Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, spec. chorób wewnętrznych, kardiologii, angiologii, hipertensjologii

opublikowano: 28-02-2019, 10:17

Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii, angiologii i hipertensjologii, kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej WUM.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 1988 r. Był stypendystą Fogarty International Center, National Institute of Health i Georgetown University, Washington, (USA). Posiada tytuł Fellow of European Society of Cardiology i Clinical Hypertension Specialist European Society of Hypertension. 

Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk
Zobacz więcej

Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk WUM

Od 2006 r. kieruje Kliniką Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Komisji Ewaluacji Nauki MNiSZW, przewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu MNiSZW „Diamentowy Grant”, przewodniczący Rady Naukowej  Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Zainteresowania naukowe prof. Piotra Pruszczyka dotyczą m.in.: znaczenia echokardiografii w diagnostyce powikłań zatorowych, a przede wszystkim diagnostyki, oceny rokowania i leczenia ostrej zatorowości płucnej. Współautor ponad 300 prac naukowych opublikowanych m.in. w: NEJM, JACC, Circulation, EHJ, Kardiol Pol, PAMW (wskaźnik Hirsha 36).

Redaktor 12-tomowego podręcznika „Wielka Interna”. Promotor 15 obronionych rozpraw doktorskich. Trzykrotnie współautor wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących diagnostyki i leczenie zatorowości płucnej.

Laureat wielu nagród, m.in. Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Rektora WUM, prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Granty międzynarodowe: 

 1. NIH: Gender and the Neuropeptide Y – Catecholamine System in Hypertension. - Fogarty International Collaboration Award, NIH Bethesda, USA, nr 1RO3TW00116-01 1992-1995, koordynator badania w Polsce i główny wykonawca.
 2. Thrombolysis In Acute Pulmonary Embolism 2006-2012. Badanie PEITHO, międzynarodowe badanie uniwersyteckie 
 3. RIHTER Right Heart Thrombi European Registry – Europejski rejestr chorych z ruchomymi skrzeplinami w jamach prawego serca, pomysłodawca i koordynator badania 

Projekty KBN/MNISZW/NCN (kierownik 6 wykonanych projektów):

 • „Dwupłaszczyznowa echokardiografia przezprzełykowa w diagnostyce zatorowości płucnej”, nr 4P05B06610 (1995-1998);
 • „Ocena prognostycznego znaczenia zaburzeń czynności  prawej komory serca oraz jej uszkodzenia u chorych z zatorowością płucną”, nr 4PO5B05719 (2000-2003);
 • Ocena wpływu uszkodzenia prawej komory w ostrym okresie zatorowości płucnej  na jej czynność w obserwacji średnioterminowej, KBN2PO5B06927 (2004-2007); 
 • Nieinwazyjna ocena właściwości elastycznych dużych tętnic oraz metabolizmu kolagenu u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym, nr 3PO5B08322 (2003-2004);  
 • Ocena wpływu leczenia inhibitorami konwertazy angiotensyny II na właściwości elastyczne układu sercowo-naczyniowego u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym (2004-2007); 
 • Nieinwazyjna ocena parametrów przebudowy tętnic u pacjentów z otyłością olbrzymią przed i po chirurgicznym leczeniu otyłości, NN4902/B/P01/2011/40 (2010-2013);

Ponadto główny wykonawca 6 projektów, wykonawca 3 innych projektów.  

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • od 1991 – Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego
 • od 1992 – Polskie  Towarzystwo  Kardiologiczne, od 2013 członek Zarządu Głównego PTK 
 • od 1995 – członek grupy roboczej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Pulmonary Circulation and  Right Ventricular Functio”

Członek Komitetów Naukowych Zjazdów, m.in :

 • od 1997 – Kongresów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 
 • od 1999 – Międzynarodowych Zjazdów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Główne osiągnięcia dydaktyczne::

 • promotor 11 zakończonych rozpraw doktorskich; 2 następne przewody otwarte; 
 • opiekun  pięciu słuchaczy studiów doktoranckich; 
 • szkolenie  specjalizacyjne: opiekun 8 zakończonych specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii, angiologii;
 • recenzent: 4 razy do tytułu profesora, 7 habilitacji, 16 rozpraw doktorskich.

Recenzent w pismach naukowych: 

"Kardiologia Polska", "PAMW", "American Journal of Cardiology", "Life Sciences", "Chest", "Clinica Chimica Acta", "European Respiratory Journal", "European Heart Journal", "International Journal of Cardiology", "Journal of Thrombosis and Haemostasis". 

Nagrody i odznaczenia:

 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną, 1998 
 • Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, trzykrotnie: 1993, 2004, 2009 
 • Nagroda Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: 14 nagród I, II i III stopnia w latach 1996-2014
 • Nagroda Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 2005
 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, czterokrotnie: 1996, 1996, 2003,2004 
 • Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi 

Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk znalazł się na Liście Stu 2018 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie, na której zajął 56. miejsce.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.