Prof. Marcin Gruchała: wartością uczelni są pełni pasji i zaangażowania ludzie

Wysłuchała Olga Tymanowska
opublikowano: 23-03-2022, 19:37

Jak miniony rok zapamiętał rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i zarazem kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii prof. Marcin Gruchała? Jakie zmiany w dydaktyce, standardach nauczania czy programach badawczych będą kontynuowane bądź rozpoczynane w bieżącym roku? Oddajmy głos profesorowi.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała
Fot. Paweł Sudara - GuMed

Prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała zajął 5. miejsce na Liście Stu 2021 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie.

Bez wątpienia największy wpływ na nasze decyzje miała trwająca pandemia COVID- 19, która istotnie zmieniła nasze życie. Wymusiła istotne zmiany w obszarze dydaktyki i konieczność przeorganizowania nauczania w sposób pozwalający studentom uzyskać efekty uczenia się przypisane do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w sposób bezpieczny i z zachowaniem rygoru sanitarno-epidemiologicznego. Dodatkowo trzeba było uwzględnić w organizacji dydaktyki zaangażowanie pracowników naukowo-dydaktycznych oraz klinik w bezpośrednią walkę z pandemią.

Nowe struktury, reorganizacje i inwestycje

Dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego był to czas zintensyfikowanych działań wynikających z realizacji założeń programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Powołaliśmy szereg struktur wspierających aktywność badawczą, jak np. Laboratorium Badań Metabolomicznych oraz Laboratorium Sercowo-Naczyniowe Kardiologii Inwazyjnej, które będzie unikatowym ośrodkiem w skali europejskiej prowadzącym badania nad optymalizacją oraz opracowywaniem nowoczesnych terapii w kardiologii inwazyjnej.

W zakresie aktywności klinicznej, miniony rok upłynął pod znakiem reorganizacji Kliniki Kardiologii, którą kieruję. To, co jest dla mnie szczególnie istotne, w jednostce intensywnie rozwinięto program leczenia ciężkiej niewydolności i chorób strukturalnych serca oraz transplantologii, jak również diagnostykę i leczenie zaburzeń lipidowych.

Nie sposób nie wspomnieć o ogromnym przedsięwzięciu, jakim było zakończenie budowy Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku i bezpiecznej relokacji klinik z dotychczasowych, mocno wysłużonych lokalizacji. Dzięki tym staraniom od początku września 2021 r. nasi pacjenci są leczeni w ośrodku wyposażonym w najnowocześniejsze obecnie technologie. Udało się nam również zakończyć rozbudowę Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Szpital ten od początku wybuchu pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 był kluczowym ośrodkiem na Pomorzu w walce z epidemią, w pełni przygotowanym do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentami zakażonymi koronawirusem. W ramach inwestycji w systemie modułowym zbudowano izolatki na potrzeby izby przyjęć wraz z rejestracją oraz pobieralnię wymazów od osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem. Obiekt zyskał łącznie 12 nowych łóżek szpitalnych, z możliwością monitorowania chorych i dostępem do gazów medycznych.

Kształcenie specjalistów wysokiej klasy

Edukacja kładąca szczególny nacisk na efekty kształcenia od zawsze była dla mnie oczywistym priorytetem. Już w czasie kampanii wyborczej podkreślałem, że chciałbym, abyśmy stali się nie tylko doskonałą uczelnią badawczą, ale także doskonałą uczelnią dydaktyczną. Moją ambicją jest rozwój nakierowany na stymulującą do rozwoju edukację wykorzystującą najnowsze technologie – symulatory wysokiej wierności, rzeczywistość poszerzoną, które umiejętnie wdrożone mogą przynieść realną poprawę w zwiększeniu efektywności kształcenia.

Uważam, że powinniśmy położyć większy nacisk na kształcenie umiejętności miękkich, empatii i zdolności do współpracy, sięgając do najlepszych wzorców w środowiskach medycznych i pozamedycznych.

