Regions4PerMed - międzynarodowy projekt wspierający rozwój medycyny personalizowanej

materiały prasowe
opublikowano: 21-12-2020, 14:54

Międzyregionalna współpraca łączy ekspertów z północnych i środkowych Włoch, Niemiec, Hiszpanii i Polski wokół działań na rzecz wykorzystania personalizowanej opieki zdrowotnej i wdrażania innowacyjnych interwencji dotyczących e-zdrowia.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Projekt “Regions4Permed - Interregional coordination for a fast and deep uptake of personalised health” ma na celu koordynację międzyregionalną na rzecz wykorzystania personalizowanej opieki zdrowotnej oraz zwiększenie zaangażowania władz regionalnych, naukowców i decydentów w jej wdrażanie. Projekt wspiera nawiązanie dialogu między 5 regionami europejskimi i umożliwienie wspólnych inwestycji w medycynie personalizowanej. Obejmuje:

  • Lombardię (Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica),
  • Toskanię (Tuscany Life Sciences),
  • Saksonię (Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst),
  • Galicję (Axencia de Coñecemento en Saúde)
  • i Dolny Śląsk (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego).

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jest jedynym ośrodkiem akademickim w ramach konsorcjum. Projekt jest finansowany w ramach programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020.

“Celem medycyny personalizowanej, która polega na doborze metod leczenia uwzględniających indywidualne cechy pacjenta, jest optymalizacja całego procesu terapeutycznego. Można powiedzieć, że jest to leczenie szyte na miarę indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Takie podejście do leczenia minimalizuje ryzyko niepowodzenia bądź wystąpienia niepożądanych skutków i wpływa na wzrost efektywności terapii zarówno pod względem klinicznym, jak i ekonomicznym. Z tych względów tak ważne jest propagowanie wiedzy na temat personalizowanej opieki zdrowotnej – tłumaczy prof. Donata Kurpas, kierownik projektu po stronie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, i dodaje: - Wdrażanie personalizowanych rozwiązań niesie wyzwania dla całej branży medycznej, w tym małych i średnich, ale także dużych przedsiębiorstw. Jednak stratyfikacja pacjentów może poprawić wyniki interwencji klinicznych i obniżyć koszty opieki, a personalizowane plany opieki umożliwiają realizację celowanej prewencji w grupach ryzyka, dlatego warto podjąć trud zniesienia barier, z którymi się zmagamy. Wymaga to wymiany doświadczeń między przedstawicielami władz samorządowych, instytucji naukowych, organizacji pacjentów, świadczeniodawców, instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie opieką zdrowotną i systemami informacji w opiece zdrowotnej oraz przedsiębiorcami zajmującymi się technologiami ukierunkowanymi na zdrowie w opiece integrowanej. I właśnie z myślą o tym dialogu prowadzony jest projekt Regions4PerMed”.

Działania projektowe Regions4PerMed są skoncentrowane wokół 5 strategicznych obszarów:

  • Big Data w medycynie i elektroniczna dokumentacja medyczna - ich rozwój może wspierać interwencje w zakresie promocji zdrowia i prewencji chorób przewlekłych,
  • technologie medyczne w modelach zintegrowanej opieki zdrowotnej - w obszarze profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji zajmują znaczące miejsce w opiece domowej i ambulatoryjnej oraz na oddziałach szpitalnych, mogą zwiększać efektywność domowej opieki zdrowotnej pod względem kosztów i czasu leczenia,
  • przemysł medyczny – jest zaawansowany technologicznie, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych z innowacyjnymi gospodarkami i wysokim dochodem narodowym, znaczną część innowacji w sektorze opieki zdrowotnej tworzą małe i średnie przedsiębiorstwa, które są kluczowe dla rozwoju branży medycznej,
  • usprawnienia we wprowadzaniu innowacji w opiece (zdrowotnej i społecznej) - innowacje technologiczne, produktowe i usługowe, innowacje organizacyjne i zarządcze, a także w modelach biznesowych,
  • aspekty społeczno-ekonomiczne w zakresie e-zdrowia - rozwój personalizowanych interwencji w zakresie e-zdrowia niesie większą efektywność opieki zdrowotnej i korzyści ekonomiczne.

Medycyna personalizowana - w przeciwieństwie do tradycyjnej medycyny, w której wszyscy chorzy z podobnym rozpoznaniem są leczeni w podobny sposób - polega na stosowaniu indywidualnie dobranej terapii. Diagnostyka opiera się na najnowszych osiągnięciach biologii molekularnej i precyzyjnej analizie zmian w genach i białkach swoistych dla danego pacjenta i jego choroby. Medycyna personalizowana obecnie największe zastosowanie ma w onkologii, coraz częściej także w kardiologii i reumatologii oraz w leczeniu chorób wieku podeszłego, w tym chorobie Alzheimera i Parkinsona. Indywidualnie dobrane leczenie do konkretnego pacjenta, zastosowane w odpowiednim czasie, daje lepsze efekty kliniczne i mniej skutków ubocznych, przekłada się także na rozwój celowanej prewencji w grupach ryzyka i obniżenie kosztów opieki zdrowotnej. Spersonalizowane podejście do pacjenta to przyszłość medycyny.

W dniach 26-27.01.2021 r. odbędą się ogólnodostępne warsztaty online „Technologie medyczne w modelach zintegrowanej opieki zdrowotnej” zorganizowane w ramach międzyregionalnego projektu Regions4PerMed, który wspomaga wdrażanie medycyny personalizowanej. Kolejne warsztaty pt. „Personalizacja branży zdrowotnej” są planowane na wiosnę 2021 r. Więcej informacji na ten temat na: www.regions4PerMed.eu.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.