Program Szczepień Ochronnych na 2021 r.

MJM
opublikowano: 28-12-2020, 13:54

Opublikowano kalendarz szczepień ochronnych na 2021 r. przygotowany przez Główny Inspektorat Sanitarny. Najważniejszą zmianą w PSO na 2021 r. jest wprowadzenie obowiązkowych, bezpłatnych szczepień przeciw rotawirusom dla dzieci w pierwszych miesiącach życia.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

22 grudnia 2020 r. został opublikowany komunikat GIS w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2021 r.

Zgodnie z oczekiwaniami środowiska lekarskiego i rekomendacji AOTMiT, szczepienie przeciwko rotawirusom znalazło się liście szczepień zalecanych (dzieciom od 6. tygodnia do ukończenia 24. tygodnia życia). To najważniejsza zmiana w PSO na 2021 r.

Najważniejszą zmianą w PSO na 2021 r. jest wprowadzenie obowiązkowych, bezpłatnych szczepień przeciw rotawirusom dla dzieci w pierwszych miesiącach życia.
iStock

Program Szczepień Ochronnych na 2021 r. - zmiany w szczepieniach obowiązkowych

  • Szczepienie przeciw odrze, śwince i różyczce

Zmieniono czas, po jakim można przeprowadzić szczepienie po przebyciu odry, świnki lub różyczki. Od 2021 r. szczepienie to będzie można przeprowadzić po ustąpieniu ostrych objawów i poprawie stanu ogólnego pacjenta.

W PSO 2020 r. zapisano, że szczepienie to można przeprowadzić po upływie co najmniej 4 tygodni od wyzdrowienia.

  • Wariant szczepień z użyciem szczepionki wysoce skojarzonej

W tej części zmieniono zapis dotyczący wariantu szczepień z zastosowaniem szczepionki wysoce skojarzonej - w PSO 2020 została wymieniona tylko szczepionka DTaP-IPV-Hib, a więc 5 w 1. W PSO 2021 zapis ten brzmi "DTaP-IPV-Hib albo DTaP-IPV-Hib-wzwB", dodano więc szczepionkę 6 w 1.

Doprecyzowano także wiek podania trzeciej dawki szczepienia przeciwko WZW typu B i przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi - od 2021 r. będzie to 6.–7. miesiąc życia dla obu szczepień.

W PSO 2020 r. określono, że jest to 5.–6. miesiąc życia dla szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi oraz 7. miesiąc życia dla szczepienia przeciwko WZW typu B.

  • Szczepienie przeciw rotawirusom

W Programie Szczepień Ochronnych na 2021 r. wprowadzono obowiązkowe, bezpłatne szczepienia przeciw rotawirusom dla dzieci w pierwszych miesiącach życia.

Zgodnie z komunikatem GIS, szczepieniami przeciw rotawirusom są objęte dzieci urodzone po 31 grudnia 2020 roku. Szczepienia przeprowadzane mają być w schemacie dwu lub trzydawkowym, w zależności od rodzaju dostępnej szczepionki.

Zaleca się aby pierwszą dawkę szczepionki podać po ukończeniu 6. tygodnia życia dziecka, ale nie później niż przed ukończeniem 12. tygodnia życia. W przypadku realizowania szczepienia w schemacie dwudawkowym zaleca się zakończenie pełnego schematu przed ukończeniem 16 tygodnia życia. W przypadku realizowania szczepienia w schemacie trzydawkowym zaleca się zakończenie pełnego schematu przed ukończeniem 22 tygodnia życia. W razie konieczności drugą dawkę szczepionki można podać zgodnie ze wskazaniami podanymi w ChPL szczepionki. Przy czym zaznaczono, że należy zachować odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami nie krótsze, niż 4 tygodnie. Dodano, że szczepionki przeciw rotawirusom można przeprowadzać jednocześnie z innymi szczepieniami.

U dzieci urodzonych przed dniem 1 stycznia 2021 roku szczepienie przeciw rotawirusom jest szczepieniem zalecanym.

Program Szczepień Ochronnych na 2021 r. - zmiany w szczepieniach zalecanych

  • Szczepienie przeciw ospie wietrznej

Do grupy osób, którym szczególnie zaleca się szczepienie przeciwko ospie wietrznej, dodano uczniów i studentów szkół i uczelni medycznych lub innych szkół i uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych oraz pracowników ochrony zdrowia.

  • Szczepienie przeciw meningokokom

Zmieniono zapis dotyczący liczby dawek i schematu szczepienia – według wskazań producenta szczepionki.

W PSO 2021 r. brzmi on:

1.Szczepionka białkowa przeciw serogrupie B.

