Projekt ustawy zwiększającej nakłady na zdrowie do 6 proc. PKB w Sejmie. Co zyskają lekarze?

PAP
opublikowano: 09-05-2018, 11:11
aktualizacja: 09-05-2018, 11:20

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy zwiększającej nakłady na służbę zdrowia do wysokości 6 proc. PKB w 2024 r. Jest on wynikiem porozumienia zawartego między resortem zdrowia a Porozumieniem Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Ustawa ma wejść w życie w lipcu 2018 r.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W lutym minister Szumowski zawarł z protestującymi rezydentami porozumienie, w którym zobowiązał się,  że w ciągu trzech miesięcy złoży projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Według przyjętych założeń środki przeznaczane na służbę zdrowia mają stopniowo wzrastać – od poziomu 4,78 proc. PKB w 2018 roku, przez 4,86 proc. 2019 r., w 2020 – 5,03 proc., w 2021 r. – 5,30 proc. PKB, w 2022 – 5,55 proc. PKB, w 2023 r. – 5,80 proc. PKB, by w 2024 r. osiągnąć obiecanych 6 proc.

Zobacz więcej

Minister zdrowia Łukasz Szumowski

Fot. Flickr

PRZECZYTAJ TAKŻE: Pracodawcy RP: utrudnianie emigracji lekarzom nie jest rozwiązaniem

Ustawa zwiększająca nakłady na zdrowie zmniejszy kolejki?

Wchodzące w lipcu regulacje mają przede wszystkim przyczynić się do wzrostu środków przeznaczanych na świadczenia gwarantowane, co ma poszerzyć do nich dostęp - fundusze stanowiące różnicę między danym rokiem a rokiem poprzednim w pierwszej kolejności przeznacza się właśnie na ich sfinansowanie.

Zmiany czekają lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury. Obecnie takiemu lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny (niezależnie od formy specjalizacji) przysługuje wynagrodzenie na podstawie umowy o pełnienie dyżurów, zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub staż kierunkowy. Nowe przepisy wymuszą inne rozwiązanie – wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, ale sfinansuje je Ministerstwo Zdrowia. Ma to dać młodym lekarzom gwarancję lepszych zarobków i zachęcić do zatrudniania się w państwowych placówkach, a przede wszystkim do porzucenia myśli o emigracji.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Zrekrutowanie lekarza do szpitala graniczy z cudem

700 zł więcej dla tych lekarzy, którzy zostaną w Polsce

Nowe regulacje oferują lekarzom możliwość zwiększenia wynagrodzenia, jednak tylko tym decydującym się na pracę w krajowym podmiocie leczniczym, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Rezydent będzie musiał zadeklarować chęć zatrudnienia w takiej placówce – w pełnym wymiarze czasu pracy - w łącznym okresie dwóch z pięciu kolejnych lat przypadających od zakończenia szkolenia specjalizacyjnego. W zamian Ministerstwo Zdrowia oferuje podwyższenie zasadniczego wynagrodzenia o 700 zł w przypadku szkolenia w priorytetowej dziedzienie medycyny, w przypadku pozostałych specjalizacji podwyżka wyniesie 600 zł. Jeśli lekarz nie wywiąże się ze zobowiązania albo zrezygnuje ze szkolenia  w trakcie jego trwania, będzie musiał zapłacić karę w wysokości równej iloczynowi liczby miesięcy pobierania zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty odpowiadającej temu zwiększeniu.

Kolejną zmianą, która powinna spotkać się z przychylnością środowiska lekarskiego, jest objęcie tego zawodu ochroną prawną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Jest to odpowiedź na wiele sygnałów płynących od lekarzy atakowanych przez pacjentów, często niestety nie tylko werbalnie, w trakcie udzielania im pomocy.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: PAP

× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.