Prof. dr hab. n. med. Marlena Broncel, specjalista chorób wewnętrznych

opublikowano: 17-02-2020, 12:14

W Łodzi w ramach Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej, której jest kierownikiem, stworzyła pododdział leczenia jednego dnia dedykowany diagnostyce i leczeniu pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną. Prowadzi badania nad Lp(a) w hipercholesterolemii rodzinnej oraz u pacjentów bez FH  z przedwczesnymi incydentami sercowo-naczyniowymi. W 2019 uzyskała tytuł profesora nauk medycznych z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Prof. dr hab. n. med. Marlena Broncel urodziła się 11.12.1968 roku w Ostrowie Wielkopolskim.  Wykształcenie podstawowe, a następnie średnie ogólnokształcące uzyskała w Ostrzeszowie. Egzamin Dojrzałości zdała w roku 1987. W tym samym roku po złożeniu egzaminu wstępnego rozpocząłe studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi (obecnie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi). Po zakończeniu studiów w 1993 roku odbyła staż podyplomowy w Poznaniu i Łodzi. Do 2002 roku pracowała w Poradni Sportowo-Lekarskiej przy KS „Społem” w Łodzi. Następnie od 2002 podjęła pracę w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „PROFMED”. W ramach woluntariatu od 1994 roku pracowała w III Klinice Chorób Wewnętrznych Wojskowej Akademii Medycznej (WAM) a następnie po rozwiązaniu Kliniki w Zakładzie Farmakologii Klinicznej IMW WAM. Tam też w 1998 roku, pod kierunkiem dr n. med. Zbigniewa Pielocha, uzyskała I stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych. Stopień naukowy doktora nauk medycznych nadała jej w 2001 roku Rada Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Skuteczność terapii statynami u pacjentów z dyslipidemią typu II- wpływ na lipidogram osocza, wybrane czynniki hemostazy i strukturę błony erytrocytarnej”. Promotorem pracy była prof. dr hab. med. Julita Chojnowska-Jezierska.

Pełnione funkcje:

  • Od 2003 roku do chwili obecnej pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej w Uniwersytecie Medycznym,
  • w latach 01.02.2003-30.09.2005 na stanowisku asystenta, 1.10.2005-28.02.2005
  • na stanowisku adiunkta, a od 01.03.2005 jako profesor nadzwyczajny. W 2004 roku uzyskała II stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych pod kierownictwem prof. dr hab.n.med. Julity Chojnowskiej-Jezierskiej.
  • W 2008 roku obroniła rozprawę habilitacyjną „Próba wyjaśnienia wpływu statyn, fibratu i flawonoidów na wybrane wskaźniki morfotyczne, biochemiczne krwi u pacjentów z zespołem metabolicznym” i objęła kierownictwo w Klinice Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej.  W 2011 zdała egzamin specjalizacyjny z farmakologii klinicznej z wyróżnieniem. W tym samy roku z jej inicjatywy powstała Pracownia Immunofarmakologii Tkankowej, w której rozpoczęto badania nad integralnością śródbłonka naczyniowego, mięśniówki gładkiej oraz zaburzeniami immunologicznymi w patogenezie miażdżycy.
  • Od 2012 lat jest opiekunem studenckiego koła naukowego przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej. Pod jej kierunkiem studenci zdobyli wiele cennych nagród i wyróżnień między innymi zajęli I miejsce w sesji studenckich prac oryginalnych nominowanych do nagrody Komitetu Naukowego Kongresu PTK w 2015 oraz 2019  orazrok III miejsce w konkursie najlepszych prac oryginalnych Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej w 2016. Z członkami SKN zorganizowała 4 konferencje. 

Była promotorem 8  przewodów doktorskich ( dwie prace zostały wyróżnione). Poza wyżej wymienionymi, zakończonymi już przewodami doktorskimi prowadzi aktualnie 7 kolejnych otwartych przewodów. Była recenzentem w 2 postępowaniach habilitacyjnym oraz w 11  przewodach doktorskich oraz prac publikowanych w czasopismach międzynarodowych ze wskaźnikiem IF. Jest opiekunem 6 specjalizantów w zakresie chorób wewnętrznych.

Jest członkiem licznych towarzystw naukowych: European Atherosclerosis Society- członek od 2014, International Society of Atherosclerosis – członek  od 2001, Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwo Kardiologicznego,  Polskiego Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii (od 2013, członek zarządu), Polskiego Towarzystwo Badań nad Miażdżycą (od 2001, członek zarządu), Polskie Towarzystwo Lipidologiczne (od 2010- skarbnik) oraz prezesem Towarzystwo Terapii Monitorowanej.   

