Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos

opublikowano: 11-02-2019, 22:03

Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos jest ekspertem z dziedziny hematologii klinicznej i doświadczalnej, kierownikiem Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i lekarzem kierującym Oddziałem Hematologicznym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im św. Jana z Dukli.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos, kierownik Zakładu Hematoonkologii  Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i lekarz kierujący Oddziałem Hematologicznym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im św. Jana z Dukli jest ekspertem z dziedziny hematologii klinicznej i doświadczalnej. W badaniach naukowych zajmuje się biologią molekularną oraz charakterystyką procesów immunologicznych w przebiegu rozrostowych chorób hematologicznych. Wyniki pierwszych prób klinicznego stosowania immunoterapii oraz leczenia lekami immunomodulującymi chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, szpiczaka plazmocytowego oraz ostre białaczki szpikowe zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach min.: Blood, Leukemia, Haematologica, British Journal of Cancer, British Journal of Haematology. Jest autorem i współautorem zaleceń dotyczących leczenia chorych na nowotwory hematologiczne oraz rozdziałów w podręcznikach medycznych. Dorobek naukowy został wyróżniony licznymi nagrodami min.: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia, POLITYKI, Międzynarodowego Towarzystwa Hematologów (ISH) oraz Bene Meritus Terrae Lubliniensi. Prezentował prace naukowe na najważniejszych konferencjach hematologicznych w kraju i zagranicą. Był kierownikiem grantów naukowych Fundacji Else-Kröner-Fresenius, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej min.: HARMONIA, OPUS, START, POWROTY, KOLUMB oraz FOCUS, tego ostatniego na tworzenie zespołu badawczego w dziedzinie onkologii. Przebywał łącznie 3 lata na stypendiach naukowych finansowanych przez DAAD, KAAD oraz Fundację na Rzecz Nauki Polskiej na III Oddziale Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu w Ulm (Niemcy) kierowanym przez Prof. Hartmuta Döhnera.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos
Zobacz więcej

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos

Prof. Krzysztof Giannopoulos jest współzałożycielem oraz pierwszym przewodniczącym sekcji młodych Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, współzałożycielem oraz pierwszym przewodniczącym stowarzyszenia Hematologia Nowej Generacji, współzałożycielem i członkiem zarządu Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego, członkiem zarządów Polskiej Grupy Szpiczakowej i Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Rady Programowej kierunku Biomedycyna na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, Studium Medycyny Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Rady Społecznej ds. Ochrony Zdrowia województwa lubelskiego. Od 2012 jest redaktorem naczelnym Acta Haematologica Polonica.

Osiągnięcia w roku 2019:

  • wyróżnienie Prezesa Rady Ministrów „Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości” dla zasłużonych osób, którzy mają wpływ na kształtowanie i rozwój suwerenności i tożsamości narodowej w różnych dziedzinach (w tym w ochronie zdrowia).
  • nagroda Ministra Zdrowia w zakresie działalności naukowej za cykl publikacji, które doprowadziły do opisania nowych czynników rokowniczych dla chorych na rozrostowe choroby układu krwiotwórczego.
  • wybór na Przewodniczącego Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz członka Rady Naukowej Dyscypliny Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • uzyskanie finansowania w konkursie na grant Narodowego Centrum Nauki OPUS pt.: „„Charakterystyka immunologiczna i molekularna chorych na przewlekłą białaczkę szpikową po odstawieniu imatynibu””. Projekt przygotowany przez Prof. Krzysztofa Giannopoulosa realizację badania wieloośrodkowego we współpracy z Polską Grupą Badawczą ds. Ostrych Białaczek Dorosłych (PALG)
  • wyróżnienie tytułem Ambasador Kongresów Polskich
  • wybór do Prezydium Polskiej Grupy Szpiczakowej;
  • realizacja badania pilotażowego w ramach współpracy z Uczelnią Łazarskiego mająca na celu analizę danych Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących epidemiologii oraz ścieżek terapeutycznych chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce;
  • udział w zespole roboczym zajmującym się określeniem referencyjności w ramach kompleksowej koordynowanej opieki hematologicznej na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
  • konsultacja merytoryczna i sporządzenie opinii projektu oceny dostępności do terapii hematologicznych w Polsce w 2019 roku opracowanego przez fundację onkologiczną Alivia;
  • realizacja projektu edukacyjnego mającego na celu określenie ścieżek diagnostycznych chorych ze splenomegalią w Polsce. W ramach projektu Stowarzyszenie Hematologia Nowej Generacji dołączyła do kampanii edukacyjnej „Odpowiedź masz we krwi”. Opracowano również algorytm diagnostyki splenomegalii dla lekarzy rodzinnych. 

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.