Projekt ustawy o zawodzie ratownika wpłynął do Sejmu. Znamy maksymalne opłaty za wpis do rejestru

Jacek Wykowski, PAP
opublikowano: 03-10-2022, 13:25

Rządowy projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych trafił do Sejmu - 29 października został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego. Do prezentowania stanowiska rządu w tej sprawie został upoważniony minister zdrowia.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego wpłynął do Sejmu.
Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego wpłynął do Sejmu.
Fot. iStock
  • Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych skierowano już do Biura Legislacyjnego Sejmu
  • Minister zdrowia powoła Komitet Organizacyjny Ratowników Medycznych celem utworzenia struktur samorządu zawodowego.
  • Ratownikowi medycznemu wpisanemu do rejestru ratowników medycznych Krajowa Rada wyda dokument „Prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego”. Wpis do rejestru będzie podlegał opłacie.

Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych dotyczy kompleksowego uregulowania zasad wykonywania zawodu ratownika medycznego. Określa m.in. wymagane uprawnienia kwalifikacyjne, organizację kształcenia oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności zawodowej.

Nowe przepisy powołują także samorząd zawodowy ratowników medycznych na podobieństwo innych medycznych zawodów zaufania publicznego.

Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Powstanie samorząd ratowników medycznych. Jakie będą opłaty za wpis do rejestru?

Na mocy projektowanej ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych minister zdrowia został zobowiązany do powołania Komitetu Organizacyjnego Ratowników Medycznych celem utworzenia struktur tego samorządu pozwalających na jego funkcjonowanie.

Do czasu wyboru organów samorządu ratowników medycznych Komitet Organizacyjny Ratowników Medycznych będzie m.in.:

  • rozpoznawał wnioski o przyznanie prawa do wykonywania zawodu,
  • dokonywał wpisów do rejestru ratowników medycznych.

Wpis do rejestru będzie podlegał opłacie.

Jak czytamy w projekcie ustawy, po wyborze samorządu ratowników medycznych wysokość opłaty nie może być wyższa niż 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, do 15 stycznia każdego roku. Opłata będzie stanowić przychód Krajowej Izby Ratowników Medycznych

Opłata za wpis do rejestru ratowników medycznych do czasu wyboru samorządu ratowników medycznych stanowi dochód budżetu państwa. Wysokość tej opłaty nie może być większa niż 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

ZOBACZ cały projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych.

Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego: co zawiera?

Projektowana ustawa zawiera przepisy regulujące wykonywanie zawodu ratownika medycznego, w tym m.in. wymagane uprawnienia kwalifikacyjne, zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego, zasady wykonywania tego zawodu, organizacji kształcenia przed i podyplomowego oraz ponoszenia odpowiedzialności zawodowej, jak również utworzenia samorządu ratowników medycznych.

Projekt wprowadza do systemu prawnego przepisy powołujące samorząd zawodowy ratowników medycznych i regulujące jego organizację, tak jak to ma miejsce w przypadku innych zawodów medycznych. Samorząd zawodowy będzie zorganizowany w ramach struktury ogólnokrajowej w Krajowej Izbie Ratowników Medycznych, która będzie posiadała osobowość prawną oraz określone w ustawie organy.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.

"Zgodnie z obowiązującymi przepisami, które zostały także przeniesione do ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych, prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego będą posiadały osoby, na zasadzie praw nabytych, które ukończyły publiczną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskały tytuł zawodowy ratownika medycznego lub ukończyły studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskały tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności) lub studia wyższe na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego i uzyskały tytuł zawodowy licencjata" - wyjaśniono w uzasadnieniu.

Egzaminy z ratownictwa medycznego, rejestr ratowników, etyka zawodowa

Projekt określa również zasady przeprowadzania Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego. Egzamin ten będzie organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych, a przeprowadzany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną powoływaną przez dyrektora CEM. W skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej będą wchodziły osoby posiadające doświadczenie z zakresu ratownictwa medycznego, w tym co najmniej jedna będzie musiała być lekarzem systemu. Egzamin będzie składany w formie testowej i będzie przeprowadzany nie rzadziej niż raz w roku równocześnie w tych samych terminach.

Projektowana ustawa wprowadza również instytucję jawnego rejestru pozwalającego na identyfikację ratownika medycznego i określenie jego kwalifikacji. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego będzie możliwe po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz uzyskaniu wpisu do rejestru ratowników medycznych.

"Ważnym elementem projektowanej ustawy, wywierającym wpływ na bezpieczeństwo pacjenta jest stworzenie także możliwości skutecznego pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód ratownika medycznego w przypadku nienależytego lub nierzetelnego przestrzegania obowiązku wykonywania czynności zawodowych zgodnie z określonymi w ustawie zasadami wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz zasadami etyki zawodowej, do których określenia będzie uprawniony samorząd ratowników medycznych" - podkreślił resort.

W ocenie ministerstwa efektem wprowadzenia proponowanych rozwiązań będzie "zintegrowanie środowiska zawodowego, samodzielność w określaniu potrzeb i dalszego rozwoju tego zawodu, efektywniejsza współpraca z tym środowiskiem zawodowym, sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu ratownika medycznego". "W efekcie długofalowym projektowana regulacja ma się przełożyć na poprawę jakości udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, a co za tym bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów" - dodano.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Rząd przyjął projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego. “Piszemy nową historię ratownictwa”

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.