2. Szczepionka skoniugowana, czterowalentna przeciw serogrupom A, C, W-135, Y.

3. Szczepionka skoniugowana monowalentna przeciw serogrupie C.

W PSO 2020 brzmiał on:

1. Szczepionka skoniugowana monowalentna przeciw serogrupie C.

2. Szczepionka rekombinowana (rDNA), monowalentna złożona, adsorbowana, przeciw serogrupie B.

3. Szczepionka skoniugowana, czterowalentna przeciw serogrupom A, C, W-135, Y.

4. Szczepionka nieskoniugowana (polisacharydowa), przeciw serogrupom A, C – dzieciom od ukończenia 2 roku życia i dorosłym.

  • Szczepienie przeciw pneumokokom

Zmieniono wiek osób, którym szczególnie zaleca się szczepienie przeciw pneumokokom.

W PSO 2020 r. rekomendowano to szczepienie "dzieciom i młodzieży od ukończenia 6. tygodnia życia do ukończenia 18. roku życia oraz osobom dorosłym powyżej 50. roku życia".

Od 2021 r. sczepienie to będzie zalecane "dzieciom do ukończenia 5. roku życia, które nie były wcześniej szczepione, oraz dzieciom i młodzieży należącym do grup ryzyka do ukończenia 19. roku życia".

  • Szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu

Wśród osób, którym szczególnie zaleca się to szczepienie, wymieniono dodatkowo: osoby, które szczególnie często podejmującym aktywność fizyczną poza pomieszczeniami (np. biegacze, spacerowicze, grzybiarze, właściciele psów, myśliwi, rodziny z małymi dziećmi) i inne osoby podejmujące aktywność na świeżym powietrzu, w szczególności turystom.

  • Szczepienie przeciw WZW typu A

Wśród osób, którym szczególnie zaleca się to szczepienie, wymieniono dodatkowo osoby z grup ryzyka, w których obserwuje się zwiększoną liczbę zachorowań (w zależności od sytuacji epidemiologicznej), pracowników medycznych, w szczególności oddziałów zakaźnych, gastroenterologicznych, pediatrycznych.

  • Szczepienie przeciw odrze, śwince i różyczce

Do grupy osób, którym szczególnie zaleca się to szczepienie, dodano uczniów szkół medycznych lub innych uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych oraz pracowników ochrony zdrowia.

Program Szczepień Ochronnych na 2021 r. - szczepienia przeciwko HPV wciąż tylko zalecane

Kalendarz szczepień obowiązkowych w 2021 r. nie poszerzy się także o szczepienie przeciwko HPV, co rozważała Rada Sanitarno-Epidemiologiczna, organ doradczy GIS, ani o szczepienie przeciwko meningokokom. Wciąż będą to szczepienia zalecane.

Program Szczepień Ochronnych na 2021 r. a epidemia COVID-19

W PSO 2021 r. dodano także zasady przeprowadzania i organizacji szczepień w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami SARS-CoV-2.

Jak czytamy, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju spowodowaną wystąpieniem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19, zwaną dalej „epidemią COVID-19” obowiązkowe (oraz zalecane) szczepienia ochronne dzieci i młodzieży należy przeprowadzać z zachowaniem należytej staranności w zapobieganiu styczności z osobami chorymi, z uwzględnieniem następujących zaleceń:

1) nie rekomenduje się odraczania terminów przeprowadzania szczepień podstawowych z powodów organizacyjnych. Terminy przeprowadzania szczepień podstawowych mogą zostać przyśpieszone, a odstępy czasu pomiędzy kolejnymi dawkami pierwotnymi szczepienia podstawowego mogą ulec skróceniu do minimalnych zalecanych przez producenta w ChPL, gdy jest to uzasadnione zamiarem przeprowadzenia szczepienia przed spodziewanym epidemicznym zwiększeniem liczby zachorowań w przebiegu epidemii COVID-19;

2) w wyjątkowych sytuacjach, gdy z powodu trwającej epidemii COVID-19 nie jest możliwe przeprowadzanie lekarskich badań kwalifikacyjnych oraz szczepień, dopuszcza się czasowe odraczanie terminów przeprowadzania szczepień uzupełniających (dawek kończących schemat szczepienia podstawowego) – nie dłużej niż o 3 miesiące, oraz szczepień przypominających – nie dłużej niż o 12 miesięcy;

3) w przypadku czasowego lub długotrwałego odroczenia przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych, każdorazowo należy przeprowadzić szczepienia wyrównawcze, w tym należy ustalić Indywidualny Kalendarz Szczepień;

4) do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznej opieki nad dziećmi zdrowymi należy stosować, odpowiednio do aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, obowiązujące przepisy prawne.

Cały Program Szczepień Ochronnych na 2021 r. dostępny TUTAJ.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.