Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos

opublikowano: 11-02-2019, 22:03

Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos jest ekspertem z dziedziny hematologii klinicznej i doświadczalnej, kierownikiem Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i lekarzem kierującym Oddziałem Hematologicznym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im św. Jana z Dukli.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos, kierownik Zakładu Hematoonkologii  Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i lekarz kierujący Oddziałem Hematologicznym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im św. Jana z Dukli jest ekspertem z dziedziny hematologii klinicznej i doświadczalnej. W badaniach naukowych zajmuje się biologią molekularną oraz charakterystyką procesów immunologicznych w przebiegu rozrostowych chorób hematologicznych. Wyniki pierwszych prób klinicznego stosowania immunoterapii oraz leczenia lekami immunomodulującymi chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, szpiczaka plazmocytowego oraz ostre białaczki szpikowe zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach min.: Blood, Leukemia, Haematologica, British Journal of Cancer, British Journal of Haematology. Jest autorem i współautorem zaleceń dotyczących leczenia chorych na nowotwory hematologiczne oraz rozdziałów w podręcznikach medycznych. Dorobek naukowy został wyróżniony licznymi nagrodami min.: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia, POLITYKI, Międzynarodowego Towarzystwa Hematologów (ISH) oraz Bene Meritus Terrae Lubliniensi. Prezentował prace naukowe na najważniejszych konferencjach hematologicznych w kraju i zagranicą. Był kierownikiem grantów naukowych Fundacji Else-Kröner-Fresenius, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej min.: HARMONIA, OPUS, START, POWROTY, KOLUMB oraz FOCUS, tego ostatniego na tworzenie zespołu badawczego w dziedzinie onkologii. Przebywał łącznie 3 lata na stypendiach naukowych finansowanych przez DAAD, KAAD oraz Fundację na Rzecz Nauki Polskiej na III Oddziale Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu w Ulm (Niemcy) kierowanym przez Prof. Hartmuta Döhnera.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos

Prof. Krzysztof Giannopoulos jest współzałożycielem oraz pierwszym przewodniczącym sekcji młodych Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, współzałożycielem oraz pierwszym przewodniczącym stowarzyszenia Hematologia Nowej Generacji, współzałożycielem i członkiem zarządu Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego, członkiem zarządów Polskiej Grupy Szpiczakowej i Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Rady Programowej kierunku Biomedycyna na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, Studium Medycyny Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Rady Społecznej ds. Ochrony Zdrowia województwa lubelskiego. Od 2012 jest redaktorem naczelnym Acta Haematologica Polonica.

Osiągnięcia w roku 2019:

  • wyróżnienie Prezesa Rady Ministrów „Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości” dla zasłużonych osób, którzy mają wpływ na kształtowanie i rozwój suwerenności i tożsamości narodowej w różnych dziedzinach (w tym w ochronie zdrowia).
  • nagroda Ministra Zdrowia w zakresie działalności naukowej za cykl publikacji, które doprowadziły do opisania nowych czynników rokowniczych dla chorych na rozrostowe choroby układu krwiotwórczego.
  • wybór na Przewodniczącego Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz członka Rady Naukowej Dyscypliny Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • uzyskanie finansowania w konkursie na grant Narodowego Centrum Nauki OPUS pt.: „„Charakterystyka immunologiczna i molekularna chorych na przewlekłą białaczkę szpikową po odstawieniu imatynibu””. Projekt przygotowany przez Prof. Krzysztofa Giannopoulosa realizację badania wieloośrodkowego we współpracy z Polską Grupą Badawczą ds. Ostrych Białaczek Dorosłych (PALG)
  • wyróżnienie tytułem Ambasador Kongresów Polskich
  • wybór do Prezydium Polskiej Grupy Szpiczakowej;
  • realizacja badania pilotażowego w ramach współpracy z Uczelnią Łazarskiego mająca na celu analizę danych Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących epidemiologii oraz ścieżek terapeutycznych chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce;
  • udział w zespole roboczym zajmującym się określeniem referencyjności w ramach kompleksowej koordynowanej opieki hematologicznej na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
  • konsultacja merytoryczna i sporządzenie opinii projektu oceny dostępności do terapii hematologicznych w Polsce w 2019 roku opracowanego przez fundację onkologiczną Alivia;
  • realizacja projektu edukacyjnego mającego na celu określenie ścieżek diagnostycznych chorych ze splenomegalią w Polsce. W ramach projektu Stowarzyszenie Hematologia Nowej Generacji dołączyła do kampanii edukacyjnej „Odpowiedź masz we krwi”. Opracowano również algorytm diagnostyki splenomegalii dla lekarzy rodzinnych. 

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.