Rozporządzenie dot. nowych obostrzeń od 15 grudnia: jakie zmiany wprowadza rząd?

KM/PAP
opublikowano: 14-12-2021, 10:29
aktualizacja: 14-12-2021, 17:58

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nowych obostrzeń epidemicznych. Zacznie obowiązywać 15 grudnia 2021 r.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
W rozporządzeniu rządu w sprawie nowych obostrzeń nie będzie zapisu o dopuszczalnym 75-procentowym obłożeniu w środkach transportu zbiorowego.
FOT. Pixabay

Przed tygodniem resort zdrowia zapowiedział wprowadzenie dodatkowych restrykcji w związku z czwartą falą pandemii. 13 grudnia w wykazie prac rządu pojawiła się informacja o projekcie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obostrzeń wprowadzanych w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a 14 grudnia w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie, które wejdzie w życie w środę, 15 grudnia. W stosunku do zapowiedzi ostateczna wersja regulacji zawiera pewne zmiany.

Co zawiera rozporządzenie w sprawie obostrzeń od 15 grudnia 2021

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zakłada przedłużenie do 31 stycznia 2022 r. obowiązywania większości aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów.

W nowelizacji zapisano m.in. dodanie dodatkowego warunku zwolnienia z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkującej. Warunkiem tym będzie uzyskanie przez daną osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby prowadzącej z tą osobą wspólne gospodarstwo domowe lub z nią zamieszkującej.

Rozporządzenie wprowadza też m.in. zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności polegającej m.in. na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.

"Do dnia 31 stycznia 2022 r. prowadzenie przez przedsiębiorców (...) działalności polegającej na prowadzeniu pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (...) jest dopuszczalne, pod warunkiem że w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 100 osób" – zapisano w rozporządzeniu.

Przewidziano także ograniczenie limitów osób (obłożenia obiektu z 50 proc. do 30 proc.), które są uprawnione do korzystania z określonych rodzajów działalności. Rozporządzenie wprowadzi zmniejszeni liczby osób do 30 proc. m.in. w restauracjach, hotelach, barach, kinach, teatrach – zaszczepieni nie wliczają się do limitu, jeśli przedsiębiorca weryfikuje certyfikaty covidowe.

W przypadku lokali gastronomicznych – zgodnie z rozporządzeniem – odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 metra, chyba że między stolikami jest przegroda o wysokości co najmniej jednego metra, licząc od powierzchni stolika. Limit nie obejmuje osób zaszczepionych przeciw COVID-19.

Rozporządzenie wprowadzi wobec przedsiębiorców i innych podmiotów prowadzących działalność związaną z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych obowiązku zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów i posiłków.

Rozporządzenie zobowiązuje też osoby przylatujące do Polski spoza strefy Schengen do wykonania testu na COVID-19 nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy. Osoba, która nie okaże negatywnego wyniku testu, będzie musiała odbyć, po przekroczeniu granicy Polski, obowiązkową kwarantannę.

Rozporządzenie zawiera także modyfikację przepisu określającego kolejność szczepień przeciwko COVID-19 w taki sposób, aby szczepionka przeciwko tej chorobie mogła być podawana osobom urodzonym w 2016 r., które ukończyły 5 lat.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat: jak zarejestrować dziecko?

Andrusiewicz: na Sylwestra będą otwarte kluby i dyskoteki, rozporządzenie zostanie znowelizowane

Co z zapowiadanymi przed tygodniem przez resort zdrowia wyjątkami od zamknięcia klubów i dyskotek w sylwestra i Nowy Rok?

– Zgodnie z deklaracją, która padła w ubiegłym tygodniu na konferencji dotyczącej obostrzeń, na sylwestra będą otwarte kluby i dyskoteki, a co za tym idzie będzie można w reżimie sanitarnym celebrować nadejście Nowego Roku" – powiedział PAP po południu rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. – W reżimie sanitarnym oznacza, że z limitem do 100 osób - doprecyzował.

Andrusiewicz zapowiedział, że pojawi się przepis nowelizujący rozporządzenie w tym zakresie.

