Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos

opublikowano: 11-02-2019, 22:03

Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos jest ekspertem z dziedziny hematologii klinicznej i doświadczalnej, kierownikiem Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i lekarzem kierującym Oddziałem Hematologicznym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im św. Jana z Dukli.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Prof. Krzysztof Giannopoulos w badaniach naukowych zajmuje się biologią molekularną oraz charakterystyką procesów immunologicznych w przebiegu rozrostowych chorób hematologicznych. Wyniki pierwszych prób klinicznego stosowania immunoterapii i leczenia lekami immunomodulującymi chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, szpiczaka plazmocytowego oraz ostre białaczki szpikowe zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach, m.in.: Blood, Leukemia, Haematologica, British Journal of Cancer, British Journal of Haematology. 

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos
Zobacz więcej

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos

Jest autorem i współautorem zaleceń dotyczących leczenia chorych na nowotwory hematologiczne oraz rozdziałów w podręcznikach medycznych. Dorobek naukowy został wyróżniony licznymi nagrodami, takimi jak: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia, Polityki, Międzynarodowego Towarzystwa Hematologów (ISH) oraz Bene Meritus Terrae Lubliniensi. Prezentował prace naukowe na najważniejszych konferencjach hematologicznych w kraju i zagranicą. 

Był kierownikiem grantów naukowych Fundacji Else-Kröner-Fresenius, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej m.in.: Harmonia, Opus, Start, Powroty, Kolumb oraz Focus (grant na tworzenie zespołu badawczego w dziedzinie onkologii). Przebywał łącznie trzy lata na stypendiach naukowych finansowanych przez DAAD, KAAD oraz Fundację na Rzecz Nauki Polskiej na III Oddziale Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu w Ulm (Niemcy), kierowanym przez Prof. Hartmuta Döhnera.

Prof. Krzysztof Giannopoulos jest współzałożycielem oraz pierwszym przewodniczącym sekcji młodych Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, współzałożycielem oraz pierwszym przewodniczącym stowarzyszenia Hematologia Nowej Generacji, współzałożycielem i członkiem zarządu Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego, członkiem zarządów Polskiej Grupy Szpiczakowej i Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Rady Programowej kierunku Biomedycyna na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, Studium Medycyny Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Rady Społecznej ds. Ochrony Zdrowia województwa lubelskiego. 

Od 2012 jest redaktorem naczelnym Acta Haematologica Polonica.

Osiągnięcia prof. Krzysztofa Giannopoulosa w roku 2018:

 • Uzyskanie finansowania w konkursie na grant Narodowego Centrum Nauki OPUS pt.: „Znaczenie stymulacji antygenowej przez mikroflorę bakteryjną w rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej”. Projekt ten uzyskał najwyższe  finansowanie (>3mln PLN), co umożliwi powstanie grupy bioinformatycznej zajmującej się analizą wyników sekwencjonowania nowej generacji na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
 • Uzyskanie finansowania na badanie obserwacyjne mające na celu utworzenie rejestru chorych na szpiczaka w ramach Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego oraz Koalicji na Rzecz Rejestru Szpiczaka Plazmocytowego. Kierownikiem projektu jest Prof. Krzysztof Giannopoulos.
 • Wybór na przewodniczącego nowopowstałego stowarzyszenia Hematologia Nowej Generacji mającego na celu jest wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej oraz naukowej w dziedzinie hematologii. Założycielami są wybitni hematolodzy i naukowcy zajmujący się pacjentami na choroby hematologiczne.
 • Organizacja i koordynacja merytoryczna programu III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Hematologia Kliniczna i Doświadczalna”, która była największą konferencją hematologiczną w 2018 roku. Poza tym z inicjatywy prof. Giannopoulosa zorganizowano I Bieg Hematologa, mający na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa odnośnie chorób  hematologicznych.
 •  Zainicjowanie i realizacja badania pilotażowego w ramach współpracy z Uczelnią Łazarskiego, mająca na celu analizę danych Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących epidemiologii oraz ścieżek terapeutycznych chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce.
 • Reprezentowanie środowiska hematologów w eksperckich panelach dyskusyjnych, m.in. podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach oraz Forum Ekonomicznego w Krynicy.
 • Organizacja „tracku” dotyczącego biologii molekularnej w czasie konferencji Polish Scientific Networks w Łodzi.
 • Powołanie na członka Rady Naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.
 • Konsultacja merytoryczna i sporządzenie opinii projektu oceny dostępności terapii hematologicznych w Polsce w 2018 r. opracowanego przez fundację onkologiczną Alivia.
 • Zinicjowanie projektu edukacyjnego mającego na celu określenie ścieżek diagnostycznych chorych ze splenomegalią w Polsce.
 • Realizacja kampanii edukacyjnej i projektu edukacyjnego „Wczesna diagnostyka szpiczaka plazmocytowego w Polsce” mających na celu opracowanie algorytmu diagnostycznego dla lekarzy pierwszego kontaktu w Polsce. Badanie pod kierownictwem prof. Giannopoulosa przeprowadzone zostało wśród 140 lekarzy rodzinnych. 
 • Otwarcie studiów magisterskich na kierunku biomedycyna na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie; prof. Giannopoulos opracował program nauczania na tym unikalnym, pierwszym w Polsce kierunku studiów, połączonym z wprowadzeniem edukacji dotyczącej m.in.: terapii komórkowych, nowotworzenia, bioinformatyki, badań doświadczalnych i klinicznych, immunobiologii, redakcji prac naukowych, komunikacji naukowej oraz marketingu.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.