Projekt nowej ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie [LISTA ZMIAN]

  • Jacek Wykowski
opublikowano: 18-01-2022, 17:00

Informację o projekcie ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie zamieszczono w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu. Przewiduje się m.in. powołanie Narodowego Frakcjonatora Osocza, wprowadzenie scentralizowanego nadzoru nad krwiodawstwem i krwiolecznictwem czy doprecyzowanie uprawnień dawców krwi.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Trwają prace nad nową ustawą o krwiodawstwie i krwiolecznictwie.
Fot. Pixabay

Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie ma na celu m.in. określenie jasnych zasad gospodarowania osoczem oraz produktami krwiopochodnymi.

W projektowanej ustawie proponuje się powołanie Narodowego Frakcjonatora Osocza (NFO), który będzie wytwarzał poszczególne produkty krwiopochodne, których - jak czytamy w informacji o projekcie - obecnie brakuje na rynku. Do czasu rozpoczęcia produkcji, co nastąpi za ok. 4-5 lat, NFO będzie, na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia: zbywać osocze w drodze konkursu albo wybierze wykonawcę usługowego frakcjonowania w drodze konkursu/przetargu publicznego.

Nowe obowiązki dla podmiotów leczniczych i centrów krwiodawstwa

Na podmioty lecznicze nakłada się obowiązek wprowadzania do systemu obrotu produktami krwiopochodnymi, prowadzonego przez Narodowe Centrum Krwi (NCK“, zapotrzebowań na produkty krwiopochodne. Rozwiązanie to, jak również stworzenie sytemu informatycznego obrotu produktami krwiopochodnymi, ma zapewnić nadzór nad prawidłowym obrotem produktami krwiopochodnymi.

Ponadto proponuje się wprowadzenie ustawowego obowiązku uzyskiwania przez centra krwiodawstwa zgody dawcy krwi na oddanie krwi, z której będzie jasno wynikało, iż wyraża on zgodę na zbycie krwi i jej składników w celu przetworzenia w krwiopochodne produkty lecznicze ratujące życie i zdrowie pacjentów.

Zakłada się, iż usługowe frakcjonowanie będzie pierwszym etapem powstania krajowej fabryki frakcjonowania osocza.

Scentralizowany nadzór nad krwiodawstwem i krwiolecznictwem

Planuje się także wprowadzenie kompleksowego, wieloaspektowego i scentralizowanego nadzoru nad krwiodawstwem i krwiolecznictwem czy wzmocnienie nadzoru nad krwiodawstwem i krwiolecznictwem przez szczegółowy podział zadań w zakresie nadzoru merytorycznego i organizacyjnego pomiędzy Instytutem a NCK.

Do zasadniczych zmian systemowych ma należeć powołanie jednej instytucji nadzorującej system krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

“Wydaje się, iż właściwą jednostką w tym zakresie jest NCK. (...) Do zadań NCK należeć będzie nadzór nad gospodarką osoczem oraz obrotem produktami krwiopochodnymi, koordynacja wspólnych postępowań na zakup towarów i usług na rzecz centrów krwiodawstwa oraz realizacja usług wspólnych, przeprowadzanie konkursu na sprzedaż osocza, które nie spełnia wymagań frakcjonatora, a także kontynuacja wszystkich zadań, które NCK obecnie realizuje jako jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia (z wyłączeniem postępowań na zakup i dostawę produktów leczniczych dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne)” - czytamy w opisie projektu.

Krew przetoczą ratownicy medyczni

W projekcie zaplanowano doprecyzowanie uprawnień dawców krwi poprzez wskazanie, że czas zwolnienia obejmuje również zmianę, która zaczęła się tego dnia, w którym oddano krew i jej składniki albo obejmuje cała dobę.

Nowe prawo ma umożliwić wykonywanie przetoczeń przez ratowników medycznych i perfuzjonistów po odbyciu specjalistycznych szkoleń wskazanych w projekcie.

Przewidziano ponadto wprowadzenie możliwości wykonywania przetoczeń „międzyszpitalnych” przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

W pozostałym zakresie projekt utrzymuje bądź doprecyzowuje dotychczasowe rozwiązania w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, znajdujące się w obecnie obowiązującej ustawie o publicznej służbie krwi.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2022 r.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Bony dla dawców krwi? “To nigdy nie może się wiązać z gratyfikacją”

Eksperci: Zapewnienie samowystarczalności zaopatrzenia w krew będzie coraz trudniejsze

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.