Reforma szpitali. Tylko 11 proc. placówek w dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej [ANALIZA ZPP]

MJM
opublikowano: 21-03-2022, 14:41

W dobrej kondycji finansowej jest relatywnie niewielka grupa podmiotów - alarmuje Związek Powiatów Polskich. Z analizy ZPP wynika, że tylko 11 proc. zbadanych placówek będzie mogło być zakwalifikowanych do kategorii A. Pozostałe nie mogą wykazać się stabilną sytuacją finansową.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
90 proc. szpitali nie może wykazać się stabilną sytuacją finansową
iStock

“System ochrony zdrowia w Polsce boryka się z ogromnymi problemami związanymi z niedostatecznym finansowaniem, brakami kadrowymi, ale również brakiem stabilności w sferze prawno-organizacyjnej. Zaproponowany pod koniec 2021 r. przez Ministerstwo Zdrowia projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa dotyka tylko jednego elementu systemu – szpitali i to w bardzo wąskim wymiarze – bo tylko w wymiarze zarządczym” - piszą autorzy analizy przygotowanej przez Związek Powiatów Polskich (ZPP).

Tymczasem - kontynuują - co potwierdzają wyniki, w dobrej kondycji finansowej jest relatywnie niewielka grupa podmiotów, a nakłady na zdrowie w Polsce odbiegają od wydatków, jakie na ochronę zdrowia ponoszą inne państwa europejskie.

“Należy więc zadać sobie pytanie: czy planowana ustawa o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa uzdrowi system ochrony zdrowia w Polsce?. Pytanie to musi być pierwszym, które powinni sobie stawiać parlamentarzyści, którzy ostatecznie zdecydują o tym, czy proponowaną regulację uchwalić” - dodają.

CZYTAJ TEŻ: Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa już w konsultacjach. Co zawiera?

90 proc. szpitali nie może wykazać się stabilną sytuacją finansową [RAPORT ZPP]

ZPP przypomina, że projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa zakłada podział szpitali na 4 kategorie ze względu na ich sytuację ekonomiczno-finansową:

  • kategoria A – podmiot szpitalny w dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, który tworzy plan rozwojowy tej placówki;
  • kategoria B – podmiot szpitalny wymagający wdrożenia działań optymalizacyjnych, który tworzy plan rozwojowy tej placówki, w stosunku do którego prezes Agencji Rozwoju Szpitali wszczyna postępowanie naprawczo-rozwojowe, na jego wniosek;
  • kategoria C – podmiot szpitalny wymagający wdrożenia działań naprawczo-rozwojowych, w stosunku do którego prezes Agencji wszczyna postępowanie naprawczo-rozwojowe;
  • kategoria D – podmiot szpitalny wymagający pilnego wdrożenia działań naprawczo-rozwojowych, w stosunku do którego Prezes Agencji wszczyna postępowanie naprawczo-rozwojowe oraz uzyskuje uprawnienie do powoływania i odwoływania kierownika tego podmiotu szpitalnego.

Tylko 24 szpitale mają dobrą sytuację ekonomiczno-finansową [RAPORT ZPP]

Związek Powiatów Polskich przeanalizował dane finansowe szpitali za 2021 r. Dane zostały zebrane z 212 placówek: 168 SP ZOZ (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) i 44 szpitalnych spółek prawa handlowego.

Jak czytamy w raporcie, zmiana formy prawnej funkcjonowania szpitali poprzez przekształcenie w spółki prawa handlowego w dłuższej perspektywie czasowej nie przyniosła rezultatów w postaci poprawy wyników finansowych. W ujęciu procentowym więcej szpitalnych spółek prawa handlowego (43 proc.) mieści się w kategoriach C i D niż samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (39 proc.).

Spośród 212 analizowanych podmiotów tylko 24 (11 proc.) kwalifikują się do kategorii A, a pozostałe nie mogą wykazać się stabilną sytuacją finansową.

“Pozwala to z kolei postawić pytanie, czy projekt ustawy, który w niewielkim zakresie odnosi się do zmiany systemu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej rzeczywiście stanowi odpowiedź na zidentyfikowany problem prawny” - pisze ZPP.

“Wydaje się, że nie do obronienia jest teza, że w prawidłowo funkcjonującym systemie finansowania opieki zdrowotnej naturalnym jest, że przeważająca liczba podmiotów szpitalnych działających na szczeblu lokalnym nie ma stabilnej sytuacji finansowej. Trudno takie zjawisko tłumaczyć nieudolnością osób zarządzających czy brakiem odpowiedniego nadzoru nad podmiotami leczniczymi” - czytamy.

ZPP dodaje, że - bazując na wstępnych danych za 2020 r. zgromadzonych i opublikowanych przez OECD - pod względem poziomu finansowania ochrony zdrowia Polska, na tle innych europejskich państw – członków OECD, nadal jest w ogonie Europy.

“Porównując te dane do roku 2019, obserwujemy, że owszem, nastąpił wzrost wydatków na ochronę zdrowia, niemniej jednak wzrost ten jest zauważalny w całej Europie i w dużej mierze wynika z konieczności zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia spowodowaną sytuacją epidemiczną” - zauważa w swoim raporcie Związek Powiatów Polskich.

Poziom finansowania ochrony zdrowia w Polsce na tle innych europejskich państw – członków OECD w 2020 r.
Poziom finansowania ochrony zdrowia w Polsce na tle innych europejskich państw – członków OECD w 2019 r.

Źródło: “Czy planowana ustawa o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa uzdrowi system ochrony zdrowia w Polsce?”, Bernadeta Skóbel, Katarzyna Sekuła, marzec 2022

PRZECZYTAJ TAKŻE: NIL o reformie szpitali: jej ukryty cel to wymiana dyrektorów

OZZL: problemy szpitali to nie wina “złych” zarządzających

Reforma szpitali. Prof. Fedorowski: to droga zaciskania pasa zamiast intensywnego rozwoju

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.