Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

MJM
opublikowano: 25-02-2021, 09:58

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski jest specjalistą w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, kierownikiem oddziału Ginekologii Operacyjnej I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultantem Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski
Archiwum

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Stopień dr hab. n. med. uzyskał w 1994 r., a tytuł naukowy profesora zwyczajnego - w 2004 r.

Był adiunktem w II Klinice Ginekologii Operacyjnej, od 1999 do 2002 r. profesorem nadzwyczajnym w II Katedrze i Klinice Ginekologii AM w Lublinie, od 2002 do 2015 r. kierownikiem Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego MON w Warszawie, a w latach 2015-2018 kierował oddziałem Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Obecnie jest kierownikiem oddziału Ginekologii Operacyjnej I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultantem Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego.

Prof. Baranowski jest autorem ponad 200 prac naukowych i doniesień zjazdowych (większość w języku angielskim). Łączny współczynnik wpływu (impact factor - IF) dla publikacji pełnych wynosi ponad 110 (w tym prestiżowa publikacja części wyników pracy habilitacyjnej w “Cancer Research” i “Nucleic Acid Research”). Jest także promotorem 10 obronionych i 2 w trakcie realizacji przewodów doktorskich oraz opiekunem 3 ukończonych przewodów habilitacyjnych.

Prof. Baranowski został czterokrotnie nagrodzony przez ministra zdrowia za działalność naukową. Był wieloletnim przewodniczącym Sekcji Nauk Podstawowych oraz Sekcji Uroginekologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Aktualnie jest redaktorem naczelnym czasopisma dla ginekologów-położników „Ginekologia po Dyplomie”. Ponadto jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopism: “Personalized Oncology”, “Ginekologia Polska”, “Przegląd Menopauzalny”, “Ginekologia po Dyplomie”, “Pediatria i Medycyna Rodzinna”.

Prof. Włodzimierz Baranowski - główne naukowe i kliniczne tematy badawcze

1. Onkologia ginekologiczna w aspekcie zmian molekularnych – modyfikacje DNA i transferowych RNA w nowotworach narządu płciowego u kobiet jako potencjalne markery onkologiczne.

2. Endokrynologia ginekologiczna – receptory dla hormonów sterydowych – implikacje kliniczne.

3. Wpływ czynników środowiskowych (zanieczyszczenia) na medycynę rozrodu.

4. Nowoczesne techniki operacyjne w uroginekologii.

Prof. Baranowski badania naukowe z zakresu ginekologicznej onkologii molekularnej prowadził we współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Instytutem Biochemii Philipps Universitat w Marburgu (Niemcy) oraz Institut de Biologie Moleculaire et Cellulaire du CNRS w Strasbourgu (Francja).

Prof. Baranowski jest stypendystą Rządu Republiki Francuskiej, Ministerstwa Nauki i Technologii Republiki Francuskiej, stypendystą Association pour Recherche sur le Cancer (ARC), stypendystą Federation of European Biochemical Societies (FEBS).

Był także kierownikiem i głównym wykonawcą grantów naukowych:

1. KBN (trzykrotnie),

2. Polonium (grant rządu Republiki Francuskiej i KBN w latach 1996-1999),

3. Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS),

4. Rządu Republiki Francuskiej,

5. Ministerstwa Nauki i Technologii Republiki Francuskiej,

6. Association pour Recherche sur le Cancer (ARC).

Prof. Włodzimierz Baranowski - działalność zawodowa

Główne dziedziny działalności zawodowej prof. Baranowskiego to

1. ginekologia operacyjna, w tym:

  • onkologia ginekologiczna – pełny zakres operacji radykalnych przy nowotworach narządu płciowego,
  • endoskopia ginekologiczna – pełny zakres operacji endoskopowych (histeroskopia, laparoskopia), łącznie z laparoskopowymi operacjami w nietrzymaniu moczu i operacjami onkologicznymi drogą laparoskopową. (wielokrotnie wykładowca i operator pokazowych zabiegów w czasie kursów endoskopii ginekologicznej),
  • uroginekologia – pełny zakres operacji w uroginekologii, a szczególnie w nietrzymaniu moczu (TVT, TOT) i korekty statyki narządu płciowego u kobiet. (wielokrotnie wykładowca i operator pokazowych zabiegów w czasie kursów ogólnopolskich),
  • minimalnie inwazyjna chirurgia ginekologiczna (w tym minimalnie inwazyjne leczenie mięśniaków macicy).

2. endokrynologia ginekologiczna - zaburzenia płodności (współpraca z ośrodkiem leczenia niepłodności) i endokrynologia przekwitania.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.