PTR: przetargi centralne w programach lekowych mogą ograniczyć dostęp chorych do terapii

KM
opublikowano: 21-07-2021, 16:13

Projektowane zmiany dot. przetargu centralnego w programach lekowych mogą ograniczyć dostęp pacjentów do skutecznej i bezpiecznej terapii - ocenia Polskie Towarzystwo Reumatologiczne.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

13 lipca ukazał się projekt zarządzenia prezesa NFZ dotyczący przeprowadzania przez szpitale wspólnych postępowań na zakup leków stosowanych w programach lekowych. Jak napisano w uzasadnieniu projektu, zmiana ma na celu racjonalizację wydatków w obszarze, w którym występują duże dysproporcje pomiędzy cenami leków przynoszących identyczny efekt zdrowotny. W efekcie ma to umożliwić realokację środków finansowych uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postępowania na najbardziej tego wymagające obszary terapeutyczne.

“Należy przy tym uwzględnić znaczne zmiany, jakie zaszły w zakresie leków refundowanych w programach lekowych na przestrzeni ostatnich miesięcy. Stąd też sprostanie wyzwaniom, jakie płyną z udostępnienia szeregu innowacyjnych technologii lekowych, wymaga podjęcia konkretnych działań. Mając na względzie powyższe, wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów oczekujących realnego dostępu do nowoczesnych technologii lekowych, płatnik publiczny podejmuje wyzwanie, jakim jest przeprowadzenie wspólnych postępowań na zakup leków” - wskazano w projekcie zarządzenia.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne: przetargi centralne mogą ograniczyć nieprzerwany dostęp do leczenia biologicznego

W opinii Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, przesłanej 20 lipca w ramach uwag do projektu, a także opublikowanej na stronie internetowej PTR, projektowane zmiany dot. przetargu centralnego w odniesieniu do leków stosowanych w programach lekowych mogą ograniczyć prawa pacjentów poprzez ograniczenie ich nieprzerwanego dostępu do skutecznej i bezpiecznej dla terapii.

Na zdj. dr n. med. Marcin Stajszczyk, przewodniczący Komisji ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.
Archiwum

PTR wskazało, że zgodnie z § 12a ust. 9 projektu zarządzenia:

„Leki, o których mowa w ust. 1, mogą być zakupione przez świadczeniodawcę poza wspólnym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy zostanie udokumentowana konieczność zastosowania innego leku, w okresie objętym umową zawartą w wyniku przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, związana z wystąpieniem:

1) działań niepożądanych;

2) nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

3) nieskuteczności leczenia;

4) konieczności kontynuacji terapii lekiem biologicznym u chorych z rozpoznaniem wstrząsu anafilaktycznego bądź choroby posurowiczej”.

W stanowisku zaznaczono, że aktualnie, zgodnie z wyrokiem NSA, każdy szpital ma możliwość, ale też obowiązek zabezpieczyć pacjentom dostęp do leku biologicznego, którym wcześniej byli leczeni. Jeśli po zamianie leku pojawiają się działania niepożądane, nietolerancja lub zmniejszenie skuteczności, pacjent ma prawo wrócić do wcześniej stosowanego leku biologicznego.

Reumatolodzy oceniają, że dzieje się tak w ok. 10 proc. przypadków w zależności od substancji czynnej leku biologicznego. Może się tak stać bez względu na to, czy zamieniany jest lek oryginalny na biopodobny czy biopodobny na inny biopodobny, czy biopodobny na oryginalny.

“Na etapie przetargu szpital powinien zagwarantować sobie możliwość kupna potencjalnie potrzebnych leków na wypadek koniecznej szybkiej zamiany powrotnej, co nie jest równoznaczne z zakupem całej wskazanej ilości w czasie obowiązywania umowy. Niewielką liczbę opakowań każdego leku szpital powinien mieć na stanie lub mieć możliwość w każdej chwili zamówić z hurtowni potrzebny lek. Gwarantuje to chorym nieprzerwaną terapię, czyli możliwość szybkiej zamiany leku” - podkreśla PTR.

