Przychodzi lekarz do prawnika: jak oblicza się terminy procesowe zgodnie z ustawą o COVID-19?

opublikowano: 28-05-2020, 06:54

Jak w świetle obowiązujących przepisów wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 należy obecnie obliczać terminy procesowe? Jak obliczyć datę, od której rozpocznie bieg lub będzie biegł dalej termin?

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Pytanie od czytelnika:

"Panie Mecenasie, proszę o pomoc. Prowadzę podmiot leczniczy, mam w toku sprawę w sądzie pracy z pracownikiem, który odwołał się od wypowiedzenia umowy o pracę, kwestionując je, a ponadto żądając wynagrodzenia za nadgodziny. Moja firma przegrała w I instancji. Do zapłacenia mam kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nie zgadzam się z wyrokiem. Po wyroku złożyliśmy wniosek o uzasadnienie, a wyrok wraz z nim sąd doręczył 20 kwietnia 2020 r. Wtedy prawnik doradził nam, że nie musimy jeszcze składać apelacji, bo są zawieszone terminy procesowe. Słyszałem, że niedawno się coś w tym względzie zmieniło. Proszę o dokładne wytłumaczenie, jak teraz wyliczyć ten termin, żeby się nie narazić na jego uchybienie".

To prawda, od 16 maja 2020 r. obowiązuje ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która będzie miała wpływ między innymi na pana sytuację prawno-procesową. Ustawodawca bowiem początkowo zawiesił lub wstrzymał bieg wszystkich terminów procesowych do odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego na terytorium Rzeczypospolitej.

Niestety, obecnie stan epidemii ciągle jest w mocy, zakażenia koronawirusem nie zanikły, a wprowadzono przepisy, które nierzadko także prawnikowi sprawiają wiele problemów. Są bowiem niekonsekwentne, a w części niejasne. Nadto, na pewno pozytywnie nie wpływają na obywateli – strony postępowań, podatników i innych. Wprowadzą bowiem chaos i nierzadko szkody po ich stronie, dlatego tak ważne jest, żeby w tym okresie szczególnie dbać o swoje interesy i konsultować działania prawne. Nie można bowiem pozostawać w zaufaniu do treści poprzednich przepisów, gdyż nowe się z nimi nie pokrywają.

W art. 46 pkt 20 wspomnianej wyżej ustawy uchylono art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Uchylone obecnie przepisy z dniem 31 marca 2020 r. wstrzymały bądź zawiesiły bieg różnej maści terminów.

Najważniejsze z tych terminów to:

I. przewidziane przepisami prawa administracyjnego terminów:

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,

2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,

3) przedawnienia,

4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,

5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju

II. terminy procesowe i sądowe w:

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

2) postępowaniach egzekucyjnych,

3) postępowaniach karnych,

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.

4) postępowaniach karnych skarbowych,

5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

6) postępowaniach administracyjnych,

7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

8) kontrolach celno-skarbowych,

9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284),

10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw,

Jak obecnie obliczamy terminy procesowe?

Według zasad uregulowanych w art. 68 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. Żeby ponownie nie zarzucać pana suchymi przepisami, informuję, że są dwie główne zasady obliczenia biegu terminów - w zależności czy termin rozpoczął bieg, czy nie.

Termin mógł rozpocząć bieg, gdy osoba zainteresowana otrzymała korespondencję przed 31 marca 2020 r., ale w takim okresie, że termin procesowy nie minął do dnia 31 marca 2020 r. Oznacza to, że bieg terminu został zawieszony i na przykład zamiast minąć 3 kwietnia 2020 r., minie zgodnie z nowymi zasadami.

Te zasady to:

1. Termin, który nie rozpoczął się na podstawie ustawy o COVID-19, rozpoczyna bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r., czyli po upływie 7 dni od 16 maja 2020 r.

2. Termin, który się rozpoczął, ale uległ zawieszeniu na podstawie ustawy o COVID-19 biegnie dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Jak obliczyć datę, od której rozpocznie bieg lub będzie biegł dalej termin?

Ustawa obowiązuje od 16 maja 2020 r. Jest to sobota. Czy ten dzień pomijamy w liczeniu 7 dni? Nie. Bowiem zgodnie z art. 115 kodeksu cywilnego, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Więc sobota czy niedziela będzie miała wpływ na koniec terminu. Stąd też ustawowy termin 7 dniowy nie upłynie 23 maja 2020 r., a 25 maja 2020 r.

Wracając do opisanego przez pana przypadku, otrzymał pan odpis wyroku z uzasadnieniem dnia 20 kwietnia 2020 r. Więc termin do apelacji nie rozpoczął biegu. Zgodnie z art. 369 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, który znajdzie zastosowanie w pana sprawie pracowniczej, apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. 2 tygodnie do jej złożenia należy więc liczyć od dnia 25 maja 2020 r., więc termin ten będzie upływał 8 czerwca 2020 r. Gdyby doręczenie odbyło się przed 31 marca 2020 r., należy obliczyć termin, który upłynął do 31 marca od doręczenia.

Następnie proszę pamiętać, że gdyby miał pan w tym czasie do załatwienia jeszcze inną sprawę, np. w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym, to czas, który został do dokonania czynności (termin minus ten okres, który upłynął pomiędzy doręczeniem a 31 marca 2020 r.), liczymy od dnia 25 maja 2020 r.

Na przykład w jednej ze spraw, w której jestem pełnomocnikiem, doręczono opinię biegłego 26 marca 2020 r. Stąd też do 31 marca 2020 r. upłynęło 5 dni. W przypadku, gdy na zastrzeżenia do tej opinii miałem 7 dni, muszę się spieszyć, bo pozostały mi 2 dni od 25 maja 2020 r.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Marcin Andrzejewicz, radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach prawa medycznego i prawa procesowego

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.