Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

red. kl
opublikowano: 20-06-2017, 14:45

Rejestry medyczne są wykorzystywane m.in. na potrzeby prowadzenia działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej. Nowelizacja przewiduje, że administratorami danych związanych z rejestrami medycznymi będą podmioty, które te rejestry prowadzą.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Obecnie minister zdrowia może tworzyć i prowadzić rejestry medyczne lub tworzyć i zlecać ich prowadzenie podmiotom wykonującym działalność leczniczą, jednostkom podległym lub nadzorowanym przez siebie. W praktyce, w większości przypadków, minister zdrowia zleca prowadzenie rejestrów innym podmiotom, co wiąże się z koniecznością dokonania zmian w ich funkcjonowaniu.

Zgodnie z nowelizacją do katalog podmiotów, którym można powierzyć prowadzenie rejestrów medycznych, włączono także Narodowy Fundusz Zdrowia.

Podmioty prowadzące rejestry medyczne będą musiały nieodpłatnie przekazywać dane z tych rejestrów na żądanie ministra zdrowia.

Zaproponowano, aby administratorem danych przetwarzanych w systemie RUM–NFZ był Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest to system teleinformatyczny, który m.in. przetwarza dane o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-nych. Jednocześnie NFZ będzie przekazywał nieodpłatnie ministrowi zdrowia, na jego wniosek, dane zawarte w systemie RUM–NFZ. Będzie to robił w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby, której dane dotyczą.

E-dokumentacja

Projekt nowelizacji ustawy jednoznacznie wskazuje jednoznacznie, że elektroniczna dokumentacja medyczna może być prowadzona również poza Systemem Informacji Medycznej, tj. niezależnie od uruchomienia platformy P1, służącej m.in. wymianie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Konsekwencją przesunięcia terminu realizacji Projektu P1 „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” jest ustalenie nowych termi-nów na wypełnienie przez podmioty prowadzące działalność leczniczą obowiązku elektronicznego wystawiania recept (tj. od 1 stycznia 2020 r.) i skierowań (tj. od 1 stycznia 2021 r.) oraz prowadzenia pozostałej elektronicznej dokumentacji medycznej (tj. od 1 stycznia 2019 r.) i jej wymiany, za pośred-nictwem P1 (tj. od 1 stycznia 2021 r.).

 

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: red. kl

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.