Prywatne polisy zdrowotne

Anna Gwozdowska
opublikowano: 21-12-2005, 00:00

Nadal nie wiadomo, jak publiczny zakład może współpracować z towarzystwem ubezpieczeniowym oferującym prywatne polisy na zdrowie.;

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad określeniem zasad i warunków współpracy publicznych świadczeniodawców z towarzystwami ubezpieczeń. Jarosław Pinkas, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, na łamach Pulsu Medycyny (nr 25/2005) wyrażał się o takiej współpracy przychylnie. Jak dowiedzieliśmy się w biurze prasowym resortu, nie jest możliwe określenie terminu zakończenia tych prac.
Na razie aktualne jest stanowisko ministra zdrowia zawarte w piśmie z 22 września 2005 r., skierowanym do Stanisława Borkowskiego, dyrektora Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych PZU Życie SA, dotyczącym możliwości kontraktowania przez zakłady ubezpieczeń świadczeń zdrowotnych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, którego skrót publikujemy poniżej. Tymczasem towarzystwa ubezpieczeniowe, które już wprowadziły na rynek prywatne ubezpieczenia szpitalne i współpracują w tym zakresie z publicznymi placówkami medycznymi, tłumaczą, że robią to legalnie. Jak wyjaśnia Pulsowi Medycyny Xenia Kruszewska, dyrektor departamentu ubezpieczeń zdrowotnych w Signal Iduna, oferowanie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych jest obecnie możliwe w ramach ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 124, poz. 1151 z 2003 r.).
"Ubezpieczenie zdrowotne Signal Iduna ma charakter komplementarny i jest niezależne od systemu publicznej opieki zdrowotnej, wprowadzone jest bowiem w oparciu o ustawę o działalności ubezpieczeniowej" - tłumaczy X. Kruszewska.

Umowy dopuszczalne?

Fragmenty opinii Ministerstwa Zdrowia:
"Po analizie przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91, poz. 408, z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135, z późniejszymi zmianami), należy twierdząco odpowiedzieć na pytanie, czy dopuszczalne jest "podpisywanie przez firmy ubezpieczeniowe umów z publicznymi placówkami służby zdrowia w celu zakontraktowania usług medycznych, które miałyby być świadczone na rzecz osób korzystających z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych", jednakże pod warunkiem, że każdorazowo osoba decyduje, czy korzysta ze świadczeń na podstawie ww. umów oraz na warunkach i w zakresie określonych tymi umowami, czy też ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (...)
Wydaje się, że można uznać za dopuszczalne sfinansowanie przez podmiot inny niż podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w tym zakład ubezpieczeń, pewnego zakresu świadczeń wykraczających poza zakres "standardowych" świadczeń opieki zdrowotnej, o ile przepisy szczególne przewidują wnoszenie przez pacjentów opłat za takie świadczenia. Dotyczy to w szczególności świadczeń towarzyszących w rozumieniu art. 5 pkt 38 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, np. transportu, częściowych kosztów wyżywienia i zakwaterowania. (...)
Należy się negatywnie odnieść do możliwości "doubezpieczenia" świadczeniobiorcy przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, tak ażeby ubezpieczenie komercyjne pokrywało koszty "podwyższonego standardu pobytu". Należy bowiem mieć na uwadze uzasadnienie do wyroku Sądu Najwyższego z 2 lipca 2004 r. (sygn. SN II CK/271/04), w którym stwierdza się: "Wobec tego, że w obowiązującym systemie ochrony zdrowia dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej limitowany jest wielkością środków publicznych, którą określa ustawa, wprowadzenie do tego systemu przez świadczeniodawców pozaustawowych rozwiązań dotyczących finansowania pobytu pacjenta na leczeniu szpitalnym grozi pomieszaniem środków publicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia z dodatkowymi środkami pobieranymi na podstawie indywidualnych umów z pacjentami, co w konsekwencji może nie zapewnić obywatelom równego dostępu do świadczeń zdrowotnych. W przypadku tworzenia tzw. ponadstandardowych warunków pobytu w szpitalach nie ma pewności, czy w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej, którego podstawą funkcjonowania są jednak kontrakty finansowane ze środków publicznych, koszty tzw. ponadstandardowego pobytu pacjenta pokryte zostaną wyłącznie z dodatkowych opłat, czy częściowo także ze środków publicznych". (...)
Powyższe stanowisko może dotyczyć jedynie zawierania umów pomiędzy zakładami ubezpieczeń a NZOZ-ami lub SP ZOZ-ami. Nie dotyczy natomiast publicznych ZOZ-ów będących jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi".

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Anna Gwozdowska

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.