Konieczne jest także kształcenie i promowanie wśród studentów właściwych postaw wynikających ze szczególnej odpowiedzialności spoczywającej na przedstawicielach zawodów zaufania publicznego, opartych na etyce zawodów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej tolerancji i wzajemnego szacunku. Nie możemy zapominać, że podstawowym elementem naszej misji jest kształcenie kolejnych pokoleń kadr medycznych i właściwe przygotowanie zawodowe wysokiej klasy specjalistów z zakresu ochrony zdrowia. To bardzo odpowiedzialne zadanie wobec społeczeństwa, z którego wywiązujemy się dobrze. Nasi absolwenci z powodzeniem realizują swoje plany i ambicje zawodowe w wielu obszarach medycyny i życia społeczno-gospodarczego. Pomyślnie wypadają w kolejnych edycjach egzaminów końcowych.

Zachęty dla młodych, zdolnych naukowców

Podjęliśmy działania na rzecz poprawy jakości kształcenia praktycznego, inicjując studia dualne, modyfikując programy studiów i wprowadzając na coraz szerszą skalę elementy symulacji medycznej. W naszych decyzjach wielokrotnie kierujemy się wnioskami i wskazówkami zawartymi w ankietach studenckich, które stanowią ważny element oceny jakości procesu kształcenia w naszej Uczelni. Zależy nam, by naukę w GUMed rozpoczynali najlepsi maturzyści, dla których studia i rozwój zawodowy staną się życiową pasją. Zainicjowaliśmy nowe inicjatywy nakierowane na młodych zdolnych naukowców, jak innowacyjny projekt Young Scientist Program (Młody Naukowiec), którego celem jest wsparcie studentów zainteresowanych rozwojem kompetencji osobistych i prowadzeniem prac o charakterze badawczym.

Zakończyliśmy niedawno nabór do jego III edycji. Mam nadzieję, że zaproponowana przez nas oferta okaże się pomocna w rozbudzeniu pasji i zainteresowań badawczych u naszych studentów, wzbogacając i poszerzając w istotny sposób standardowy program kształcenia. Inwestycja w człowieka to inwestycja w przyszłość. Oczywiste jest, iż konieczność podejmowania doraźnych działań organizacyjnych w zakresie dydaktyki związanych z pandemią znacznie utrudnia systemową zmianę w Uczelni w tym obszarze.

Nie jestem usatysfakcjonowany stopniem realizacji celów w zakresie dydaktyki, które postawiłem sobie na początku kadencji. Kończąca się pandemia oraz toczące się intensywne prace w Ministerstwie Zdrowia oraz Ministerstwie Edukacji i Nauki przy bardzo istotnym udziale KRAUM nad zmianą standardów kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym pozwolą nam nadrobić zaległości w tym zakresie. Nowe standardy kształcenia, poza dalszym upraktycznieniem nauczania, dodatkowo kładą większy nacisk na aspekty związane z humanizacją i efektywną komunikacją lekarz - pacjent oraz między członkami zespołu diagnostyczno-terapeutycznego. Aspekty związane z szeroko pojętą humanizacją medycyny będą także przedmiotem obrad Kongresu Humanizacji, który odbędzie się w Warszawie w czerwcu tego roku i którego partnerem jest KRAUM.

W prestiżowym gronie 10 uczelni badawczych

Od lat Gdański Uniwersytet Medyczny pozostaje jedną z wiodących uczelni publicznych w Polsce, docenioną przez międzynarodowe grono ekspertów i wyróżnioną w prestiżowym gronie 10 uczelni badawczych. Uzyskanie tego statusu było celem strategicznym mojej pierwszej kadencji rektorskiej. Dzisiaj jednak jestem bardzo dumny przede wszystkim z tego, że obecnie z tą inicjatywą identyfikuje się szeroką grupa badaczy, doktorantów i studentów naszej uczelni.

Jesteśmy jednak uczelnią, której wielką wartością są nie tylko doświadczone i renomowane zespoły badawcze, rosnąca liczba prestiżowych międzynarodowych publikacji i grantów, jak również szeroki zakres i jakość prowadzonych badań. Naszym prawdziwym bogactwem są ludzie – pełni pasji i zaangażowania, silni specjalistyczną wiedzą i kompetencjami, prezentujący jednocześnie wysokie standardy etyki zawodowej.