Weryfikowanie certyfikatów covidowych - jakie są wytyczne w rozporządzeniu

Jeszcze przed opublikowaniem nowelizacji projektodawcy wskazywali, że przyjęta w obowiązującym rozporządzeniu konstrukcja nie przyznaje usługodawcy lub organizatorowi wydarzenia wprost uprawnienia do żądania od danej osoby potwierdzenia faktu zaszczepienia, ponieważ okazanie dokumentu potwierdzającego fakt szczepienia ma charakter dobrowolny – to w interesie osoby chcącej skorzystać z danej usługi lub uczestniczyć w danym wydarzeniu jest wykazanie faktu zaszczepienia, jako uprawniającego do wejścia na teren objęty limitem, w przypadku osiągnięcia tego limitu.

"Biorąc jednak pod uwagę wątpliwości interpretacyjne dotyczące możliwości dokonywania przez osobę zobowiązaną do przestrzegania limitu określonego w rozporządzeniu – w sytuacji osiągnięcia tego limitu – weryfikacji faktu zaszczepienia osoby wyrażającej wolę skorzystania z usługi lub uczestnictwa w wydarzeniu, w projekcie rozporządzenia zaproponowano doprecyzowanie obowiązującej regulacji w taki sposób, aby z przepisu jednoznacznie wynikało, że to do osoby zamierzającej skorzystać z usługi lub uczestniczyć w wydarzeniu należy decyzja, czy chce ona skorzystać z uprawnienia związanego z zaszczepieniem się przeciwko COVID-19, w przypadku osiągnięcia limitu skutkującego ograniczeniem w dostępie do tej usługi lub wydarzenia" – wskazano.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Wyjaśniono, że co do zasady istota normy prawnej w przedmiotowym zakresie nie ulega zmianie – czynność ta nadal będzie miała charakter dobrowolny – dana osoba nadal będzie miała prawo odmowy okazania dokumentu lub certyfikatu potwierdzającego zaszczepienie, z zastrzeżeniem że w takim przypadku będzie jej jednak dotyczył limit określony w rozporządzeniu.

O to, czy przedsiębiorcy faktycznie mają prawo wymagać przedstawienia certyfikatu covidowego, był pytany we wtorek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

– W rozporządzeniu wskazano, że jeśli klient chce skorzystać z danego punktu czy to gastronomicznego, czy noclegowego, to na kliencie ciąży obowiązek przedstawienia certyfikatu. Jeśli go nie przedstawi, przedsiębiorca, czy to prowadzący restaurację, czy hotel, nie powinien takiej osoby wpuszczać – powiedział Andrusiewicz.

Zaznaczył, że "jeżeli przedsiębiorcy, właściciele klubów, dyskotek i różnego rodzaju przybytków nie mają problemu z selekcjonowaniem klientów pod kątem ubioru, to nie widzi problemu, by mogli wymagać certyfikatu covidowego".

Ostatecznie, w nowelizacji, która zaczyna obowiązywać 15 grudnia, dodano § 26a o brzmieniu:

“Do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób przebywających w pomieszczeniach, budynkach, obiektach, na określonej powierzchni pomieszczeń, budynków lub obiektów lub na otwartej przestrzeni oraz uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19”.

Bez zmian limitu w środkach transportu zbiorowego

W rozporządzeniu nie pojawił się natomiast zapowiadany przed tygodniem zapis o zwiększeniu limitów pasażerów w transporcie publicznym. Jak tłumaczył rzecznik MZ, w konsultacjach z ministerstwem infrastruktury, przewoźnikami kolejowymi i transportu drogowego zdecydowano, że zmiany nie będzie, ale większa waga będzie przywiązywana do egzekwowania przepisów związanych z zasłanianiem nosa i ust.

– Firmy przewozowe, zarówno kolejowe, jak i firmy transportowe miejskie, zrzeszenia przewoźników, powiedziały, że będzie dość duży problem w egzekucji tego przepisu i one deklarują, że skupią się na egzekwowaniu zasłaniania nosa i ust. Nie chcemy stworzyć pewnej próżni prawnej - powiedział Andrusiewicz w TVN24.

Wyjaśnił, że obowiązujące przepisy dotyczące zasłaniania nosa i ust mają egzekwować konduktorzy, motorniczy i kierowcy.

PRZECZYTAJ TAKŻE: RPO: tylko ustawa da przedsiębiorcom podstawę prawną do weryfikacji certyfikatów covidowych, teraz mamy “chaos prawny”

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.