Projekty 4 z 40 rozporządzeń do ustawy zdrowotnej w uzgodnieniach

Edyta Szewerniak-Milewska
opublikowano: 27-09-2004, 00:00

Prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał 21 września ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Większość zawartych w niej regulacji wejdzie w życie już 1 października 2004 r. Do tego jednak niezbędne jest wydanie przez ministra zdrowia kilku kluczowych rozporządzeń.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Po posiedzeniu Rady Ministrów, na którym omawiany był stan przygotowań do wdrożenia w życie nowej ustawy zdrowotnej (14 września), szef resortu Marek Balicki zapewnił, że prowadzone są wszelkie konieczne działania i to ?w kilku obszarach". Wymienił cztery: przygotowanie aktów wykonawczych, sprawne przekształcenie instytucji funduszu (?to będzie nowa instytucja, mimo że nazwa pozostaje ta sama" - przypomniał minister), sporządzenie przyszłorocznego planu finansowego i przygotowanie do kontraktowania świadczeń.
Cztery rozporządzenia, które muszą wejść w życie 1 października 2004 r., zostały przesłane do uzgodnień międzyresortowych. Przypominamy, że ustawa zawiera delegacje do wydania 40 aktów wykonawczych.
Projekty pierwszych rozporządzeń, zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia, znajdują się na resortowej stronie internetowej. Dotyczą one:
o -zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych;
o -trybu udostępniania Narodowemu Funduszowi Zdrowia do kontroli recept zrealizowanych przez ubezpieczonych i związanych z tym informacji;
o -nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia;
o -sposobu oraz terminów przedstawiania przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji, a także wzoru zbiorczego zestawienia.
Do uzgodnień trafiło już także rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, którego wejście w życie przewidziano na 1 stycznia 2005 r.
Żeby wdrażanie w życie przepisów nowej ustawy przebiegało właściwie, minister M. Balicki już w połowie września powołał specjalny zespół, którego zadaniem jest koordynacja i monitorowanie tego procesu. Przewodniczącym tego gremium został wiceminister Paweł Sztwiertnia, a w jego skład weszli przedstawiciele resortu (7 osób) i NFZ (9 osób). Zadania szczegółowe w zakresie koordynacji i monitorowania działań dotyczą przekształceń instytucji funduszu (w tym m. in. majątku oraz jego zadań, praw i obowiązków), zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń i przygotowania aktów wykonawczych.
Nowo powołany zespół dołączył do ponad 40 grup eksperckich, powołanych przez byłych ministrów zdrowia, i - chociaż już swoje zadania wykonały - wciąż wymienianych na stronie internetowej resortu. Na prośbę Pulsu Medycyny w ministerstwie trwają prace nad weryfikacją tego wykazu.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Edyta Szewerniak-Milewska

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.