Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

opublikowano: 28-02-2019, 10:17

Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii, angiologii i hipertensjologii, kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej WUM.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 1988 r. Był stypendystą Fogarty International Center, National Institute of Health i Georgetown University, Washington, (USA). Posiada tytuł Fellow of European Society of Cardiology i Clinical Hypertension Specialist European Society of Hypertension. 

Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

Od 2006 r. kieruje Kliniką Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu MNiSZW „Diamentowy Grant”, przewodniczący Rady Naukowej  Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, wiceprzewodniczący Grupy Roboczej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) Pulmonary Circulation & Right Heart Function (w 2019 r. po raz trzeci współautor wytycznych ESC dotyczących diagnostyki  i leczenia zatorowości płucnej), członek Komisji Ewaluacji Nauki MNiSZW.

Zainteresowania naukowe prof. Piotra Pruszczyka dotyczą m.in.: znaczenia echokardiografii w diagnostyce powikłań zatorowych,  przede wszystkim  diagnostyki, oceny rokowania ostrej zatorowości płucnej, inwazyjnych metod leczenia chorób krążenia płucnego - w tym przezskórnej embolektomii płucnej u chorych w zatorowością  płucną, balonowej plastyki tętnic płucnych w leczeniu zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego - a także powikłań sercowo-naczyniowych u  chorych z przewlekłą niewydolnością nerek. 

Współautor ponad 350 prac naukowych opublikowanych m.in. w: NEJM, JACC, Circulation, EHJ, Kardiol Pol, PAMW (wskaźnik Hirsha 36).

Redaktor 12-tomowego podręcznika „Wielka Interna”. Promotor 15 obronionych rozpraw doktorskich. Trzykrotnie współautor wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących diagnostyki i leczenie zatorowości płucnej.

Laureat wielu nagród, m.in. Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Rektora WUM, prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Granty międzynarodowe: 

Projekty KBN/MNISZW/NCN (kierownik 6 wykonanych projektów):

 • „Dwupłaszczyznowa echokardiografia przezprzełykowa w diagnostyce zatorowości płucnej”, nr 4P05B06610 (1995-1998);
 • „Ocena prognostycznego znaczenia zaburzeń czynności  prawej komory serca oraz jej uszkodzenia u chorych z zatorowością płucną”, nr 4PO5B05719 (2000-2003);
 • Ocena wpływu uszkodzenia prawej komory w ostrym okresie zatorowości płucnej  na jej czynność w obserwacji średnioterminowej, KBN2PO5B06927 (2004-2007); 
 • Nieinwazyjna ocena właściwości elastycznych dużych tętnic oraz metabolizmu kolagenu u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym, nr 3PO5B08322 (2003-2004);  
 • Ocena wpływu leczenia inhibitorami konwertazy angiotensyny II na właściwości elastyczne układu sercowo-naczyniowego u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym (2004-2007); 
 • Nieinwazyjna ocena parametrów przebudowy tętnic u pacjentów z otyłością olbrzymią przed i po chirurgicznym leczeniu otyłości, NN4902/B/P01/2011/40 (2010-2013);

Ponadto główny wykonawca 6 projektów, wykonawca 3 innych projektów.  

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • od 1991 – Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego
 • od 1992 – Polskie  Towarzystwo  Kardiologiczne, od 2013 członek Zarządu Głównego PTK 
 • od 1995 – członek grupy roboczej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Pulmonary Circulation and  Right Ventricular Functio”

Członek Komitetów Naukowych Zjazdów, m.in :

 • od 1997 – Kongresów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 
 • od 1999 – Międzynarodowych Zjazdów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Główne osiągnięcia dydaktyczne::

 • promotor 11 zakończonych rozpraw doktorskich; 2 następne przewody otwarte; 
 • opiekun  pięciu słuchaczy studiów doktoranckich; 
 • szkolenie  specjalizacyjne: opiekun 8 zakończonych specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii, angiologii;
 • recenzent: 4 razy do tytułu profesora, 7 habilitacji, 16 rozpraw doktorskich.

Recenzent w pismach naukowych: 

"Kardiologia Polska", "PAMW", "American Journal of Cardiology", "Life Sciences", "Chest", "Clinica Chimica Acta", "European Respiratory Journal", "European Heart Journal", "International Journal of Cardiology", "Journal of Thrombosis and Haemostasis". 

Nagrody i odznaczenia:

 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną, 1998 
 • Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, trzykrotnie: 1993, 2004, 2009 
 • Nagroda Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: 14 nagród I, II i III stopnia w latach 1996-2014
 • Nagroda Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 2005
 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, czterokrotnie: 1996, 1996, 2003,2004 
 • Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi 

Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk znalazł się na Liście Stu 2018 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie, na której zajął 56. miejsce.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.