Poza działalnością naukową i dydaktyczną uczestniczy aktywnie w Wydziałowych i Uczelnianych pracach organizacyjnych. Od 2009 r. jest członkiem Prezydium Rady Nauk Medycznych oraz Rady Naukowej Unowersytetu Medycznego , w 2019 została prodziekanem do spraw nauki Wydziału lekarskiego. Od 2011 r. jest członkiem Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN, od 2015 r. członkiem Rady Naukowej Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”. Ponadto jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego. W 2015 r. była członkiem zespołu powołanego celem opracowania programu kształcenia i kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wystawianie recept” dla pielęgniarek i położnych, w 2016 r. członkiem zespołu ekspertów opracowujących rekomendacje PTL/KLRwP/PTK dotyczące postępowania w zaburzeniach lipidowych dla lekarzy rodzinnych. W 2017 r. jako członek zespołu ekspertów opracowywała i aktualizowała program specjalizacji w dziedzinie farmakologii klinicznej. W Szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi pełni funkcję przewodniczącej ds. Farmakoterapii i Szpitalnej Polityki Antybiotykowej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polski odznaczył Panią prof.dr hab. Marlenę Broncel brązowym Medalem za Długoletnią Służbę w 2010 roku.

Była laureatką licznych naukowych nagród i wyróżnień:. 

1. III miejsce w konkursie najlepszych prac oryginalnych Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej  2016

2.Nagroda Polskiego Towarzystwa Alergologicznego za pracę: "IL-33 i IL-4 upośledzają barierowość ludzkiego śródbłonka naczyniowego - możliwe implikacje dla zapalenia alergicznego" Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2015 

3.Nagroda Rektora UM w Łodzi II stopnia za cykl publikacji: "Badanie regulacji barierowości i funkcji immunomodulujących tkanek barierowych przez czynniki miażdżycogenne i immunologiczne - implikacje w patogenezie miażdżycy" Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2015 

4. Nagroda Rektora UM w Łodzi za publikację pt. "Aronia melanocarpa reduces the activity of angiotensin I-converting enzyme (ACE) - in vitro and ex vivo studies" Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2015

5.  Nagroda Rektora UM w Łodzi za rok 2014, za cykl publikacji dotyczących badań biologicznych dendrymerów poliamidoaminowych oraz wykorzystania ich jako nośniki pochodnych kwasu iminodioctowego. Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2015 

6. Pierwsze miejsce w sesji studenckich prac oryginalnych nominowanych do nagrody Komitetu Naukowego Kongresu PTK za pracę pod tytułem „Leczenie przeciwzakrzepowe antagonistami witaminy K u chorych z migotaniem przedsionków i zaburzeniami funkcji poznawczych’’ XIX Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego we Wrocławiu 2015

7. „Wpływ Il- 33 na integralność i funkcje immunomodulujące ludzkiego śródbłonka naczyniowego” XVIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego- Poznań 18-20.09.2014 - Nagroda Komitetu Naukowego Kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego- w dziedzinie Nauki Podstawowe.

8.  Nagroda Naukowa Rektora UM w Łodzi II stopnia za cykl publikacji dotyczących wpływu statyn i polifenoli aroniowych na hemostazę u pacjentów z hiperlipidemią i zespołem metabolicznym. Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2014 

9.  Nagroda Rektora UM w Łodzi I stopnia: Za cykl prac dotyczących zaburzeń struktury błon erytrocytarnych u pacjentów z zespołem metabolicznym, chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym. Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2014

10. Nagroda Rektora III stopnia: Za cykl publikacji z dziedziny echokardiografii. Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2014

11.  „Wpływ bakteryjnego CpG DNA i oksydowanego cholesterolu na funkcje barierowe i właściwości immunomodelujące ludzkiego śródbłonka naczyniowego” XVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego- Wrocław, 26.09.2013 - 28.09.2013 - Nagroda Komitetu Naukowego Kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego- w dziedzinie Nauki Podstawowe

12. Nagroda Rektora Zespołowa Naukowa II stopnia za cykl publikacji o leczniczym działaniu ekstraktu z Aronii czerwonoowocowej. Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2012

13. Nagroda Rektora Zespołowa Naukowa II stopnia za publikację "Melatonin treatment improves blood pressure, lipid profile and parameters of oxidative stress in patients with metabolic syndrome". Rok rozliczenia, ogłoszenia:2012

14. Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego w XX edycji (2019) na najlepszą rozprawę doktorską  tematycznie związaną z województwem łódzkim- napisaną przez Paulinę Gorzelak-Pabiś pod kierownictwem prof. dr hab. Marleny Broncel

Sumaryczny Impact Factor prac wynosi w sumie 113,456. Łącznie 655 cytowań, indeks Hirscha wynosi 15 (źródło:ISI Web of Science Core Collection). Łącznie 981 cytowań, indeks Hirscha wynosi 16 (źródło:Scopus).

W 2015 uczestniczyła w pracach Międzynarodowego Panelu Ekspertów w dziedzinie lipidologii. Współpraca z Instytutem Farmakologii Eksperymentalnej i Klinicznej z Toksykologią  Uniwersytetu w Heildelbergu zaowocowała stworzeniem europejskiej listy leków stosowanych u pacjentów w wieku podeszłym (FORTA-list). Wykonała wiele ekspertyz i opracowań dla przemysłu farmaceutycznego. 

Obecnie głównym obszarem zainteresowań prof. Marleny Broncel jest hipercholesterolemia rodzinna i terapia przeciwciałami PCSK9. Podjęła aktywną działalność dydaktyczną w całym kraju przybliżając tematykę hipercholesterolemii, jej rozpoznawania i leczenia. 

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.