polityka lekowa"

Redakcja
opublikowano: 04-11-2020, 18:37

IX edycja konferencji "Polityka lekowa", która odbyła się w lipcu 2020 r., w związku z pandemią COVID-19 przyjęła formułę on-line. Zaproszeni eksperci dyskutowali m.in. o rozwoju medycyny personalizowanej, niezaspokojonych potrzebach pacjentów z chorobami rzadkimi i autoimmunologicznymi, a także o najpilniejszych wyzwaniach stojących przed branżą farmaceutyczną. Nie mogło również zabraknąć tematu koronawirusa SARS-CoV-2 i jego wpływu na system ochrony zdrowia w Polsce.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wymusiła na placówkach onkologicznych kontynuowanie leczenia pacjentów w warunkach zaostrzonego reżimu sanitarnego. Większość ośrodków stawiła czoła temu wyzwaniu. Nie byłoby to możliwe bez rozwiązań, przyjętych na początku pandemii, jak również nowoczesnych form terapii. W trakcie debaty „Zmiany w sposobie realizacji programów lekowych — czy rozwiązania z czasu pandemii COVID-19 powinny zostać utrzymane?” eksperci dyskutowali na temat zmian, jakie na czas pandemii wdrożono w kwestii realizacji onkologicznych programów lekowych, a także zastanawiali się, które z rozwiązań optymalizujących farmakoterapię powinny na dobre zagościć w polskim systemie ochrony zdrowia.

Polska onkologia znajduje się w procesie nieustających zmian, które dotyczą zarówno jej kwestii organizacyjnych, jak i finansowania. Trwająca, kompleksowa reforma ma szansę zmienić opiekę nad chorymi onkologicznymi, ale - jak zaznaczają klinicyści - do finalnego, optymalnego modelu nadal daleka droga. Czy centralizacja leczenia wysokospecjalistycznego wpłynie na efektywniejsze wydatkowanie środków na onkologiczne programy lekowe? Odpowiedzi m.in. na te i inne pytania szukali eksperci zaproszeni do debaty „Możliwości leczenia komplementarnego oraz zmiany w modelu organizacyjnym i finansowania onkologii - gdzie jesteśmy i w jakim kierunku zmierzamy?”

Leczenie personalizowane jest już niemal standardem w onkologii, a wprowadza się je także w innych dziedzinach medycyny. Aby chorzy mieli dostęp do takich terapii, lekarze muszą dysponować wachlarzem nowoczesnych leków i narzędziami diagnostycznymi, które pozwalają na dokładne ustalenie rozpoznania oraz stopnia zaawansowania procesu nowotworowego. O tym, czy medycyna personalizowana jest w Polsce stosowana zgodnie ze światowymi standardami, rozmawiali uczestnicy debaty „Znaczenie rozwoju medycyny precyzyjnej, celowanej oraz personalizowanej i innowacyjnych terapii lekowych”.

Choroby rzadkie i autoimmunologiczne ograniczają codzienne funkcjonowanie psychospołeczne oraz obniżają jakość życia pacjentów. Specyfika tych schorzeń sprawia, że osoby chore wymagają skoordynowanej i całościowej opieki. O potrzebach chorych rozmawiali eksperci podczas konferencji „Choroby rzadkie i autoimmunologiczne – jak usprawnić ich diagnostykę oraz leczenie?”, biorąc pod lupę diagnostykę i leczenie atopowego zapalenia skóry, nieswoistych chorób zapalnych jelit oraz idiopatycznego włóknienia płuc.

Eksperci rozmawiali także o sytuacji chorych na choroby przewlekłe. Podczas debaty „Znaczenie dostępu do leczenia chorób przewlekłych w dobie pandemii COVID-19” zastanawiano się, jak w tym trudnym czasie udało się zorganizować opiekę nad pacjentami z chorobami przewlekłymi i jakie wyzwania na tym polu są wciąż przed specjalistami.

Hospitalizacja dzieci zakażonych rotawirusem stanowi znaczne obciążenie dla oddziałów pediatrycznych. Leczenie to generuje także koszty pośrednie, związane m.in. z absencją chorobową opiekunów. Badania pochodzące z krajów, które wprowadziły szczepionki przeciw rotawirusom wykazały, że poniesione na ten cel koszty zwracają się w ciągu dwóch lat. Czy i jak pandemia koronawirusa zmieniła społeczne podejście do szczepień ochronnych? O tym dyskutowali eksperci podczas debaty „Znaczenie szczepień ochronnych”.

O ile zasadności szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży się nie kwestionuje, o tyle nadal niewystarczające wydają się wiedza i świadomość społeczna dotyczące szczepień zalecanych osobom dorosłym. A przecież szczepionka podana w dzieciństwie nie gwarantuje trwałej odporności. Ponadto z populacji ogólnej można wyodrębnić grupy podwyższonego ryzyka, w których nawet grypa, uchodząca za niegroźną chorobę, może przebiegać z poważnymi powikłaniami – przekonywali eksperci podczas debaty „Szczepienia dla dorosłych – nadal niedoceniane narzędzie profilaktyki”.

Z kolei eksperci uczestniczący w debacie „Patriotyzm gospodarczy w obszarze zdrowia, czyli nowe znaczenie Refundacyjnego Trybu Rozwojowego”, nie mieli wątpliwości, że sektor farmaceutyczny nie tylko generuje PKB kraju, ale również wnosi do Polski dodatkową wartość w postaci gwarancji bezpieczeństwa lekowego Polaków. W trakcie dyskusji zastanawiano się, jakich efektów gospodarczych i zdrowotnych można spodziewać się po wdrożeniu mechanizmów wsparcia branży, a także jakie możliwości rozwoju pojawią się przed sektorem farmaceutycznym w perspektywie nadchodzących dziesięcioleci.

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.