“Zgodnie z obecnym projektem zarządzenia, kiedy szpital mógłby dokonywać zakupu / zabezpieczać sobie możliwość zakupu potrzebnego leku dopiero po zaistnieniu zdarzenia niepożądanego lub w przypadku zmniejszenia lub utraty skuteczności, to biorąc pod uwagę obowiązujące procedury i czas potrzebny na ich realizację, w znaczący sposób wpłynie to na ciągłość terapii i może skutkować całkowitą utratą skuteczności stosowanej substancji czynnej” - czytamy dalej w stanowisku.

PTR zwraca też uwagę, że w przypadku braku szybkiego dostępu do wcześniej stosowanego leku i aktywnej choroby pacjent otrzyma inny lek zawierający inną substancję czynną, najczęściej dużo droższą od stosowanej dotychczas, co wpłynie niekorzystnie na budżet płatnika.

“W przypadku leków biologicznych referencyjnych i biopodobnych liczba leków dla danej substancji czynnej, które aktualnie są refundowane i stosowane przez pacjentów w programach lekowych w reumatologii (także w dermatologii i gastroenterologii) wynosi od 3 (etanercept) do 5 (adalimumab, infliksymab). Skutkuje to koniecznością zagwarantowania chorym dostępu do coraz większej liczby leków, co obecny kształt projektowanego zarządzenia może ograniczać. Należy także zaznaczyć, że obecnie ceny leków referencyjnych oraz ich biopodobnych odpowiedników różnią się nieznacznie i pozostają dużo niższe niż ceny pozostałych leków referencyjnych, dla których brak jest zarejestrowanych i refundowanych odpowiedników. Dlatego możliwość zamiany powrotnej jest korzystna dla pacjenta, ale też płatnika“ - wskazano w stanowisku.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Oddzielne przetargi zagwarantują dostęp do wcześniej stosowanych leków?

“Szpital powinien mieć możliwość przeprowadzenia oddzielnego postępowania przetargowego, w ramach którego zagwarantuje sobie i pacjentom możliwość kupna każdego leku, który był dotychczas stosowany przez pacjentów w danym szpitalu, jednak w ilości nie przekraczającej, w przypadku pierwszego takiego postępowania, 10 proc. liczby pacjentów stosujących dany lek. W przypadku, kiedy w szpitalu leczeni są pacjenci, którzy po zmianie leku wymagali zamiany powrotnej, szpital powinien mieć możliwość przeprowadzania kolejnych postępowań obejmujących dany lek zgodnie z rzeczywistą potrzebą świadczeniodawcy” - postuluje PTR.

Towarzystwo zwraca także uwagę na potrzebę jasnego określenia prawa do leczenia innym lekiem pacjentów, którzy otrzymali go do samodzielnego stosowania przed wejściem życie regulacji związanych ze wspólnym postępowaniem przetargowym, w okresie obejmującym konieczność stosowania nowego leku, zgodnie z ust. 8 projektowanego rozporządzenia:

„Udzielanie świadczeń z wykorzystaniem leku nabytego w ramach wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego rozpoczyna się nie później niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z wyjątkiem pacjentów, którzy wcześniej otrzymali inny lek na okres obejmujący konieczność stosowania leku nabytego w ramach wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jw. W takich przypadkach udzielanie świadczeń z wykorzystaniem leku nabytego w ramach wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego rozpoczyna się od kolejnej wizyty pacjenta związanej z wydaniem leku na kolejny okres”.

PTR podkreśla również, że bezpieczna zamiana leku biologicznego w obrębie tej samej substancji czynnej powinna następować w okresie niskiej aktywności lub remisji choroby, a w przypadku konieczności zamiany na początkowym etapie terapii i aktywnego procesu zapalnego decyzję powinien podejmować lekarz w porozumieniu z pacjentem - co powinno być uwzględnione przy wprowadzaniu regulacji.

Pełna treść stanowiska, przygotowanego przez dr. Marcina Stajszczyka, przewodniczącego Komisji ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, oraz prof. Marka Brzosko, prezesa Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, dostępna jest na stronie http://www.reumatologia.ptr.net.pl/?stanowisko-polskiego-towarzystwa-reumatologicznego-dot-projektu-zarzadzenia-nfz-z-dnia-13-lipca-2021-r-w-sprawie-przetargow-centralnych-w-programach-lekowych,330.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.