Jako rektor jestem dumny ze świadectwa, jakie w czasie pandemii COVID-19 dali nasi pracownicy, studenci i doktoranci w obliczu nieznanej i groźnej choroby. W tej wyjątkowej sytuacji wykazali się profesjonalną i dojrzałą postawą, stając na pierwszej linii walki z epidemią. Swoim zaangażowaniem i bezinteresowną chęcią niesienia pomocy zdali najważniejszy egzamin – z odpowiedzialności za drugiego człowieka, służenia zdrowiu i życiu ludzkiemu bez względu na okoliczności. Podobnie teraz, w obliczu wydarzeń na Ukrainie, nasi pracownicy, studenci i doktoranci natychmiast wykazali solidarność, gotowości wsparcia i udzielenia pomocy, za co jestem im ogromnie wdzięczny.

Doceniam także powołanie Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU) na wspólny wiosek rektorów trzech największych uczelni Pomorza – Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. W minionym roku zainicjowaliśmy szereg działań konsolidacyjnych, które już przynoszą wymierne korzyści, takie jak system wspólnego zarządzania infrastrukturą badawczą, stypendia naukowe dla najzdolniejszych doktorantów z zagranicy i szereg inicjatyw o charakterze naukowym, badawczym, ale również sportowym.

Kolejny rok pełen wyzwań

Przed nami kolejny rok pełen wyzwań, związanych już niekoniecznie z pandemią COVID-19, ale przede wszystkim z obecną sytuacją na Ukrainie znajdującej się w trudnym momencie walki o zachowanie suwerenności i integralności ich państwa. W tej nadzwyczajnej sytuacji dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i odpowiednie warunki studentkom i studentom chcącym kontynuować kształcenie na naszej uczelni. Mamy to szczęście, że wszystkie podmioty lecznicze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mają stabilną sytuację finansową i odnoszą znaczące sukcesy medyczne, szczególnie w zakresie wprowadzania nowatorskich metod diagnostyki i terapii. Są uznanymi ośrodkami, oferującymi niejednokrotnie unikatowe procedury medyczne, jak chociażby w chorobach rzadkich, udarach niedokrwiennych mózgu, onkologii, kardiologii, a także transplantologii, zwłaszcza w przeszczepach wielonarządowych.

Dzięki środkom z Agencji Badań Medycznych rozwijamy multidyscyplinarne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Jego funkcjonowanie w strukturach uczelni i wielospecjalistycznego szpitala klinicznego stworzy unikatowym w skali europejskiej ośrodek prowadzący badania nad nowymi strategiami terapeutycznych i metodami diagnostyki. Dzięki współpracy z Ośrodkiem Badań Klinicznych Wczesnych Faz i nowo powstającym centrum badań klinicznych w dziedzinie kardiologii będzie opracowywanie nowoczesnych, niestosowanych do tej pory terapii zabiegowych i farmakologicznych.

Staramy się pozyskać środki na budowę nowego Centrum Stomatologicznego, które jest konieczne dla dalszego rozwoju jednostki oraz pełnego wykorzystania potencjału pracowników, doktorantów i studentów. Powstanie nowoczesnego ośrodka dedykowanego jednostkom Oddziału Stomatologicznego GUMed było jednym z kluczowych zadań, jakie postawiłem sobie i władzom Uczelni w obecnej kadencji. Podobnie jak utworzenie w UCK kompleksowego Centrum Medycyny Pediatrycznej. Obecnie dysponujemy nowoczesnym Oddziałem Intensywnej Terapii Dziecięcej i Pododdziałem Angiologii, które stwarzający zupełnie nowe możliwości w leczeniu najmłodszych pacjentów oraz umożliwiło uruchomienie Kliniki Chirurgii Dziecięcej w strukturze szpitala klinicznego.

Powstanie interdyscyplinarnego Centrum Medycyny Pediatrycznej w sąsiedztwie Centrum Medycyny Inwazyjnej i Centrum Medycyny Nieinwazyjnej pozwoli na stworzenie jednego z najnowocześniejszych kompleksów szpitalnych w Polsce, o unikalnym potencjale klinicznym, dydaktycznym i naukowym. Mam nadzieję, że uda się pomyślnie zrealizować te kluczowe projekty.

O KIM MOWA

Prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii, rektorem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) od 2016 r., przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w kadencji 2020-2024, kierownikiem I Katedry i Kliniki Kar-diologii GUMed, lekarzem kierującym I Kliniką Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku; wchodzi w skład Krajowej Rady ds. Kardiologii.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.