Prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem

opublikowano: 11-02-2019, 22:15

Prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem jest specjalistą w dziedzinie radioterapii i onkologii klinicznej, kierownikiem Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Prof. Jacek Jassem jest także nauczycielem akademickim, profesorem zwyczajnym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Napisał ponad 700 prac naukowych, kilka podręczników, po¬nad 100 rozdziałów w podręcznikach polskich i zagranicznych, jest jednym z najczęściej cytowanych w świecie polskich lekarzy (ponad 18 tysięcy cytowań w bazie Web of Science, indeks cytowań 53). Jest autorem kilkunastu patentów i wniosków patentowych.

Prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem
Zobacz więcej

Prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem

Jego główne zainteresowania naukowe to: rak płuca, rak piersi i onkologia molekularna. 

Podczas swojej pracy zawodowej trzykrotnie odbył staże naukowe za granicą: w 1997 r. w Szpitalu Karolinska w Sztokholmie, a w latach 1989/1990  i 1994, jako visiting profesor, w Instytucie Onkologii w Amsterdamie. 

Od lat prowadzi społeczną działalność na rzecz zdrowia publicznego, jest m.in. autorem projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, której efektem było wprowadzenie w Polsce w 2010 roku zakazu palenia tytoniu w miejscach publicznych; za tę działalność otrzymał tytuł „Wybitny Polak” Fundacji „Teraz Polska”. 

Otrzymał wiele krajowych i zagranicznych nagród naukowych, w tym nagrodę Prezesa Rady Ministrów, kilkukrotnie nagrodę ministra zdrowia, nagrodę Prezydenta Miasta Wiednia, nagrodę im. Sobolewskich Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, nagrodę im. Josepha Cullena Międzynarodowego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Płuca (IASLC) i nagrodę im. Jana Heweliusza Prezydenta Miasta Gdańska. 

Jest jednym z dwóch polskich członków European Academy of Cancer Sciences, członkiem Academia Europea i członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. 

W latach 2010-2014 był przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz przewodniczącym  zrzeszającej kierowników wszystkich katedr onkologii w Polsce Akademickiej Sieci Onkologicznej (agendy Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych). 

Jest przewodniczącym Środkowoeuropejskiej Grupy Onkologicznej (CEEOG). Był m.in. przewodniczącym Grupy Raka Piersi Europejskiej Organizacji do Badań nad Rakiem (EORTC), członkiem Zarządów EORTC, Europejskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (ESTRO) i Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO), a także przewodniczącym Komitetu Spraw Zagranicznych Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO). 

Zasiadał w komitetach redakcyjnych ponad 25 prestiżowych czasopism krajowych i zagranicznych, w tym Lancet Oncology, Radiotherapy and Oncology, Cancer Treatment Reviews i European Journal of Cancer. Był promotorem 19 ukończonych przewodów doktorskich; siedem osób z jego zespołu uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego, a dwie – tytuł profesora. Jest członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia Krajowej Rady ds. Onkologii i Rady Naukowej Centrum Onkologii – Instytutu im Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. 

Otrzymał szereg odznaczeń państwowych, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi oraz medal Komisji Edukacji Narodowej. 

Jest byłym przewodniczącym Komitetu Antytytoniowego Międzynarodowego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Płuca (IASLC). Koordynował prace 200-osobowego zespołu ekspertów, którzy przygotowywali Strategię Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024, i koordynuje jej wdrażanie. 

Jest założycielem i przewodniczącym pozarządowej organizacji – Stowarzyszenia Gdańskiej Onkologii. W 2014 roku zainicjował powstanie Polskiej Ligi Walki z Rakiem, a w 2018 roku został jej prezesem. Prowadzi działalność publicystyczną i popularyzatorską, jest współtwórcą kilku filmów oświatowych oraz wielu artykułów i audycji radiowych i telewizyjnych, a także Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy. Często zabiera głos w publicznych debatach na tematy onkologiczne, m.in. krytycznie wypowiada się na temat koncepcji Krajowej Sieci Onkologicznej. 

Od lat zajmuje czołowe miejsca na Liście Stu „Pulsu Medycyny” – w 2014 roku zwyciężył w kategorii systemu ochrony zdrowia. 

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.